Lietuvoje

2018.06.25 19:06

Mirė filologė, edukologė Ž. Pocevičienė-Prakapaitė

LRT.lt 2018.06.25 19:06

Eidama 43-iuosius gyvenimo po sunkios ligos į amžinybę iškeliavo žinoma filologė, anglų kalbos edukologė, Lietuvos edukologijos universiteto alumnė Živilė Pocevičienė-Prakapaitė.

Kaip rašoma pranešime, Ž. Pocevičienė-Prakapaitė gimė 1975 m. Vilniuje, 1993 m. baigė Vilniaus Antano Vienuolio vidurinę mokyklą (dabar Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnazija).

1993–1997 m. studijavo Vilniaus pedagoginio universiteto Užsienio kalbų fakultete, kur įgijo anglų filologijos bakalauro laipsnį.

1998–2012 m. ji dirbo Vilniaus Gerosios vilties vidurinėje mokykloje, kartu tęsė studijas pedagoginio universiteto anglų filologijos magistrantūroje ir ją 2001 m. sėkmingai baigė įgydama filologijos magistro laipsnį.

Nuo 2012 metų Ž. Pocevičienė-Prakapaitė dirbo Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnazijoje, parengė nemažai testų Lietuvos švietimo įstaigų testavimo sistemai „eTest.lt“, siekiant palengvinti mokytojų ir dėstytojų darbą, pagerinti mokymosi kokybę ir paskatinti informacinių technologijų naudojimą mokantis anglų kalbos.

Velionė visada pasižymėjo nuoširdumu, paprastumu, mokėjo užjausti ir suprasti bei paguosti, visada su šypsena ji išliks bendradarbių ir gimnazijos moksleivių atmintyje. Našlaičiais liko du mažamečiai vaikai.

Lietuvos edukologijos universiteto Alumnų draugija reiškia gilią užuojautą velionės artimiesiems šią sunkią netekties valandą.

Su velione galima atsisveikinti birželio 25 d. (pirmadienį) nuo 15 val.  ir birželio 26 d. (antradienį) nuo 9 val. laidojimo namuose prie Šv. Petro ir Povilo bažnyčios (Paco g. 4, 3 salė), išlydėjimas 16 val.

Šv. Mišios už velionės vėlę,  Švč. Mergelės Marijos Ramintojos bažnyčioje ( Savičiaus g. Vilnius), birželio 25 d. (pirmadienį) 19.00 val.