Lietuvoje

2018.06.27 17:18

Seimui pritarus, užsieniečių atvykimas į Lietuvą tapo paprastesnis

ELTA 2018.06.27 17:18

Seimas trečiadienį priėmė įstatymo pataisas, supaprastinusias užsieniečių, kurie į Lietuvą atvyksta pagal Europos Sąjungos (ES) ir jos valstybių narių savanoriškos veiklos programas bei studijų ar moksliniais tikslais, sąlygas.

Įstatymo pataisos „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ buvo priimtos 89 parlamentarams balsavus už, nė vienam nebuvus prieš ir vienam susilaikius.

Pataisomis nustatyta, kad užsieniečiai į Lietuvą galės atvykti stažuotis, atlikti neatlygintiną praktiką į mokslo ir studijų institucijas, įmones, įstaigas ar organizacijas Lietuvos Respublikoje. Užsieniečiai, Lietuvos Respublikoje baigę studijas ar mokslinius tyrimus, galės pasilikti dar dvylikai mėnesių, kad ieškotųsi darbo ar pratęstų veiklą kaip savarankiški darbuotojai.

Sprendimai dėl leidimo laikinai gyventi išdavimo tyrėjui ar jo šeimos nariams bus priimami vienu metu, jeigu prašymai bus pateikti kartu.

Nustatyta, kad užsieniečiai, turintys kitos ES valstybės narės išduotą galiojantį leidimą laikinai gyventi ar nacionalinę vizą mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros darbų vykdymo tikslu, gali atvykti ir būti Lietuvos Respublikoje be vizos ne ilgiau negu 180 dienų per 360 dienų laikotarpį, kad vykdytų dalį savo mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros darbų mokslo ir studijų institucijoje.

Taip pat sutrumpintas leidimų išdavimų laikotarpis užsieniečiams, atvykstantiems studijų tikslais. Nustatyta, kad leidimai bus išduodami per tris mėnesius (šiuo metu galiojančiame įstatyme – per keturis mėnesius).

Įstatyme taip pat įtvirtinta, kad užsienietis studijų ar mokymosi laikotarpiu turės teisę dirbti ne daugiau kaip 20 valandų per savaitę, išskyrus švietimo įstaigos ar mokslo ir studijų institucijos nustatytą vasaros atostogų laikotarpį. Ši nuostata nebus taikoma užsieniečiams, studijuojantiems doktorantūroje.

Pataisos įsigalioja liepos 1 d.