Lietuvoje

2018.05.14 09:47

Vyksta Vaiko teisių apsaugos sistemos darbuotojų mokymai

Rengiantis sklandžiam perėjimui prie centralizuotos Vaiko teisių apsaugos sistemos, pradedami darbuotojų mokymai. Jie bus supažindinami su  nauja tarnybos darbo specifika.

Pirmuosiuose mokymuose dalyvaus daugiau kaip 300 specialistų iš visų savivaldybių. Jie bus supažindinami, kaip praktiškai veiks sistema – kaip bus paskirstytos visų Vaiko teisių apsaugą užtikrinančių grandžių atsakomybės, kaip vertinamos vaikui kylančios grėsmės ir kokios turės būti reagavimo į jas procedūros, kaip dirbs mobilios komandos.  

Pagrindinis pertvarkos tikslas – laiku teikti prevencinę pagalbą rizikingose situacijose atsidūrusiems vaikams. Dėl reformos taip pat bus didinamas darbuotojų skaičius – numatoma, kad iš viso Vaiko teisių apsaugos skyriuose savivaldybėse dirbs pusseptinto šimto darbuotojų, arba  trečdaliu daugiau  nei dabar.

Pertvarka įsigalios nuo liepos.