Lietuvoje

2018.06.25 11:37

A. Maldeikienė į prezidento rinkimus šoka su šūkiu „Po tamsos ateina Aušra“

95 tezės, kaip ir kadaise Martino Liuterio – tiek yra Seimo narės, ekonomistės, socialinių mokslų daktarės Aušros Maldeikienės pirmadienį pristatytoje prezidento rinkimų programoje. „Po tamsos ateina Aušra“ – skelbia rinkimų programos šūkis.

Anot A. Maldeikienės, rinkimų kampanijos tezių tikslas – pakeisti tai, kaip Lietuva mąsto apie politiką. Tezėmis siekiama atskleisti kandidatės požiūrį į aktualias šalies vidaus ir išorės problemas, pristatyti jų sprendimo būdus, būtinus nuveikti darbus bei įsipareigojama būsimai rinkiminei kampanijai. Programa yra suskirstyta į šešis skyrius: „Politikos prigimtis“, „Mano ideologija“, „Užsienio politika“, „Nacionalinis saugumas“, „Ekonomika“ ir „Žmogaus teisės“.

Politika – tai idėjų kova

Pirmajame programos skyriuje ekonomistė pristato savo politikos sampratą, taip pat kalba apie kultūrą, aukštąjį mokslą, žiniasklaidą. „Į politiką reikia grąžinti politiką“ – taip skamba pirmoji A. Maldeikienės programos tezė.

Anot A. Maldeikienės, politika yra idėjų kova, tačiau kadangi ji kalba apie žmonių buvimą kartu, ji yra ne tik idėjų, bet ir vertybių kova. Anot A. Maldeikienės, sakantys, kad politika turi atsakymus – meluoja, nes politika kalba apie sudėtingus ir dažnai neišsprendžiamus klausimus. Politika, anot jos, nėra mokslas, kurio negalima pakeisti technokratų, ekspertų ar biurokratų valdžia.

Seimo narė šio skyriaus tezėse teigia, kad demokratinės visuomenės pamatas yra kultūra, kuri prasideda nuo švietimo. Universitetai, jos teigimu, turi skleisti laisvą mintį ir kritinį mąstymą, o ne aptarnauti laisvą rinką, o žiniasklaida – ieškoti tiesos, o ne skandalo. „Politikai, kurie nurašo tūkstančius žmonių dėl jų netinkamų vertybių, yra trumparegiai“, – sako A. Maldeikienė.

Katalikė, kuri renkasi stovėti silpnojo pusėje

„Aš esu katalikė“ – pareiškia A. Maldeikienė pirmojoje antro programos skyriaus „Mano ideologija“ tezėje. Tačiau čia pat ji pabrėžia, kad tai jos nedaro moraliai teisia – jos tikėjimas reiškia, kad svarbiausia yra kitas žmogus. „Renkuosi stovėti silpnojo pusėje, kad ir kas jis būtų“, – teigia Seimo narė. Ji tvirtina esanti ne už turtą ir ne už skurdą, o už vidurinę dirbančią klasę.

„Kalbu sąžiningai, atvirai ir dažnai aštriai, nes myliu savo šalies piliečius“, – sako A. Maldeikienė, dažnai kaltinama pernelyg rėksminga kalba. Ji programoje pabrėžia, kad sprendimus priima sverdama argumentus ir ieškodama pusiausvyros, taip pat teigia, kad girdi kitus ir pripažįsta, kad yra neteisi, kai oponentų argumentai yra stipresni.

E. Genio/LRT nuotr.

Pasisako už stiprią ES

A. Maldeikienės manymu, Lietuva yra integrali Vakarų civilizacijos dalis ir turi dalyvauti Vakarų vertybių gynyboje. Anot jos, pasaulyje, kuris susiduria su dešiniuoju populizmu ir autoritarizmu, Lietuva turi stoti demokratijos ir įstatymo viršenybės pusėn, o kylančio protekcionizmo akivaizdoje – remtis laisvąja prekyba. Anot jos, bendrystė su kitomis ES šalimis lems Lietuvos klestėjimą, jei bus perimtos geriausios patirtys, o krizės akivaizdoje Lietuvai dera palaikyti demokratines ES reformas ir aktyviai dalyvaujanti formuojant ES dienotvarkę.

„Lietuva privalo visomis išgalėmis palaikyti Europos Sąjungos tęstinumą, bet tuo pačiu metu mąstyti apie galimus ateities aljansus, jeigu dabartinė Sąjunga subyrėtų“, – sako Seimo narė.

Taip pat A. Maldeikienė teigia, kad norėdama didesnio dėmesio ES Rytų partnerystei, Lietuva pati turi būti aktyvi sąjungos Pietų politikoje ir demonstruoti solidarumą su pabėgėlių krizes patiriančias sąjungininkėmis. Seimo narė pabrėžia, kad JAV buvo, yra ir išliks Lietuvos saugumo garantas, o santykiai su Lenkija saugumo ir ekonomikos srityse išlieka prioritetu. Santykiai su Rusija, anot A. Maldeikienės, turi būti ES užsienio politikos dalimi, tuo tarpu ekonominiai santykiai su dabartine Rusija, anot jos – rizikingi. Raginama ir plėtoti glaudžius ryšius su Ukraina.

Svarbu laikytis įsipareigojimų gynybai

A. Maldeikienė programos ketvirtojo skyriaus tezėse teigia, kad saugumas negali būti kuriamas vartojant baimės, politinio mąstymo ir priešpriešos retoriką. Anot jos, saugumo reikia siekti kompleksiškai. Seimo narė teigia pasisakanti už tai, kad Lietuva laikytųsi įsipareigojimų gynybai skirti bent 2 proc. BVP, taip pasisako už Europos gynybos fondo kūrimą bei bendradarbiavimą gynybos srityje ES lygmeniu. Iki 2024 m., pasak jos, privalu padvigubinti savanorių pajėgų dydį, užtikrinti socialines karių garantijas. Auganti nelygybė – didžiausia grėsmė Lietuvai

Pasak A. Maldeikienės, auganti pajamų, turtinė ir galimybių nelygybė tapo didžiausia grėsme Lietuvos ateičiai. Ji programoje pabrėžia, kad žmogus nėra vien prekė ar darbo jėga, kurią pasinaudojus galima išmesti. Taip pat Seimo narė gina viešąjį sektorių: jos teigimu, klaidingai menkinant viešojo sektoriaus kuriamą vertę ir bendrąjį gėrį, naikinama valstybės ir jos žmonių ateitis ir perspektyvos. „Teisingumo vardan per valstybės biudžetą turi būti perskirstoma didesnė pajamų dalis, o turtingiausieji ir stambus verslas turi proporcingiau prisidėti prie visuomenės gerovės“, – sako A. Maldeikienė tezėse.

Anot Seimo narės, privalu neatidėliojant įvesti adekvačią progresinių mokesčių sistemą ir naikinti nepagrįstas mokestines lengvatas. „Socialinių garantijų naikinimas taupymo vardan yra ne tik neteisingas, bet ir neatsiperka ilgalaikėje perspektyvoje“, – teigia A. Maldeikienė. Taip pat ji sako, kad žmonių interesams dirbančios profsąjungos turi būti stiprinamos, o darbo rinkos lankstumo nuostatas privalo atsverti didesnės dirbančiųjų saugumo garantijos. Paramos žemės ūkiui sistema, anot A. Maldeikienės tezių, turi būti nukreipta į smulkius ir šeimos ūkius.

Už LGBT teises, prieš abortų draudimą

„Viena iš esminių Lietuvos problemų yra laisvės stygius, kuris dehumanizuoja visuomenę, gimdo atskirtį bei naikina piliečių pasitikėjimą vienas kitu, bendruomene bei valstybe“, – sako A. Maldeikienė. Žmogaus teisėms skirtoje programos dalyje teigiama, kad valstybė negali skirstyti šeimų į tinkamas ir netinkamas, visuomenė ir valstybė privalo ginti vaikus, garantuodama jiems saugią aplinką, kokybišką išsilavinimą ir paramą sudėtingose situacijose. „Privalome panaikinti smurto prieš moteris priežastis ir netoleruoti bandymų dėl jo kaltinti smurto aukas“, – teigia A. Maldeikienė.

Taip pat ekonomistė ragina į visuomenės gyvenimą ir darbo rinką grąžinti neįgaliuosius, garantuoti reikalingą paramą senjorams, liautis diskriminuoti LGBT piliečius, taip pat ir tuos, kurie augina vaikus, nes jie – lygiateisiai piliečiai. A. Maldeikienės teigimu, net ir gerbdama gyvybę, ji nepalaiko abortų draudimą, kuris tik pagilina kenčiančių moterų skausmą. Gerbdama gyvybę, vis dėlto nepalaikau abortų draudimo, kuris neretai tik pagilina ir taip kenčiančių moterų skausmą.

„Žmonės, kurie dėl aplinkos spaudimo ar savo pačių neatsakingo elgesio patenka į blogio spąstus – tampa prekybos žmonėmis aukomis, įtraukiami į prostituciją, tampa narkomanais, padaro nusikaltimus – turi gauti tinkamą paramą bei psichologinę pagalbą“, – sako A. Maldeikienė.

Pasak jos tezių, efektyvi narkotikų prevencijos politika yra tik ta, kuri mažina daromą žalą ir naikina šešėlinę narkotikų rinką, o bet kokių visuomenės grupių marginalizavimas yra ne tik amoralus, bet ir neapsimoka.