Lietuvoje

2015.09.08 13:45

Prezidentė: pasirinkusi krikštą Lietuva žengė europietišku keliu

ELTA 2015.09.08 13:45

Sekmadienį Telšiuose vyksta pagrindinės Žemaičių krikšto 600 metų jubiliejinės iškilmės. Jų renginiuose dalyvauja ir šalies vadovai.

Sekmadienį Telšiuose vyksta pagrindinės Žemaičių krikšto 600 metų jubiliejinės iškilmės. Jų renginiuose dalyvauja ir šalies vadovai.

Lietuvos prezidentė Dalia Grybauskaitė Insulos kalvos papėdėje esančioje Didžiojoje Žemaičių sienoje sekmadienį atidengė istorinę plokštę Žemaitijos krikštui „Euruopas krėkšts 313–1413 m.“ ir pasveikino iškilmių dalyvius.

Prezidentės teigimu, žemaičių krikštas – svarbus įvykis ne tik Lietuvos, bet ir visos Europos istorijoje, užbaigęs daugiau kaip tūkstantį metų trukusį krikščionybės plitimą visame žemyne.

„Krikštas sujungė Lietuvą su krikščioniškąja Europa. Vadinasi, ir su kultūra, mokslu bei tikėjimo vertybėmis, neatsiejamomis nuo stiprios ir pažangios visuomenės. Išlaikydami savitumą, tapome stiprios ir vieningos bendruomenės dalimi“, – pabrėžė šalies vadovė.

Anot prezidentės, pasirinkusi krikštą Lietuva žengė europietišku keliu. Per 600 metų šaliai ir jos žmonėms teko atlaikyti daug sunkių išbandymų, tačiau dabar Lietuva – visateisė Europos Sąjungos narė, o šį pusmetį ėmusi pirmininkauti ES Tarybai tapo ir 28 Europos šalių bendruomenės lydere.

Valstybės vadovė žemaičių tarme visiems palinkėjo drąsos ir ištvermės, ryžto ir užsispyrimo puoselėjant Lietuvos žemę. Pasak prezidentės, viskas, kuo buvome, kas esame ir kuo būsime, skirta mūsų visų valstybei – Lietuvai.

Po ceremonijos Prezidentė taip pat dalyvavo iškilmingose Žemaičių krikšto 600 metų jubiliejaus Mišiose. Mišias aukojo Popiežiaus legatas Budapešto arkivyskupas kardinolas Peteris Erdo.

Žemaičių Krikšto 600 metų jubiliejaus proga Telšiuose į iškilmingą minėjimą susirinkusiuosius sveikino ir Ministras Pirmininkas Algirdas Butkevičius.

„Krikštas yra dovana ir įsipareigojimas. Tai tikėjimo dovana, kurią priėmęs žmogus atgimsta ir pakeičia savo gyvenimą. Krikštas yra vienybės ryšys ir bendrystės pamatas. Tai įsipareigojimas burtis į bendruomenę. Lietuvos istorija liudija, kaip krikščioniškasis tikėjimas mūsų protėviams ne tik leido kurti ir stiprinti savo valstybę, perimti krikščioniškosios Europos kultūrą, bet ir padėjo išsaugoti gimtąją kalbą, papročius ir tradicijas, o svarbiausia – laisvės suvokimą“, – kalbėjo minėjime premjeras.

Anot jo, per prabėgusius amžius žemaičiai parodė, kad moka branginti tikėjimo dovanas: tai liudija senoji vyskupystės sostinė Varniai – vienas svarbiausių religijos ir kultūros židinių, išaugusios bažnyčios, nuo seno gausiai lankomos Šiluvos ir Žemaičių Kalvarijos piligriminės šventovės, vienuolynai, daug nusipelnę krašto kultūrai, peizažą puošiantys kryžiai, koplytėlės ir koplytstulpiai, tapę vienu iš Lietuvos simbolių.

„Mūsų Tautos istorinė atmintis liudija, kad krikščioniškasis tikėjimas yra ta jėga, kuri gali užtikrinti Lietuvos, o kartu ir visos Europos laisvę, pažangą ir sėkmingą ateitį. Todėl šio jubiliejaus proga linkiu, kad tikėjimo šviesa, kuri per šimtmečius lydėjo mūsų protėvius, spindėtų kiekvieno lietuvio sieloje.

Teišsipildys Palaimintojo Popiežiaus Jono Pauliaus II palinkėjimas, kad tikėjimas visada būtų mūsų galia, kuria galėtumėte kurti savo Tėvynę, savo gyvenimą, savo lietuviškąjį ir krikščioniškąjį identitetą Bažnyčios, Europos ir žmonijos labui“, – linkėjo A. Butkevičius.

Žemaičių krikšto 600 metų jubiliejaus minėjimo renginiai prasidėjo ketvirtadienį. Teologinėse ir istorinėse konferencijose buvo aptarti įvairūs žemaičių krikšto aspektai, vyko koncertai, pramogos ir parodos.

Sekmadienį po vidudienio Telšių Turgaus aikštėje prasidėjo iškilmingos šv. Mišios ir Eucharistinė procesija. Vėliau čia vyks koncertas „Tautos gyvybės giesmė“.

Žemaičių vyskupystė Senajame žemyne yra vienintelė, įsteigta ne popiežiaus, o Visuotinio Bažnyčios susirinkimo, teigia istorikai. Žemaičių krikštą Vytautas ir Jogaila pradėjo 1413-aisiais, o baigė 1417 m. Varniuose įsteigus Žemaičių vyskupystę. Taip faktiškai buvo baigtas Žemaitijos krikštas, paklojęs politinį pagrindą sujungti Žemaitiją su Lietuvos valstybe.