Lietuvoje

2018.06.06 10:20

Vyriausybė – prieš, kad anoniminis gydymas nuo alkoholizmo ar narkomanijos būtų nemokamas

BNS 2018.06.06 10:20

Vyriausybė nesutinka, kad nuo alkoholio ar narkotikų priklausomi asmenys galėtų gauti nemokamą anoniminį gydymą.

Dabar pacientai, norintys anonimiškai gydytis nuo šių priklausomybių anonimiškai, turi patys mokėti už gydymą – Privalomojo sveikatos draudimo fondo (PSDF) lėšomis gali būti apmokamas tik neanoniminis gydymas. Seimo narys konservatorius Antanas Matulas yra pateikęs pataisą, kuri numatytų nemokamą sveikatos priežiūrą ir gydantis anonimiškai. A. Matulas savo siūlymą argumentuoja siekiu padėti priklausomiems asmenims integruotis į visuomenę, darbo rinką, mažinti jų socialinę atskirtį.

Vyriausybės išvadą konservatoriaus pataisoms rengusi Sveikatos apsaugos ministerija teigia, kad parlamentaro siūlymas – diskriminacinis. Pasak ministerijos, pataisa sudarytų galimybę diskriminuoti žmones, sergančius, pavyzdžiui, AIDS.

Taip pat ministerija atkreipia dėmesį, kad PSDF lėšos turi būti planuojamos iš anksto ir kad negalima leisti teisės aktų neskiriant lėšų jiems įgyvendinti.

Anot ministerijos, pernai vidutinė asmens, kuriam diagnozuoti psichikos ir elgesio sutrikimai dėl alkoholio vartojimo, gydymo stacionare kaina buvo apie 670 eurų (2017 metais gydyti 4573 asmenys), gydymo ambulatorinėmis sąlygomis kaina – apie 40 eurų (2017 metais gydyti 12 tūkst. 592 asmenys). Narkomanijos ar toksikologijos gydymo stacionare kaina pernai siekė 1035 eurus (2017 metais gydyta 215 asmenų), o gydymas ambulatoriškai atsiėjo apie 280 eurų (2017 metais gydyti 1969 asmenys). 

Be to, ministerija pabrėžia, kad gydymo įstaigos kai kuriai atvejais privalo teikti duomenis apie pacientus. Pavyzdžiui, sveikatos priežiūros specialistai privalo pranešti savivaldybių psichikos sveikatos komisijoms, savivaldybių socialinės globos skyriams, vaikų teisių apsaugos tarnyboms, kitoms kompetentingoms valstybės ar savivaldos institucijoms apie narkologinius ligonius, asmenis, piktnaudžiaujančius psichiką veikiančiomis medžiagomis, nesirūpinančius nepilnamečiais vaikais, naudojančius prieš juos smurtą.