Lietuvoje

2018.06.30 16:59

Merams nebus mokamos algos, kai jiems taikomos kardomosios priemonės

LRT.lt 2018.06.30 16:59

Seimas priėmė Vietos savivaldos įstatymo 16, 19 ir 20 pataisas, nustatydamas, kad merui darbo užmokestis nemokamas, kai jam yra taikomos kardomosios priemonės, dėl kurių meras negali vykdyti mero įgaliojimų, skelbiama Seimo pranešime žiniasklaidai.

Įstatyme taip pat įtvirtinta nauja išimtinė savivaldybės tarybos kompetencija – nustatyti mero pareigas laikinai einančio mero pavaduotojo ar savivaldybės tarybos nario darbo užmokestį.

Seimas patikslino ir šiuo metu galiojančiajame įstatyme įtvirtintas mero funkcijas: priimti į pareigas ir atleisti iš jų biudžetinių įstaigų, išskyrus švietimo įstaigas ir seniūnijas – biudžetines įstaigas, vadovus, viešųjų įstaigų (kurių savininkė yra savivaldybė), išskyrus švietimo įstaigas, vadovus; įgyvendinti kitas funkcijas, susijusias su visų biudžetinių įstaigų vadovų darbo santykiais, Darbo kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka, šio įstatymo nustatytais atvejais, kai meras negali eiti pareigų, šias funkcijas suteikiant teisę įgyvendinti mero pavaduotojui ar mero pareigas laikinai einančiam savivaldybės tarybos nariui.

Įstatymas priimtas 91 Seimo nariui balsavus už, nė vienam nebuvus prieš, vienam susilaikius.