Lietuvoje

2018.05.29 09:52

Prieš naujo vadovo rinkimus Seime etikos sargai išsisuko nuo tyrimo dėl S. Skvernelio

Saulius Skvernelis privačių interesų deklaracijoje nenurodė, kad jo žmona valdo banko „Swedbank“ akcijas. Įstatymas ir ekspertai vienareikšmiškai sako, jog tokius ryšius deklaruoti privaloma. Bet Vyriausioji tarnybinės etikos komisija premjero deklaracijų netirs. Institucija nuo tyrimo išsisuko prieš pat naujo jos vadovo rinkimus Seime.

S. Skvernelis yra deklaravęs, kad jo žmona Silvija Skvernelė dirba banke „Swedbank“. Bet 15min išsiaiškino, jog premjero žmonai dar buvo suteiktos ir šio banko akcijos. S. Skvernelis savo privačių interesų deklaracijoje iki šiol nenurodo, kad jo žmona yra banko akcininkė. Nors pagal įstatymą tai padaryti jis privalėjo.

15min žurnalistai visais atvejais pastebėję galimus politikų deklaravimo pažeidimus informaciją perduoda atsakingai institucijai – Vyriausiajai tarnybinės etikos komisijai (VTEK). Ši premjero situacija dėl nedeklaruotų žmonos ryšių atrodė niekuo neišsiskirianti, juolab kad ekspertai tai vadina klasikine deklaravimo klaida.

Tačiau istorija pasisuko netikėta linkme – šį kartą institucija tyrimo nepradėjo. Dar daugiau, savo atsakyme žurnalistams tarnautojai pateikė klaidinančią informaciją. Be to, jie neleido susipažinti su posėdžio, kuriame svarstė klausimą dėl premjero deklaracijų, garso įrašu. Visa tai įvyko prieš pat slaptą ir lemiamą Seimo balsavimą, kuriame bus sprendžiama, ar skirti naująjį VTEK pirmininką. Vienintelis kandidatas į institucijos vadovus – S. Skvernelio teiktas komisijos narys Edmundas Sakalauskas.

Banko akcijos suteiktos kaip atlyginimo dalis

Istorija prasidėjo nuo S. Skvernelio turto deklaracijos, pateiktos Valstybinei mokesčių inspekcijai. Ten jis nurodo, jog 2016 metais jo žmonos valdomų akcijų vertė buvo beveik 7 tūkstančiai eurų. 15min žurnalistai pastebėjo, jog nėra aišku, kokios tiksliai įmonės akcininkė yra Silvija Skvernelė. Premjeras interesų deklaracijoje to neatskleidžia. Visgi įstatymas aiškiai nurodo, kad politikai privalo deklaruoti juridinius asmenis, kuriuose dalyvauja jie ir jų sutuoktiniai.

Premjero patarėjas Tomas Beržinskas 15min paaiškino, jog S. Skvernelio žmonai buvo suteiktos „Swedbank“ įmonės akcijos. Ji šiame banke ir dirba. „Tai yra susiję su Silvijos Skvernelės darbo santykiais. Šios akcijos jai buvo suteiktos kaip kintamo atlyginimo dalis“, – komentavo T. Beržinskas.

Premjeras privačių interesų deklaracijoje nurodo, kad jo žmona dirba banke „Swedbank“, bet neužsimena apie tai, jog ji yra ir šio banko akcininkė. Paprastai tariant, pagal įstatymų nuostatas, S. Skvernelis turėjo ne tik deklaruoti žmonos akcijų vertę turto deklaracijoje ir nurodyti, kad ji dirba banke, bet ir privačių interesų deklaracijoje atskleisti, jog ji yra to banko akcininkė.

BNS nuotr.

Premjero deklaracijų netirs

Tyrimus dėl interesų deklaravimo Lietuvoje atlieka VTEK. Būtent ši komisija turėtų aiškintis, ar S. Skvernelis nepažeidė įstatymo nuostatų nedeklaruodamas, kad jo žmona yra banko akcininkė. Bet institucija nutarė tyrimo nepradėti. Tiesa, pačioje komisijoje nuomonės išsiskyrė.

VTEK narys ir buvęs laikinasis pirmininkas Virginijus Kanapinskas pasisakė už tyrimo pradėjimą. Tačiau dauguma komisijos narių nusprendė S. Skvernelio deklaracijų netirti. „Privačių interesų deklaracijoje Ministras Pirmininkas Saulius Skvernelis yra nurodęs, kad jo sutuoktinė eina pareigas „Swedbank“, taip pat nurodė turintis indėlį, paskolą, draudimo sutartį šiame banke. Komisijos vertinimu, interesų konflikto grėsmė, kylanti iš S. Skvernelio (ar jo sutuoktinės) ryšių su „Swedbank“, yra atskleista“, – rašoma VTEK rašte 15min žurnalistams.

Toks komisijos išaiškinimas dėl premjero deklaracijos prieštarauja anksčiau tos pačios komisijos priimtiems sprendimams. 15min primena, kad VTEK yra ne kartą tyrusi panašias situacijas ir ne kartą konstatavo įstatymo pažeidimus. Pavyzdžiui, praeitais metais komisija aiškinosi labai panašią „valstiečių“ lyderio Ramūno Karbauskio situaciją. Jis buvo deklaravęs, kad jo žmona valdo įmonės Ispanijoje akcijas, tačiau nenurodė, jog ji taip pat ir dirba toje pačioje bendrovėje. Komisija tuomet nustatė įstatymo pažeidimą ir pateikė griežtą vertinimą.

„R. Karbauskio ir Komisijos posėdyje dalyvavusio jo atstovo argumentai, esą pakanka to, kad R. Karbauskio bei jo sutuoktinės ryšys su šia bendrove buvo deklaruotas ir išviešintas, todėl sutuoktinės darbovietės nedeklaravimas tebuvo techninio pobūdžio klaida, yra nepagrįsti. <...> Komisijos vertinimu, deklaracijoje nurodyti tik egzistuojantį ryšį su juridiniu asmeniu, bet nenurodyti sutuoktinės darbovietės ir pareigų, nepakanka“, – rašoma praėjusiais metais priimtame VTEK sprendime.

S. Skvernelio komisija taip griežtai nevertino. Bet interesų derinimo ekspertas ir buvęs VTEK sekretoriato vadovas Gediminas Sakalauskas 15min patvirtino, kad pagal įstatymo nuostatas tokius ryšius deklaruoti yra privaloma.

„Reikia deklaruoti savo ir savo antrosios pusės privačius interesus. Pirmas dėmuo, kuris yra deklaruojamas, tai yra mano ir mano antrosios pusės darbovietė. Antras dėmuo, reikia deklaruoti dalyvavimą juridiniuose asmenyse. <...> Dažniausiai būna, kad žmonės supainioja šias deklaravimo taisykles ir galvoja, kad ryšys yra nurodytas. Čia yra tradicinė, klasikinė suvokimo klaida“, – komentavo G. Sakalauskas.

Viešo posėdžio garso įrašas virto slaptu

15min kreipėsi į VTEK norėdami perklausyti garso įrašą posėdžio, kuriame jie svarstė klausimą dėl S. Skvernelio. Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba 15min nurodė, jog žurnalistai turi teisę susipažinti su viešo komisijos posėdžio įrašu. Šis posėdis buvo viešas, bet jo įrašas virto slaptu. VTEK žurnalistams neleido išgirsti posėdžio įrašo. Pasak jų, tai draudžia pačios komisijos patvirtintas darbo reglamentas. Taigi visuomenei nepavyks sužinoti, ką apie premjero deklaracijas posėdyje kalbėjo komisijos nariai.

„Atsižvelgiant į šias teisės aktų nuostatas, pateikti VTEK posėdžio garso įrašą Komisija neturi galimybių“, – rašoma institucijos rašte. Čia pat komisija prideda, kad žurnalistams išsiuntė laišką, kuriame raštu išdėstė savo nuomonę dėl S. Skvernelio deklaracijos. Tačiau paaiškėjo, jog atsakydami 15min tarnautojai pateikė klaidinančią informaciją.

Komisijos rašte nurodoma, kad pagal „Swedbank“ taisykles, darbuotojas banko akcininku tampa tik po trejų metų nuo sutarties dėl akcijų suteikimo pasirašymo. Tartum bandoma pasakyti, jog premjero žmona Silvija Skvernelė „Swedbank“ akcijas įgis tik ateityje. Bet tai nėra tiesa. S. Skvernelio turto deklaracija rodo, kad premjero žmonai akcijos buvo suteiktos 2016 metais. Taigi 2016 metais Silvija Skvernelė jau buvo „Swedbank“ akcininkė. Kodėl rašte žurnalistams komisija pateikė klaidinančią informaciją, galima tik spėlioti.

Seime laukia balsavimas dėl naujo vadovo

Taigi įstatymas ir ekspertai vienareikšmiškai sako, jog premjeras turėjo deklaruoti žmonos ryšius, tačiau to nepadarė. VTEK įprastai tokius atvejus tiria, bet šį kartą nusprendė tyrimo nepradėti. Ir visa tai įvyko prieš pat slaptą balsavimą Seime, kur bus sprendžiama, ar skirti naująjį komisijos vadovą. Vienintelis kandidatas į komisijos pirmininkus – E. Sakalauskas. Jis komisijos nariu tapo S. Skvernelio teikimu. Kandidatas į vadovus nusišalino nuo balsavimo dėl premjero tyrimo.

E. Sakalauskas yra buvęs aplinkosaugos darbuotojas, anksčiau ėjo Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Administracinių bylų nagrinėjimo skyriaus vedėjo pareigas. Seimo nariai slaptu balsavimu antradienį turės patvirtinti arba atmesti jo kandidatūrą į Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos vadovus.

Tai jau ne pirmas kartas, kai Seimas sprendžia dėl naujojo komisijos vadovo, o institucija lygiagrečiai turi priimti sprendimus dėl valdančiųjų lyderių. Šių metų kovo pabaigoje komisija R. Karbauskiui išsiuntė oficialų laišką, kuriame prašė pateikti paaiškinimus dėl laiku nedeklaruotų sandorių. Raštą pasirašė tuometinis laikinasis VTEK vadovas V. Kanapinskas.

Po to praėjus kiek daugiau nei savaitei Seimas atmetė jo kandidatūrą į komisijos vadovus. Kaip balsavo Seimo nariai, nėra aišku, mat balsavimas buvo slaptas.

***

Prie šios publikacijos prisidėjo 15min Tyrimų skyriaus žurnalistai Šarūnas Černiauskas ir Dovydas Pancerovas. Rengiant publikaciją buvo naudojami viešai prieinami duomenys. Informaciją apie nedeklaruotą įmonę, kurios akcininkė yra S. Skvernelio žmona, 15min pastebėjo iš premjero turto deklaracijos, taip pat peržiūrėjo skirtingų laikotarpių jo interesų deklaracijas.
 

Rengiant publikaciją buvo remtasi oficialiais VTEK raštais 15min žurnalistams, viešais VTEK sprendimais ir dokumentais, Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymu, Seimo darbotvarkėmis bei priimtais sprendimais. Buvo bendraujama su interesų derinimo ekspertu, premjero patarėju, VTEK atstove.