Lietuvoje

2018.07.28 15:57

STT siūlo viešinti visų biudžetininkų kontaktus ir atlyginimus

BNS 2018.07.28 15:57

Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT) siūlo įstatymu įpareigoti biudžetines įstaigas skelbti visų darbuotojų kontaktus ir jų metinius atlyginimus.

Kovai su korupcija įsteigta tarnyba teigia, kad tai padėtų užkirsti kelią fiktyviems įdarbinimams. Tačiau Duomenų apsaugos inspekcija perspėja, kad uždarbių skelbimas finansinėse ataskaitose gali pažeisti duomenų apsaugą. 

STT: viešinti reikia visus darbuotojus

Pasiūlymus STT pateikė atlikusi teisės aktų, apibrėžiančių informacijos apie biudžetinių įstaigų darbuotojus skelbimą, antikorupcinį vertinimą.

„Pagrindinė mintis yra, kad būtų skelbiami visi įstaigų darbuotojai ir jų darbo laikas“, – BNS sakė STT Korupcijos prevencijos valdybos viršininkas Romualdas Gylys.

STT atkreipia dėmesį, kad viso darbuotojų sąrašo, įskaitant ir pagalbinį personalą, pvz., kiemsargius, valytojas, neskelbia dauguma biudžetinių įstaigų. To nedaro nei Seimo, nei Vyriausybės kanceliarija, nei ministerijos ar savivaldybės.

Įstatymuose esančios spragos, STT vertinimu, kai kurių biudžetinių įstaigų vadovams sudaro sąlygas piktnaudžiauti – minimi pavyzdžiai, kai įdarbinami asmenys iš viešąjį konkursą laimėjusios privačios įmonės, kurie iš tiesų jokių pareigų toje įstaigoje nevykdo, nes dirba konkursą laimėjusioje įmonėje.

Antai šiemet pavasarį lygtinėmis laisvės atėmimo bausmėmis buvo nuteistos sostinės Antakalnio lopšelio-darželio „Atžalėlės“ direktorė bei dar dvi jos pažįstamos moterys. Darželio vadovė Nijolė Auksorė buvo fiktyviai įdarbinusi auklėtojomis savo kelias pažįstamas, o jų algas pasiimdavo sau.

STT nurodo gaunantys pranešimų, kad įstaigose įdarbinami giminės ar kiti artimi asmenys, kuriems sudaromos išskirtinės ar palankesnės sąlygos arba įstaigos vadovai priskiria sau kitų pareigų, vienu metu dirba keliose įstaigose.

Siūlo skelbti atlyginimus ir premijas

STT vertinimu, šiuo metu įstatymas nustato prievolę tik daliai viešųjų įstaigų veiklos ataskaitose pateikti informaciją apie kiekvieno vadovaujamas pareigas einančio asmens atlyginimą per ataskaitinius metus, atskirai nurodant premijas, priemokas ir kitokias išmokas.

BNS nuotr.

Tarnyba siūlo nustatyti, kad visos biudžetinės įstaigos viešoje veiklos ataskaitoje turi pateikti informaciją apie visų darbuotojų atlyginimą per metus, atskirai nurodant premijas, priemokas ir kitokias išmokas.

Pasak R. Gylio, tokia pataisa užtikrintų nuoseklesnį informacijos apie darbo užmokestį skelbimą, o biudžetinių įstaigų darbuotojų atlygio viešinimas padėtų mažinti galimų piktnaudžiavimų ar korupcijos rizikas.

„Šiai dienai yra pažymėta, kad viešosios įstaigos tam tikra apimti turi tą daryti, bet žiūrime plačiau ir nuosekliai, kad turi būti nuosekliai skelbiami visi darbuotojai, jų darbo laikas, yra nustatytas reikalavimas skelbti jų darbo užmokestį ir visa tai turėtų nuosekliai atsispindėti finansinėse ataskaitose“, – sakė R. Gylys.

Didesnis viešumas, anot STT atstovo, padėtų geriau kontroliuoti biudžetines įstaigas, šios būtų akyliau stebimos pačios visuomenės, žiniasklaidos. 

„Matome, kad viešasis sektorius pats savęs nėra pakankamai pajėgus sukontroliuoti, tai jį gali padėti sukontroliuoti aktyvi visuomenė, aktyvi nepriklausoma žiniasklaida. Papildomai gal reikėtų galvoti, kaip reikia peržiūrėti ir esamą kontrolės mechanizmą“, – kalbėjo R. Gylys. 

Skaidrumo siekis neturi tapti smalsumo tenkinimu

Tačiau Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija sako, jog STT siūlymas viešai skelbti visų darbuotojų metinius atlyginimus ar premijas gali prieštarauti asmens duomenų apsaugos principams.

Ji pažymi, kad skaidrumo siekimas neturėtų tapti ir visuomenės smalsumo tenkinimu.

Inspekcija komentare BNS nurodė, jog 2010 metais Europos Teisingumo Teismas keliose bylose yra pažymėjęs, kad su asmenvardžiais susietų duomenų paskelbimas internete, dėl ko šie duomenys tampa prieinami tretiesiems asmenims, yra teisės į privatų gyvenimą apribojimas. 

„Tame pačiame sprendime Europos Teisingumo Teismas yra pažymėjęs, kad nuo duomenų apsaugos nukrypstančios nuostatos ir apribojimai turi griežtai atitikti būtinumo sąlygą“, – teigiama Duomenų apsaugos inspekcijos komentare. 

Inspekcijos nuomone, šiuo atveju viešai galėtų būti skelbiama informacija ne apie kiekvienam darbuotojui mokamas premijas, priemokas ir kitokias išmokas, bet bendras skaičius, kiek išmokėta premijų, priemokų ar kitų išmokų.

STT korupcijos prevencijos valdybos vadovas R. Gylys sutinka, jog šiuo atveju tektų diskutuoti ir ieškoti pusiausvyros tarp visuomenės intereso žinoti ir poreikio užtikrinti duomenų apsaugą. 

„Mes nesakome, kad neturi būti laikomasi duomenų apsaugos. Visais atvejais turi būti išlaikoma duomenų apsauga, bet įvertinama, ir kam teikiame prioritetą – ar asmens duomenų apsaugai tam tikru aspektu, ar viešajam interesui, visuomenės teisei žinoti tam tikras aplinkybes. Be abejo, tą balansą reikia rasti, kuomet svariau visuomenei žinoti, nei apsaugoti asmens duomenis“, – teigė STT atstovas. 

Ministerijos per kelis mėnesius turėtų įvertinti STT pasiūlymus ir pateikti savus vertinimus.