Lietuvoje

2018.05.22 08:15

Prieš 70 metų įvyko didžiausias trėmimas Lietuvos istorijoje

Sukanka 70 metų nuo didžiausio trėmimo Lietuvos istorijoje. 1948-aisiais, operacijos „Vesna“ („Pavasaris“) metu, per dvi gegužės dienas į atšiauraus klimato Sovietų Sąjungos regionus prievarta išvežta apie 40 tūkstančių žmonių. Daugiau nei pusė jų buvo moterys, vaikai ir senoliai.

Tuometinė sovietų valdžia pirmiausia nusitaikė į partizanų, jų rėmėjų, pasiturinčių ūkininkų šeimas – tuos, kurie galėjo pasipriešinti okupacijai. Tremtiniai buvo verčiami dirbti atokiose Sibiro miškų kirtavietėse, anglies kasyklose bei statybose. Dėl sekinančio darbo, nepakeliamų gyvenimo sąlygų ir bado mirė tūkstančiai žmonių.

Prisimindamas šį įvykį, Lietuvos ypatingasis archyvas parengė virtualią parodą, kurioje eksponuojami dokumentai ir nuotraukos, susiję su trėmimu. Taip pat antradienį šalies miestuose vyks minėjimo renginiai, operacija „Vesna“ bus prisiminta ir Seime.

Skaičiuojama, kad sovietų okupacijos metais iš Lietuvos buvo deportuota arba įkalinta lageriuose apie 300 tūkstančių žmonių.