Lietuvoje

2015.09.08 13:45

Ariogaloje prasideda sąskrydis „Su Lietuva širdy“

ELTA 2015.09.08 13:45

Penktadienį Ariogaloje (Raseinių r.) prasidės Lietuvos tremtinių, politinių kalinių ir laisvės kovų dalyvių sąskrydis „Su Lietuva širdy“.

Penktadienį Ariogaloje (Raseinių r.) prasidės Lietuvos tremtinių, politinių kalinių ir laisvės kovų dalyvių sąskrydis „Su Lietuva širdy“.

Rugpjūčio 2–4 dienomis vyksianti šventė tradiciškai prasidės jos dalyvių – buvusių Lietuvos tremtinių ir politinių kalinių, rezistentų, Lietuvos kariuomenės, Seimo atstovų, Latvijos ir Estijos delegatų, Lietuvos šaulių sąjungos, „Misija Sibiras“ dalyvių, skautų, įvairių visuomeninių organizacijų atstovų ir kitų svečių eisena nuo Ariogalos Šv. Arkangelo Mykolo bažnyčios Dubysos slėnio link. Eiseną lydės Garbės sargybos kuopos kariai ir Karinių oro pajėgų orkestras.

Sąskrydžio dalyviai tylos minute pagerbs režimo aukas, žuvusius už Lietuvos laisvę, negrįžusius iš tremties, prie Kankinių memorialo Ariogalos kapinėse Lietuvos kariuomenės Garbės sargybos kuopos kariai padės gėlių.

Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio štabo viršininkas dimisijos majoras Vytautas Balsys, švenčiantis 90-ies metų jubiliejų, kartu su Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos valdybos pirmininko pavaduotoja Jūrate Marcinkevičiene pakels Lietuvos Respublikos vėliavą. Taip pat bus keliamos Latvijos Respublikos ir Estijos Respublikos vėliavos. Veiks paroda, pristatysianti Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos 25-erių metų veiklą.

„Misija Sibiras“ dalyviai pristatys filmus apie ekspedicijas į trėmimų vietas. Kaip ir ankstesniais metais, šiemet renginio dalyviai bus kviečiami apsilankyti ir apžiūrėti kariuomenės įrengtą partizanų stovyklą ir bunkerį, kurie tikroviškai atspindėjo partizanų kasdienio gyvenimo sąlygas.