Lietuvoje

2018.09.20 20:31

Popiežius Pranciškus siunčia sveikinimą Baltijos šalims

LRT.lt 2018.09.20 20:31

Likus vos dviem dienoms iki Šventojo Tėvo vizito Lietuvoje, popiežius Pranciškus kreipiasi į visas tris Baltijos šalis ir siunčia joms sveikinimą. Vaizdo įraše popiežius pabrėžia, kad apsilankymas šiose šalyse sutampa su jų nepriklausomybės šimtmečiu, todėl bus pagerbti visi, kurių aukos praeityje pelnė šių dienų laisvę. Popiežius Pranciškus sako besiviliantis, kad jo vizitas padrąsins visus geros valios žmones, besidarbuojančius dėl visuomenės darnos ir vienybės.

Brangūs bičiuliai,

savo kelionės į Baltijos valstybes – Lietuvą, Latviją ir Estiją – išvakarėse, siunčiu nuoširdų sveikinimą jums visiems, kurie gyvenate tose šalyse. Nors atvykstu kaip Katalikų Bažnyčios ganytojas, norėčiau visus apkabinti ir su visais pasidalinti taikos, geros valios ir pasitikėjimo ateitimi žinia. Mano vizitas sutampa su jūsų Valstybių nepriklausomybės šimtmečiu ir, žinoma, juo bus pagerbti visi, kurių praeityje sudėtos aukos atnešė šių dienų laisvę.

Laisvė, kaip žinome, yra turtas, kurį reikia nuolat saugoti ir perduoti naujoms kartoms kaip brangų paveldą. Tamsos, smurto ir persekiojimų laikais laisvės liepsna negęsta, bet įkvepia viltį sulaukti ateities, kurioje bus gerbiamas kiekvienam žmogui Dievo duotas orumas ir visi jausimės pašaukti bendradarbiaudami kurti teisingą ir brolišką visuomenę. Šiandien labai reikia tokio solidaraus tarnavimo visų labui.

Linkiu, kad mano vizitas padrąsintų visus tuos geros valios žmones, kurie, iš praeities paveldėtų kilniausių dvasinių ir kultūrinių vertybių įkvėpti, taikiai darbuojasi siekdami palengvinti vargstančių brolių ir seserų kančią, ugdo visos visuomenės vienybę ir darną. Žinau, kad daugelis jūsų intensyviai dirba rengdami šį mano vizitą. Nuoširdžiai jiems dėkoju. Už jus visus meldžiuosi, siunčiu jums savo palaiminimą ir prašau – neužmirškite melstis už mane. Telaimina jus Dievas.