Lietuvoje

2018.06.14 12:04

V. Pranckietis minėjime iš Seimo: nelaisvė nėra amžina, amžinas yra laisvės šauksmas

ELTA 2018.06.14 12:04

Seimo pirmininkas Viktoras Pranckietis, kalbėdamas apie tragišką mūsų istorijos šešėlį, skaudžiai palietusį kiekvieną šeimą, paragino rašyti ir kalbėti apie skaudžius įvykius. Parlamento vadovo teigimu, „nelaisvė nėra amžina, amžinas yra laisvės šauksmas“.

Seime vykstančiame minėjime, skirtame Gedulo ir vilties bei Okupacijos ir genocido dienoms atminti, Seimo pirmininkas neminėjo skaičių ar enciklopedijose aprašytų faktų, nes tai istorikų darbas. V. Pranckietis pasidalino prisiminimais apie tremtį, kuriuos dar būdamas mažas girdėjo iš savo tėvo.

„Viena istorija pasakojo apie jauną studentą, lageryje virtusį išblyškusiu ir iškankintu kaliniu. Kaip tuščiomis akimis jis tiesė kaulėtus pirštus, prašydamas bent kelių kruopų ryžių – ne sau, o nuo sunkios ligos mirštančiam savo profesoriui. Kita istorija – apie partizaną Juzę, 12 kvadratinių metrų rūsyje įkalintą su dar 60 žmonių. Pažįstami jo nebegalėjo pažinti, nes visas veidas buvo sudaužytas stribų šautuvų buožėmis. Jis vienintelis nežuvęs, kai jį su kitais partizanais apsupo miške“, – sakė V. Pranckietis. 

Jo teigimu, tai tik maži potėpiai dideliame ir tamsiame Lietuvos istorijos paveiksle. „Jie sunkūs ir skaudūs, bet turi išlikti kaip mūsų istorijos dalis. Rašykime jas, kalbėkime apie jas“, – paragino V. Pranckietis. 

Pasak jo, šiandien gedime ir prisimename. „Prisimename dešimtis tūkstančių žmonių, šimtus tūkstančių sudaužytų vilčių ir neišsipildžiusių svajonių, palaužtų gyvenimų ir likimų. Tai mūsų visų istorijos šešėlis, skaudžiai palietęs kiekvieną šeimą. Liūdna? Tragiška? Nesuvokiama? Kokį dar galime rasti žodį, norėdami apibūdinti tokį žiaurų elgesį su tauta“, – iš Seimo tribūnos svarstė V. Pranckietis. 

V. Pranckiečio teigimu, turime didžiuotis mūsų jaunuoliais, kurie kaip savanoriai kasmet ryžtasi leistis į ilgą ir sunkią ekspediciją į Sibirą, kad tinkamai pasirūpintų protėvių atminimu. 

„Kiekvienas jų pastatytas kryžius ir sutvarkytas kapas tarsi sako: „mes vertiname savo istoriją, kad ir kaip sunku ją suvokti“. Nuostabu, kad „Misija Sibiras“ taps tarptautiniu projektu – Lietuvos kvietimu ketina prisijungti ir Lenkija. Juk neretai kartu su nelaimės draugais lenkais lietuviai dalijosi tuo pačiu tremtinio kryžiumi“, – sakė V. Pranckietis. 

Renginio metu kalbėjo tremtinė, buvusi Seimo narė Vida Marija Čigriejienė, Kauno arkivyskupas emeritas Sigitas Tamkevičius, tremtyje gimęs Seimo narys Rimantas Jonas Dagys, Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos narys, tremtinys Petras Gvazdauskas, labdaros ir paramos fondo „Jauniems“ direktorė, projekto „Misija Sibiras“ vadovė, akcijos „Ištark, išgirsk, išsaugok“ organizatorė Raminta Kėželytė.

Seimo nariai tremtiniai R. J. Dagys, Stasys Jakeliūnas ir Julius Sabatauskas perduos Lietuvos valstybės vėliavas projekto „Misija Sibiras 2018“ ir Mažeikių rajono Židikų Marijos Pečkauskaitės gimnazijos ekspedicijų į tremties vietas Krasnojarske dalyviams, kad jos būtų perduotos ten gyvenantiems mūsų tėvynainiams.