Lietuvoje

2013.08.01 12:14

Valstybės kontrolė pasigenda informacijos apie Lietuvos narystę tarptautinėse organizacijose

LRT.lt 2013.08.01 12:14

Tarptautinėse organizacijose Lietuvai atstovauja įvairios valstybės institucijos, tačiau visuomenei pateikiama informacija ne apie visas tarptautines organizacijas ir Lietuvos dalyvavimą jų veikloje, pastebi Valstybės kontrolė.

Tarptautinėse organizacijose Lietuvai atstovauja įvairios valstybės institucijos, tačiau visuomenei pateikiama informacija ne apie visas tarptautines organizacijas ir Lietuvos dalyvavimą jų veikloje, pastebi Valstybės kontrolė.

Siekdama įvertinti, ar valstybės mastu valdomas atstovavimas Lietuvai tarptautinėse organizacijose, Valstybės kontrolė atliko auditą Užsienio reikalų ministerijoje, kuriai pavesta formuoti valstybės politiką ir kontroliuoti jos įgyvendinimą atstovavimo Lietuvai užsienyje, tarptautinių sutartinių santykių ir kitose užsienio politikos srityse.

Duomenys buvo renkami Aplinkos, Ūkio ir Susisiekimo ministerijose.

„Nustatyta, kad Užsienio reikalų ministerija neturi tikslios ir išsamios informacijos, kokių tarptautinių organizacijų narė yra Lietuva, koks yra narystės jose tikslingumas ir kokia finansinių įsipareigojimų vykdymo tarptautinėms organizacijoms būklė“, – komentuodama audito rezultatus sakė valstybės kontrolierė Giedrė Švedienė.

Audito metu taip pat paaiškėjo, kad atstovavimo tarptautinių organizacijų veikloje koordinavimą valstybės mastu apsunkino ir tai, kad ne visada tinkamai buvo nustatoma, kokių tarptautinių organizacijų komitetų veikla Lietuvai yra prioritetinė. „Be to, valstybės įstaigos sprendimų nedalyvauti Lietuvai prioritetiniuose tarptautinių organizacijų komitetų renginiuose priėmimo nederino nei su Užsienio reikalų ministerija, nei su Ministro Pirmininko tarnyba ir apie priimtus sprendimus jų neinformavo“, – teigiama Valstybės kontrolės audito išvadose.

Pastebima, kad Aplinkos, Ūkio, Susisiekimo ministerijų ir jų valdymo sričiai priskirtų valstybės įstaigų atstovai 2010–2012 m. nedalyvavo beveik pusėje (55 iš 121) renginių, kurie Ministro Pirmininko buvo patvirtinti kaip prioritetiniai.

Auditoriai atkreipia dėmesį, kad sprendimams, susijusiems su Lietuvos naryste tarptautinėse organizacijose, priimti reikalinga informacija: ar tikslai, dėl kurių Lietuva įstojo į tarptautines organizacijas, vis dar aktualūs, ar efektyviai išnaudojamos narystės suteikiamos galimybės. Nereglamentuota, kas, kokiu periodiškumu ir kaip valstybės mastu turėtų vertinti narystės tarptautinėse organizacijose tikslingumą, o valstybės įstaigų metinėse veiklos ataskaitose nėra išsamios informacijos apie atstovavimo tarptautinėse organizacijose, kurių narė yra Lietuva, rezultatus. 

2012 m. tarptautinėms organizacijoms, kurių narė yra Lietuva (išskyrus Europos Sąjungą), iš viso buvo sumokėta 47,4 mln. Lt narystės mokesčių (iš jų 1 mln. Lt avansu, nors toks mokėjimas tarptautiniuose susitarimuose nebuvo numatytas) ir 5,9 mln. Lt savanoriškų įnašų.

Lietuva 2012 metų pabaigoje tarptautinėms organizacijoms buvo skolinga 6,8 mln. Lt. Šalies narystės mokesčių tarptautinėms organizacijoms mokėjimas buvo decentralizuotas 2006 m., todėl neužtikrinama, kad būtų įvykdyti įsipareigojimai svarbiausioms tarptautinėms organizacijoms ir efektyviai panaudojamos valstybės biudžeto lėšos, skirtos narystės mokesčiams ir savanoriškiems įnašams tarptautinėms organizacijoms sumokėti.

Atlikusi auditą, Valstybės kontrolė pateikė Vyriausybei rekomendacijas.

URM: visi sprendimai dėl veiklos tarptautinėse organizacijose priimami remiantis tikslia informacija

Užsienio reikalų ministerija (URM) mano, kad Valstybės kontrolės atliktas vertinimas „prisidės prie efektyvesnės veiklos tarptautinėse organizacijose bei sudarys prielaidas geriau reglamentuoti dalyvavimo tarptautinių organizacijų veikloje valdymo ir koordinavimo procesus“.

URM pabrėžia, kad „visi sprendimai dėl veiklos tarptautinėse organizacijose priimami remiantis tikslia ir patikima informacija“.

„Vykdydama Vyriausybės pavedimą, 2012 m. pradžioje URM surinko informaciją iš kitų valstybės institucijų ir Vyriausybei pateikė sąvadą apie Lietuvos dalyvavimą tarptautinių organizacijų veikloje bei narystės mokesčių mokėjimą“, – teigiama ketvirtadienį išplatintame URM pranešime spaudai.

URM pažymi, kad narystės mokesčių mokėjimo decentralizavimas ne tik leido ilgainiui panaikinti nuo nepriklausomybės atkūrimo pradžios susidariusius įsiskolinimus. Taip pat  suteikė galimybę kiekvienai institucijai geriau įvertinti, ar efektyviai naudojami turimi resursai ir išnaudojamos narystės suteikiamos galimybės.

Esami įsiskolinimai tarptautinėms organizacijoms susiję ne su mokėjimų valdymo ir koordinavimo stoka, o su tuo, kad finansinės krizės metu buvo skiriamas nepakankamas finansavimas, tikina URM.