Lietuvoje

2018.09.25 18:39

Popiežius Vilniuje pasodino ąžuoliuką

Popiežius Pranciškus, antradienio rytą atsisveikindamas su Lietuva ir jos žmonėmis, apaštališkosios nunciatūros, kurioje buvo apsistojęs per ganytojišką kelionę, kieme pasodino ąžuoliuką.

Medelis išaugintas Aleksandro Stulginskio universiteto medelyne iš čia augusio ąžuolo gilių. Simboliška, kad ta pati A. Stulginskio universiteto bendruomenė pernai popiežiui padovanojo pačių seniausių Lietuvos ąžuolų – Stelmužės, Mingėlos ir Punios šilo klonus, kurie sėkmingai prigiję žaliuoja XIII amžiuje įkurtuose garsiuosiuose Vatikano soduose.

Prieš 25 metus popiežius Jonas Paulius II nunciatūros – Šventojo Sosto valstybės ambasados  – kiemelyje taip pat pasodino ąžuoliuką, kuris dabar jau išaugęs į tvirtą ąžuolą.