Lietuvoje

2018.08.15 13:01

Katalikybė Lietuvoje skaičiais: kiek Lietuvoje yra kunigų ir kiek bažnyčių?

Romos katalikų bažnyčia – vyraujanti religinė bendruomenė Lietuvoje. 2011 m. Lietuvos gyventojų surašymo metu Romos katalikų religinei bendruomenei save priskyrė 2 350 478 lietuviai. Tai sudaro 77,23 proc. Lietuvos gyventojų. Bažnyčia Lietuvoje stovi kone kiekviename miestelyje. Tačiau ar kada nors susimąstėte, kiek tiksliai Lietuvoje yra bažnyčių? O kiek yra kunigų?

Portalas 15min pateikia atsakymus į šiuos ir kitus klausimus, pristatydamas Romos katalikų bažnyčios Lietuvoje padėtį skaičiais.

Pagrindinis Romos katalikų bažnyčios administracinis teritorinis vienetas yra parapija. Kelios ar keliolika parapijų sudaro dekanatą , keli dekanatai – vyskupiją, kelios vyskupijos – bažnytinę provinciją. Bažnytinės provincijos centrinė vyskupija turi arkivyskupijos laipsnį.

Lietuvoje šiuo metu yra:

 • 2 bažnytinės provincijos (Vilniaus ir Kauno);

 • 7 vyskupijos, iš jų 2 arkivyskupijos (Vilniaus ir Kauno). Kitos vyskupijos – Kaišiadorių, Panevėžio, Šiaulių, Telšių ir Vilkaviškio. Taip pat yra Kariuomenės Ordinariatas, kuris rūpinasi katalikų karių bei kariuomenės institucijose dirbančių civilių sielovada, ir statusu prilygsta vyskupijai.

 • 55 dekanatai;

 • 708 parapijos;

 • 1025 bažnyčios bei koplyčios, įskaitant ir parapines, ir neparapines;

 • 862 kunigai ir 45 kunigai seminaristai;

 • 16 įšventintų vyskupų, iš jų – 2 arkivyskupai, 5 vyskupai, 2 vyskupai augziliarai, 2 arkivyskupai emeritai ir 5 vyskupai emeritai. Netrukus šis skaičius pasieks 17: monsinjoras Algirdas Jurevičius vyskupu bus įšventintas 2018 m. rugpjūčio 19 d.

Kauno bažnytinei provincijai, kuriai priklauso Kauno arkivyskupija bei Šiaulių, Telšių ir Vilkaviškio vyskupijos, nuo 2015 m. vadovauja arkivyskupas metropolitas Lionginas Virbalas.

Vilniaus bažnytinei provincijai, kuriai priklauso Vilniaus arkivyskupija bei Kaišiadorių ir Panevėžio vyskupijos, nuo 2013 m. vadovauja arkivyskupas metropolitas Gintaras Grušas.

BNS nuotr.

Šiaulių vyskupijos vyskupas šių metu yra Eugenijus Bartulis, Kaišiadorių – Jonas Ivanauskas, Vilkaviškio – Rimantas Norvila, Panevėžio – Linas Vodopjanovas OFM, Telšių – Kęstutis Kėvalas.

Kiti skaičiai, susiję su Katalikų bažnyčia Lietuvoje

Lietuvoje yra:

 • 13 vyrų vienuolijų (iš jų 1 kontempliatyvaus gyvenimo, 12 – aktyvaus gyvenimo), iš viso 148 vienuoliai.

 • 41 moterų vienuolija (iš jų 8 kontempliatyvaus gyvenimo, 33 – aktyvaus gyvenimo), iš viso 602 vienuolės.

 • 10 nevalstybinių katalikiškų mokyklų ir 13 valstybinių katalikiškos krypties mokyklų.

 • 9 pradinės ir ikimokyklinės katalikiškos krypties švietimo įstaigos.

 • 33 (neskaičiuojant jų filialų, padalinių, atstovybių) katalikiškos organizacijos, draugijos bendruomenės ir sąjūdžiai.

 • 10 katalikiškų muziejų ir kultūros centrų.

 • Apie 20 globos įstaigų, labdaros ir paramos fondų bei rekolekcijų namų.

 • 3 kunigų seminarijos Vilniuje, Kaune ir Telšiuose, kuriose 2017 m. pabaigoje studijavo 54 jaunuoliai.

Per metus Lietuvoje Bažnyčia pakrikštija apie 25 tūkst. vaikų, Bažnyčioje susituokia apie 7 tūkst. porų.

Parengta pagal Lietuvos vyskupų konferencijos ir Vilniaus arkivyskupijos duomenis.