Lietuvoje

2018.07.09 12:57

Šv. Jokūbo ligoninės istorija tęsiasi: Kultūros paveldo departamentas prašo panaikinti teismo sprendimą

LRT.lt 2018.07.09 12:57

Kultūros paveldo departamento nutarimai, kuriais inicijuota Šv. Jokūbo ligoninės pastatų komplekso vertingųjų savybių tikslinimo procedūra ir atšaukti būsimų statybų projekto suderinimai, buvo apskųsti Vilniaus miesto apylinkės teismui. Teismas priėmė sprendimą stabdyti įstatymuose nenumatytus departamento veiksmus. Kultūros paveldo departamentas prašo panaikinti šį teismo sprendimą kaip nepagrįstą ir neteisėtą, rašoma departamento pranešime žiniasklaidai.

Kultūros paveldo departamento direktoriaus įsakymu, birželio 1 d. buvo inicijuota ligoninės komplekso vertingųjų savybių patikslinimo procedūra, o po kelių dienų buvo atšaukti ir būsimo statybų projekto Kultūros paveldo departamento Vilniaus skyriaus suderinimai.

Tačiau Šv. Jokūbo komplekso projekto vystytojai departamento sprendimus apskundė Vilniaus miesto apylinkės teisme, prašydami stabdyti departamento veiksmus, kaip neteisėtus. 2018 m. birželio 15 d. Vilniaus miesto apylinkės teismas nutarė tenkinti ieškovo prašymą ir taikyti laikinąsias apsaugos priemones, t. y. uždrausti Kultūros paveldo departamentui ir Kultūros paveldo centrui atlikti įstatymuose nenumatytus veiksmus, atliekant Vilniaus Lukiškių dominikonų vienuolyno statinių ansamblio vertingųjų savybių tikslinimą, papildant ansamblį į Šv. Jokūbo ligoninės pastatų kompleksą įeinančiais pastatais, teritorijoje esančiomis vertingosiomis savybėmis, apibrėžiant apsaugos zoną. Taikant laikinąsias apsaugos priemones, neįmanomi jokie tolimesni departamento veiksmai siekiant apsaugoti Šv. Jokūbo ligoninės kompleksą nuo galimo neigiamo poveikio kultūros paveldo vertybėms.

Kultūros paveldo departamentas, reaguodamas į šią nutartį, š. m. birželio 21 d. apskundė teismo sprendimą kaip neteisėtą ir nepagrįstą. Departamentas turi teisę inicijuoti vertingųjų savybių tikslinimo procedūrą bei atlieka duomenų įregistravimo Kultūros vertybių registre funkciją, tačiau nepriima sprendimų dėl nekilnojamųjų kultūros vertybių įregistravimo ar jų reikšmingumo.

Departamentas taip pat turi teisę atšaukti savo suderinamus dokumentus atsižvelgdamas į kylančią grėsmę kultūros paveldo vertingųjų savybių išsaugojimui. Pagal Statybos įstatymą statybą leidžiančio dokumento, išdavimo proceso metu neteisėtai priimtus administracinius sprendimus panaikina šiuos sprendimus priėmę subjektai. Tai departamentas atliko vykdydamas savo tiesioginę paveldo apsaugos funkciją.