Lietuvoje

2018.07.11 18:08

VTEK: Prienų rajono savivaldybės meras A.Vaicekauskas šiurkščiai pažeidė įstatymo nuostatas

LRT.lt 2018.07.11 18:08

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vienbalsiai nusprendė, kad Prienų rajono savivaldybės meras Alvydas Vaicekauskas šiurkščiai pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo (VPIDVTĮ) reikalavimus nustatyta tvarka ir terminais deklaruoti privačius interesus. Taip pat VTEK konstatavo pažeidimą politikui pažeidus VPIDVTĮ reikalavimus vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti, rašoma VTEK sprendime.

VTEK pabrėžia, kad kita sandorio šalis yra laikytina asmens privačiu interesu, dėl kurio eidamas tarnybines pareigas asmuo negali išlikti objektyvus ir nešališkas. Tiriant nustatyta, kad A. Vaicekauskas privačių interesų deklaracijoje nenurodė narystės asociacijoje „Prienų ūkininkų sąjunga“, kurios nariu buvo nuo 2014 m. spalio iki šių metų vasario. Meras tikino iš asociacijos išstojęs žodiniu pareiškimu 2015 m. ir nebemokąs nario mokesčio. Tačiau VTEK nustatė, kad A. Vaicekauskas sumokėjo įmoką už 2015 metų narystę, o raštišką prašymą narystę nutraukti asociacijai pateikė tik šiemet. Be to, meras nesiėmė veiksmų interesų konfliktui išvengti, kai 2015 m. birželį vykusiame savivaldybės tarybos posėdyje nenusišalino svarstant du su „Prienų ūkininkų sąjunga“ susijusius klausimus.

Taip pat nustatyta, kad A.Vaicekauskas yra kredito unijos „Prienų taupa“ narys nuo 1999 m. ir yra sudaręs galiojantį paskolos sandorį. Ši narystė nėra pasibaigusi, tačiau to meras nedeklaravo. Jis teigė manęs, kad narystė unijoje „Prienų taupa“ yra formali, todėl pakanka deklaruoti gautą paskolą. VTEK kritiškai vertina šiuos teiginius, nes konkrečias išstojimo iš kredito unijos sąlygas nustato pastarosios įstatai. Be kita ko, 2015 m. gegužę, 2016 m. kovą ir 2017 m. lapkritį meras nenusišalino savivaldybės tarybos posėdžiuose svarstant klausimus dėl savivaldybės patalpų nuomos sutarčių su „Prienų taupa“ nutraukimo ir pakeitimo.

Tyrimo duomenys taip pat rodo, jog, vykdydamas individualią veiklą, A. Vaicekauskas 2016 ir 2017 m. sudarė deklaruotino dydžio – 3 tūkst. eurų sumą viršijančių – sandorių, tačiau jų nenurodė savo privačių interesų deklaracijoje. Rašytinio sandorio nebuvimas nepaneigia fakto, kad A. Vaicekauską ir septynis juridinius asmenis, kuriems jis išrašė PVM sąskaitas faktūras, šalis sieja sutartiniai įsipareigojimai. Šios PVM sąskaitos faktūros yra apskaičiuotos ir pateiktos Valstybinei mokesčių inspekcijai – tai patvirtina, kad sutartiniai santykiai yra įvykę.

Tyrimo metu pasitvirtino ir tai, kad A. Vaicekauskas, saistomas galiojančio paskolos sandorio su AB „Swedbank“, 2016 m. gruodį ir 2017 m. lapkritį nenusišalino Prienų rajono savivaldybės tarybos posėdžiuose sprendžiant klausimus dėl savivaldybės paimtos paskolos grąžinimo minėtajam bankui termino.

VTEK nustatė, kad A. Vaicekauskas nepažeidė VPIDVTĮ nuostatų, kai privačių interesų deklaracijoje nenurodė duomenų apie savo sūnų ir žentą. Gautame pranešime, kurio pagrindu buvo pradėtas tyrimas, teigta, jog minėtieji merui artimi asmenys vadovauja įmonėms, o savivaldybės taryba, esą, 2016 ir 2017 m. sprendė klausimus dėl smulkaus ir vidutinio verslo rėmimo. VTEK tyrimo duomenys rodo, kad savivaldybės taryba yra įsteigusi smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo fondą bei skyrusi finansavimą smulkaus ir vidutinio verslo subjektų rėmimo programai, tačiau mero sūnaus ir žento įmonės nėra teikusios prašymų pagal šią programą.

Gautame pranešime taip pat teigta, kad A. Vaicekauskas neužtikrino tinkamos kontrolės, jog Prienų rajono Jiezno gimnazijos, Stakliškių gimnazijos ir VšĮ Jiezno pirminės sveikatos priežiūros centro vadovai nustatyta tvarka ir terminais deklaruotų privačius interesus. Tačiau, nesant pakankamai duomenų teisiniam mero veikos vertinimui, VTEK tyrimą dėl šio epizodo nutraukė.

Pagal VPIDVTĮ, asmuo laikomas šiurkščiai pažeidusiu šio teisės akto nuostatas, jeigu per vienerius metus jis buvo pakartotinai pripažintas pažeidusiu šio įstatymo nuostatas. 2017 m. gruodį VTEK konstatavo, kad A. Vaicekauskas pažeidė VPIDVTĮ reikalavimus vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti, kai dalyvavo savivaldybės tarybos posėdyje sprendžiant dėl savivaldybės 2017 m. biudžeto patvirtinimo. Šiuo sprendimu, be kita ko, buvo skirtas finansavimas ir mero sutuoktinės vadovaujamai Pakuonio pagrindinei mokyklai.