Lietuvoje

2018.09.04 09:40

Tarp prezidentės įstatymų iniciatyvų – vartotojų apsauga ir mokytojų kvalifikacija

LRT.lt 2018.09.04 09:40

Prezidentė Dalia Grybauskaitė siūlo į Seimo rudens sesiją įtraukti 13 naujų įstatymų iniciatyvų, kurios svarbios konkurencingų kainų užtikrinimui, mokytojų kvalifikacijos kėlimui, pagyvenusių žmonių priežiūros paslaugų prieinamumui, taip pat padės pažaboti korupciją ir didinti skaidrumą valstybės tarnyboje.

Reaguojant į augančių kainų problemą, prezidentė siūlys priemones konkurencingumui ir vartotojų apsaugai didinti. Inicijuojamos Teisėkūros pagrindų įstatymo pataisos įpareigos rengiamus teisės aktus vertinti per konkurencingumo prizmę ir taip pažabos politikų populistinius užmojus uždarinėti mažas vaistines ar steigti valstybinius verslus. Kiekvienas toks pasiūlymas pirmiausia bus pamatuotas ekonominio naudingumo matu ir turės atsakyti į klausimą, kaip tai paveiks konkurenciją, vartotojus ir kainas, rašoma pranešime žiniasklaidai.

Rudens sesijoje bus teikiamos ir Nesąžiningos komercinės veiklos vartotojams draudimo bei Reklamos įstatymų pataisos. Jos ne tik stiprins sąžiningą konkurenciją, bet ir užtikrins geresnę vartotojų teisių apsaugą, kuri šiandien yra viena prasčiausių ES. Įstatymų pakeitimais siūloma sugriežtinti baudas už žmonių apgaudinėjimą ir klaidinančią reklamą, kad neatsakingam verslui net nekiltų noras meluoti pirkėjams. Bus teikiamos ir Konkurencijos įstatymo pataisos, kurios neleis nesąžiningiems verslininkams išsisukti nuo paskirtų baudų perkeliant savo verslą į užsienį ar tyčia subankrutuojant.

Siekiant pažaboti žmonių skurdinimą, prezidentė imsis konkrečių priemonių antstolių lupikavimui riboti. Antstolių grynųjų pajamų vidurkis viršija 10 tūkst. eurų per mėnesį – tai 15 kartų daugiau nei vidutinis darbo užmokestis. Atsižvelgiant į Latvijos, Estijos, Suomijos, Belgijos praktiką, Antstolių įstatymo ir Civilinio proceso kodekso pataisomis siūloma riboti antstolių atlyginimą, numatant, kad jis neviršytų 15 proc. nuo išieškotos sumos. Taip pat numatoma būtinąsias vykdymo išlaidas susieti ne su išieškoma suma, kaip yra šiandien, o jas grįsti realiomis darbo sąnaudomis. Įstatymais bus taip pat suvaržyta antstolių savivalė atlikti perteklinius veiksmus, už kuriuos skolininkas vėliau verčiamas susimokėti. Be to, antstolių algos bus skelbiamos viešai.

Reaguodama į problemas švietimo sistemoje, prezidentė imsis iniciatyvos stiprinti mokytojo profesijos patrauklumą. Mokytojo rengimui, kvalifikacijai ir gebėjimams turi būti skiriamas išskirtinis dėmesys, todėl inicijuojamos Švietimo įstatymo pataisos sudarys galimybę mokytojams kelti kvalifikaciją ilgalaikėse stažuotėse užsienyje, tobulinti praktinius įgūdžius pramonės sektoriuose, skatins juos dalyvauti mokslinėje bei kūrybinėje veikloje. Tai paskatins ir jaunus žmones rinktis mokytojo profesiją, nes šiandien tik kas šeštas pedagogo studijas baigęs studentas renkasi mokytojo darbą, o beveik pusė visų pedagogų yra vyresni nei 50 metų amžiaus. Panaši praktika taikoma Jungtinėje Karalystėje, JAV, Australijoje. Mokytojo profesijos prestižo padidinimas iki 2025 metų yra viena iš Lietuvos žmonių išrinktų šimtmečio idėjų.

Taip pat inicijuojamos Mokslo ir studijų įstatymo pataisos, kurios įpareigos aukštąją mokyklą sudaryti sąlygas neįgaliesiems studijuoti alternatyviais būdais. Pavyzdžiui, judėjimo negalią turintis studentas galės daugiau laiko mokytis nuotoliniu būdu. Aukštoji mokykla taip pat bus įpareigota teikti kitą neįgaliajam reikalingą pagalbą studijų metu. Ši iniciatyva padės negalią turintiems žmonėms lengviau integruotis, siekti mokslo, mažins diskriminaciją.

BNS nuotr.

Kita didelė problema šalyje – paslaugų trūkumas senyvo amžiaus žmonėms. Tam prezidentė inicijuoja Vietos savivaldos, Sveikatos priežiūros ir Socialinių paslaugų įstatymų pataisas. Šiandien senyvo amžiaus žmonės yra tapę dviejų sistemų – sveikatos ir socialinės globos – įkaitais, kai dažniausiai jiems reikia abiejų paslaugų. Šiuo metu Lietuvoje yra 670 tūkst. senyvo amžiaus žmonių, o turinčių negalią senukų – per 64 tūkstančius. Norint patekti į slaugos ligoninę kartais tenka laukti net 3 mėnesius. Todėl prezidentės inicijuojamos įstatymų pataisos leis pagyvenusiam žmogui gauti integruotą socialinės globos ir sveikatos priežiūros paslaugą tiek namuose, tiek institucijoje.

Tęsiant vaikų globos namų reformą, numatoma didinti socialines garantijas laikiniems globėjams. Dabar laikinai vaikus globojantys asmenys mažiesiems susirgus neturi teisės gauti ligos išmokos, pasiimti nedarbo pažymėjimo vaiko slaugai. Todėl prezidentė siūlys Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo pataisomis pakeisti šią praktiką ir įtvirtinti budintiems globėjams teisę gauti ligos išmoką už globojamus vaikus.

Tęsiant kovos su korupciją politiką, prezidentė siūlys priemones skaidrumui didinti. Inicijuojamos Darbo kodekso pataisos, kurios stiprins viešojo sektoriaus skaidrumą ir stabdys korupciją, nepotizmą. Numatoma, kad pagal darbo sutartis viešajame sektoriuje įdarbinamiems asmenims būtų organizuojamos ir viešai skelbiamos atrankos. Dabar net 70 tūkst. darbuotojų valstybės ir savivaldybių įmonėse, institucijose ir įstaigose bei valstybių ir savivaldybių valdomose įmonėse į darbą priimami be jokių konkursų.

Taip pat Seimo politinės valios laukia dar pavasario sesijoje prezidentės teiktas Teismų įstatymo projektas, kuriuo siūloma stiprinti teismų sistemą ir sudaryti prielaidas kurti tik aukštos kvalifikacijos, nepriekaištingos reputacijos teisėjų korpusą. Prezidentė Seimui pateikė ir Europos Tarybos konvencijos dėl smurto prieš moteris ir smurto artimoje aplinkoje prevencijos ir kovos su juo ratifikavimo projektą.