Lietuvoje

2018.09.05 14:27

Teismas: politinės korupcijos byloje teisiamas V. Gapšys gali daryti bylos kopijas

LRT.lt2018.09.05 14:27

Lietuvos apeliacinis teismas (LAT) patenkino kaltinamojo Vytauto Gapšio gynėjo skundą ir leido jam pasidaryti prašomas baudžiamosios bylos dokumentų kopijas. Vilniaus apygardos teismas 2018 m. rugpjūčio 7 d. nutartimi tokį gynėjo prašymą buvo atmetęs, teigiama teismo pranešime žiniasklaidai.

LAT padarė išvadą, kad apygardos teismas netinkamai aiškino ir taikė baudžiamojo proceso įstatymą dėl baudžiamosios bylos dokumentų kopijų darymo bylą nagrinėjant teisme. Bylą nagrinėjant apygardos teisme kaltinamojo V. Gapšio advokatui buvo leista susipažinti su baudžiamosios bylos medžiaga, tačiau atsisakyta leisti pasidaryti baudžiamosios bylos medžiagos kopijas, nes gynėjo nurodytuose baudžiamosios bylos lapuose yra duomenų, gautų panaudojus Lietuvos Respublikos kriminalinės žvalgybos įstatyme (KŽĮ) nurodytus informacijos rinkimo būdus ir priemones. Apygardos teismas vadovavosi Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso (BPK) 181 straipsniu, kuris taikomas ikiteisminio tyrimo metu (dėl proceso dalyvių teisės susipažinti su ikiteisminio tyrimo medžiaga), o ne straipsniu, kuris taikomas bylą nagrinėjant teisme (BPK 237 straipsnis).

LAT nutartyje nurodoma, kad pagal BPK 237 straipsnio nuostatas kaltinamieji ir jų gynėjai teisme gali susipažinti su baudžiamosios bylos medžiaga ir daryti jos išrašus ar kopijas, išskyrus atskirai saugomus asmens duomenis. Draudimai susipažinti ar daryti baudžiamojoje byloje pateiktų dokumentų išrašus ar kopijas gali būti taikomi, remiantis kitais įstatymais, pvz., Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, Lietuvos Respublikos valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymu ir pan.

Kaltinamojo V. Gapšio gynėjo prašyme nurodyta baudžiamosios bylos medžiaga, kurios kopijas prašoma leisti pasidaryti, nėra saugoma atskirai nuo kitos baudžiamosios bylos medžiagos. Kituose teisės aktuose nenustatytas draudimas daryti dokumentų, gautų panaudojant KŽĮ nurodytus informacijos rinkimo būdus bei priemones ir panaudotų teismui nagrinėti perduotoje baudžiamojoje byloje, kopijas. Taip pat skundą nagrinėjančiam teismui nepateikta duomenų, kad baudžiamosios bylos medžiagos kopijų darymas trukdytų bylą nagrinėti teisme.

Lietuvos apeliacinio teismo nutartis įsigalioja jos priėmimo dieną ir yra neskundžiama.