Lietuvoje

2018.07.24 11:12

Paveldosaugininkai Šv. Jokūbo ligoninės pastatų likimo svarstymą nukėlė į rudenį

Verslininkams parengus viešbučio ir biurų projektą greta sostinės Lukiškių aikštės, antradienį paveldosaugininkai svarstė, ar reikia šiai teritorijai taikyti didesnę apsaugą. Bendrovės, kuriai priklauso sklypas ir pastatai, atstovas prašė klausimo svarstymą nukelti, bet KPD vertinimo taryba neatsižvelgė į šį prašymą. Tačiau galiausiai nuspręsta klausimo nagrinėjimą nukelti iki rugsėjo mėnesio, nes Tarybos nariams pritrūko istorinio pagrindimo.

Kultūros paveldo departamento (KPD) pirmoji nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo taryba posėdyje svarstė Šv. Pilypo ir Jokūbo bažnyčios, vienuolyno ir ligoninės komplekso duomenų Kultūros vertybių registre tikslinimo klausimą.

Taryba siūlė Lukiškių dominikonų vienuolyno statinių ansamblį papildyti naujomis dalimis, kurios šiuo metu yra Šv. Jokūbo ligoninės pastatų komplekso dalys, patikslinti ansamblio teritorijos ribas bei joms suteikti ne žemesnį kaip regioninio reikšmingumo lygmenį. Taip pat siūlyta ansambliui apibrėžti privalomą apsaugos zoną.

Prašė nukelti klausimo nagrinėjimą

Teritorijos ir pastatų savininkės bendrovės „Orkela“ atstovas advokatas Evaldas Klimas prašė Tarybos nukelti klausimo svarstymą, leisti bendrovei susipažinti su esama informacija ir pateikti naują.

„Manome, šiandien taryba negali svarstyti šio klausimo ir tam yra mažiausiai trys priežastys. Pirmiausia, pranešimas apie vertingųjų savybių tikslinimą mums buvo pateikta vakar 5 valandą. Mums, kaip privataus sklypo savininkui, turėtų būti skirta galimybė pasisakyti“, – sakė jis.

E. Klimo teigimu, Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos posėdyje Kultūros paveldo centro darbuotoja pristatė seną medžiagą, kuri anksčiau buvo naudojama nustatinėjant ankstesnes vertingąsias savybes. Be to, jis priminė, kad Vilniaus miesto apylinkės teismas KPD veiksmams, tikslinant vertingąsias savybes, pritaikė laikinąsias apsaugos priemones

„Nėra pristatomi paskutinio tikslinimo metu atlikti tyrimai. Negalima imti fragmentiškai nagrinėti objekto.

Trečias dalykas, ieškinys ir buvo keliamas tam, kad nebūtų daroma tai, kas daroma šiandien. Prašome susilaikyti, duoti laiko susipažinti su vertinimo aktu, susipažinti su naujais tyrimais, galbūt pateikti pastabas ir kompleksiškai apsvarstyti pastabas. Klausimo skubotas svarstymas yra susijęs su teritorijoje suplanuotu projektu“, – aiškino E. Klimas.

Tačiau tam nepritarė Tarybai pirmininkavęs žinomas paveldosaugininkas Romas Pakalnis.

„Įstatymas nenumato, kad savininkas būtinai turi pritarti vertingųjų savybių patvirtino procedūrai“, – teigė R. Pakalnis.

BNS nuotr.

Tačiau nagrinėjant klausimą KPD vertinimo tarybos pirmininkas nusistebėjo, kad vertingosios savybės nustatomos, kai objektas yra apleistas jau kurį laiką ir turi naują savininką.

„Taigi ši ligoninės veikė, dabar išdraskyta, lentomis užkalta. Kas darosi, kad keičiantis savininkams mes pradedame svarstyti vertingąsias savybes, kai jau langai išdaužyti? Kas čia darosi? Nežinau atsakymų, bet nelabai galiu suprasti. Ši ligoninė nesudegė, tvarkingai išsikraustė, o dabar beveik nieko neliko autentiško“, – posėdyje kalbėjo R. Pakalnis.

Tarybos nariams pritrūko tikslesnės teritorijos raidos analizės ir tikslesnių datų, kada pastatai buvo statyti. Jie prašė sklypo teritoriją susieti su pastatais bei akcentuoti papildomus tyrimus, jeigu jie buvo daryti 2017 metais.

„Tikslesnis pagrindimas yra labai svarbus“, – posėdyje sakė R. Pakalnis.

Savivaldybė KPD veiksmams nepritaria

Sostinės savivaldybės Kultūros paveldo apsaugos skyriaus vedėjas Darius Daunoras BNS sakė, kad departamento planai prasilenkia su įstatymais.

„Departamentas neinformavo savivaldybės apie konkrečius planus tikslinti ligoninės komplekso vertingąsias savybes. Įstatyme parašyta, kad vertingųjų savybių nustatymas atliekamas tyrimų pagrindu. Istoriškai Šv. Jokūbo ligoninė nuo XIX amžiaus pradžios buvo pasaulietinė ir nepriklausė Lukiškių dominikonų vienuolynui, buvo atskira valda, todėl toks departamento ketinimas sujungti ligoninę ir vienuolyną prieštarauja įstatymui. Juo labiau kad ir archeologiniai tyrimai nebaigti ir jų ataskaitų dar nėra“, – BNS teigė jis.

Planuoja viešbutį ir biurus

Buvusioje Šv. Jokūbo ligoninės teritorijoje investicijų bendrovės „Lords LB Asset Management“ fondas planuoja plėtoti viešbučio „Clarion“ ir konferencijų centro projektą. Jį plėtotoja paviešino kovo viduryje, po Kultūros paveldo departamento ir sostinės savivaldybės išsakytos kritikos dėl projekto pristatymo visuomenei.

Gegužę projektą nagrinėjusi Vilniaus regioninė architektų taryba pareiškė, kad jo architektūra nėra pakankamai kokybiška ir rekomendavo projektą keisti. Architektų vertinimu, projektas negali būti realizuojamas dėl kilusio visuomenės pasipriešinimo.

Balandį Vilniaus miesto savivaldybės taryba priėmė rezoliuciją, kad statybos leidimas plėtrai teritorijoje būtų išduodamas pakoregavus projektą, atsižvelgus į ekspertų išvadas bei surengus viešą pristatymą visuomenei.

Šiuo metu plėtotoja tobulina projektą ir pateikė jį Vilniaus regioninėje architektų tarybai vertinti. Pagal naujus sprendinius, mažinamas viešbučio ir biurų pastatų plotas, labiau atvertas vaizdas į Šv. apaštalų Pilypo ir Jokūbo bažnyčią.

Į projektą, kurį įgyvendinti tikimasi iki 2020 metų vidurio, fondas ketina investuoti 45 mln. eurų.