Lietuvoje

2018.06.22 14:41

Lietuvos ir Lenkijos kariuomenių vadai sutarė stiprinti karinį bendradarbiavimą

LRT.lt 2018.06.22 14:41

„Sutarėme, kad dabartinėje saugumo situacijoje, būnant ne tik sąjungininkais, bet ir kaimynais, yra labai svarbu stiprinti karinį bendradarbiavimą ir gerinti tarpusavio sąveiką“, – po birželio 21 d. Lenkijos kariuomenės Generaliniame štabe Varšuvoje vykusio oficialaus susitikimo su Lenkijos kariuomenės vadu generolu Leszeku Surawskiu sakė Lietuvos kariuomenės vadas generolas leitenantas Jonas Vytautas Žukas.  Čia gen. ltn. J. V. Žukas taip pat susitiko su operaciniu Lenkijos kariuomenės vadu gen. ltn. Sławomiru Wojciechowskiu  ir Generalinio štabo valdybų atstovais.

Susitikimuose buvo aptartas regioninis saugumas bei dvišalis ir daugiašalis karinis bendradarbiavimas. Dėmesys buvo skirtas NATO atgrasymo priemonių įgyvendinimui regione, trišalės Lietuvos, Lenkijos ir Ukrainos brigados vystymui, regiono oro gynybos užtikrinimui, dalyvavimui tarptautinėse operacijose ir bendrose karinėse pratybose, ypač rengiantis apsaugoti Suvalkų koridorių.

Lietuvos ir Lenkijos kariuomenių vadai, matydami abipusę praktinę naudą, sutarė toliau vystyti Lietuvos kariuomenės Mechanizuotosios pėstininkų brigados „Geležinis Vilkas“ ir Lenkijos kariuomenės 15-os mechanizuotosios brigados, dislokuotos Giżycko mieste, bendradarbiavimą.

Vizito metu gen. ltn. J. V. Žukas pagerbė žuvusių Lenkijos karių atminimą padėdamas gėlių prie Varšuvoje, Jozefo Pilsudskio aikštėje esančio Nežinomo kareivio kapo.

Lenkijoje Lietuvos kariuomenės vadas lankėsi birželio 20–21 d. Lenkijos kariuomenės vado gen. Leszeko Surawskio kvietimu.