Lietuvoje

2018.09.19 19:36

A. J. Bačkis: nestebina, kad norintys itin tvarkingos Bažnyčios nepatenkinti Pranciškumi

Popiežius Pranciškus nori išreikšti Evangelijos žinią šių dienų kalba, o tai ne visiems priimtina. Nereikia stebėtis, kad norintys itin tvarkingos Bažnyčios dabar nepatenkinti, juk Pranciškus viską sprendžia atsižvelgdamas į realų gyvenimą. Taip LRT radijo laidoje sako kardinolas, Vilniaus arkivyskupas emeritas Audrys Juozas Bačkis. Anot jo, Lietuvoje netrukus viešėsiantis popiežius dar kartą pasakys, kokios Bažnyčios nori: „O jis nori atviresnės Bažnyčios, kuri būtų tarsi karo ligoninė.“

Reikia mokytis gyventi laisvėje

Sakoma, kad Lietuvos žmonės daug kuo nusivylę, todėl jiems bus gera išgirsti popiežiaus Pranciškaus žodį, teigia Audrys Juozas Bačkis. Pasak jo, tikrai verta pabrėžti popiežiaus Pranciškaus vilties idėją, dažnai girdimą jo pamokymuose.

Kalbėdamas apie 1993 m. Lietuvoje viešėjusį popiežių Joną Paulių II, A. J. Bačkis pabrėžia, kad situacija anuomet buvo gerokai kitokia: „Jonas Paulius II buvo lenkas, jis puikiai žinojo Lietuvos padėtį, nes pats gyveno komunistų laikais. Jonas Paulius II troško atvažiuoti į mūsų šalį, jam daug reiškė Vilnius, juk visi lenkai žino Aušros vartus. Jonas Paulius II atvyko į Lietuvą norėdamas padrąsinti gyventojus, pasidžiaugti, kad lietuviai gali laisvai gyventi.“

Kaip pasakoja A. J. Bačkis, popiežius Jonas Paulius II lietuvius ne tik drąsino, bet ir įspėjo saugotis pavojų. „Jis kalbėjo, kad Lietuva išsilaisvino, bet dabar reikės mokytis gyventi laisvėje. Nes laisve reikia mokėti tinkamai naudotis. Kai esi laisvas, atsiranda tiek pagundų... Tuomet žmogus turi apsispręsti pagal sąžinę. Jonas Paulius II sakė – kai vyksta dideli visuomenės pasikeitimai, lieka sužalota sąžinė ir siela“– tikina dvasininkas.

Sugeba kalbėti visiems

A. J. Bačkis sako, kad greitai Lietuvoje apsilankysiantis popiežius Pranciškus kalbės visai Bažnyčiai ir jos nariams – jaunimui, kunigams, valdžios atstovams, visiems tikintiesiems: „Išgirsime, kokios bažnyčios nori šis popiežius. O jis nori atviresnės Bažnyčios, kuri būtų tarsi karo ligoninė. Popiežius Pranciškus turi idėjas, kurias pabrėš ir šį kartą.“

Anot A. J. Bačkio, popiežius Pranciškus žavi ne tik savo mąstymu, bet ir sugebėjimu kalbėti visiems – ir racionaliam žmogui, ir agnostikui, ir kitaip mąstančiam.

Kalbėdamas apie būsimą susitikimą su popiežiumi Pranciškumi, A. J. Bačkis teigia, kad didžiausias Šventojo Tėvo troškimas – susitikti su žmonėmis. „Mes, vyskupai, su juo turėsime tik bendrus pietus, nebus asmeninio susitikimo. Žinoma, protokolas reikalauja, kad pirmiausia popiežius apsilankytų pas prezidentę. Tačiau daugiau nebus jokių ypatingų pokalbių su valdžia, nes jis keliauja pas paprastus žmones, popiežius nori skelbti Evangeliją – savo paties paprastumu, paprastais žodžiais“, – aiškina vyskupas.

Eina pas visus, net nusidėjėlius

Prisimindamas dalyvavimą naujojo popiežiaus rinkime, A. J. Bačkis tikina norėjęs, kad šias pareigas gausiantis žmogus būtų ganytojas: „Štai Benediktas XVI buvo intelektualas, teologas. Žinoma, ir jis buvo jautrus, mokėjo jautriai kalbėti. Tačiau man norėjosi ganytojo, kuris būtų su žmonėmis, pajustų jų pulsą. Todėl popiežius Pranciškus į Bažnyčią įnešė šviežio oro. Jis eina pas visus žmones, net nusidėjėlius.“

Popiežius Pranciškus, pasak A. J. Bačkio, nori išreikšti Evangelijos žinią šių dienų kalba. „Tai ne visiems priimtina. Tačiau ir Jėzaus žodžiais nebuvo visiems priimtini. Nereikia stebėtis, kad tie, kurie nori itin tvarkingos Bažnyčios, dabar nepatenkinti. Šis popiežius kiekvieną reikalą sprendžia atsižvelgdamas į realų gyvenimą.“, – sako A. J. Bačkis.

Parengė Virginija Sližauskaitė.