Lietuvoje

2018.05.10 11:56

Kovą pralaimėjęs E. Dragūnas griebėsi naujos taktikos: laukia ilgas mūšis

Vasaros didiesiems koncertams Klaipėdoje ir Vilniuje besiruošiantis atlikėjas Egidijus Dragūnas sulaukė žinių byloje, susijusioje su jo namo sostinės Pavilnių regioniniame parke statybomis.

Vilniaus apygardos administracinis teismas ketvirtadienį paskelbė, kad atmeta E. Dragūno ir jam atstovaujančio advokato skundą, kuriuo buvo prašoma pratęsti dar praėjusių metų birželio 8 d. atlikėjui skirtą nurodymą dėl savavališkos statybos padarinių pašalinimo.

Kreipdamasis į teismą E. Dragūnas nurodė, kad praėjusių metų spalį pabaigoje priimtą teismo sprendimą, kuriuo nurodyta pašalinti savavališkos statybos padarinius, yra apskundęs apeliacine tvarka, tačiau skundas kol kas neišnagrinėtas, todėl teismo sprendimas nėra įsiteisėjęs.

Aiškėja, kad E. Dragūnas siekia įteisinti nelegalias statybas – kad neteisėtai pastatyto namo nereikėtų nugriauti.

„Aš siekiu įteisinti savavališką statybą, tačiau sprendimas yra apskųstas ir nėra išspręstas civilinėje byloje kilęs ginčas dėl man išduoto statybą leidžiančio dokumento teisėtumo ir statybos padarinių šalinimo būdo, todėl tokia galimybė įteisinti savavališką statybą yra apribota“, – teismui naujas aplinybes nurodė skandalingasis atlikėjas.

Tačiau su tokia SEL`o pozicija nesutiko jo skundą išnagrinėję teisėjai, pažymėję, kad apeliacine tvarka yra nagrinėjamas ginčas dėl E. Dragūnui išduoto statybą leidžiančio dokumento teisėtumo ir statybos padarinių pašalinimo būdo, tačiau tai realiai negali apriboti atlikėjo galimybės imtis aktyvių veiksmų, siekiant įteisinti savavališką statybą.

Pasak teismo, savavališkos statybos padarinių šalinimo procedūra yra pradėta nustačius, kad E. Dragūnas nesilaiko suderinto projekto sprendinių, pagal kurį išduotas leidimas, ir statybas vykdo pažeidžiant teisės aktų reikalavimus bei statinio projekto sprendinius.

„E. Dragūnas nepagrįstai privalomojo nurodymo įvykdymo terminą sieja su civilinės bylos bendrosios kompetencijos teisme nagrinėjimu“, – pabrėžė atlikėjo skundą atmetęs teismas.

BNS nuotr.

Anot jo, dar neįsiteisėjusiu sprendimu E. Dragūnui yra nurodyta nugriauti statinį ir sutvarkyti statybvietę per 6 mėnesius nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos, todėl jis įsiteisės tik tuomet, kai byla bus išnagrinėta apeliacine tvarka.

Kada Vilniaus apygardos teismas nagrinės E. Dragūno skundą, dar neaišku.

Teismas yra nustatęs, kad E. Dragūno žemės sklypo plotas – 0,1966 ha, savivaldybės atstovai pagal projektuotojo parengtą statinio projektą žemės sklype leido statyti naują gyvenamosios paskirties (vieno buto) neypatingą statinį bei griauti pagalbinio ūkio paskirties ir gyvenamosios paskirties nesudėtingus statinius bei kitus inžinerinius nesudėtingus statinius.

Prieš tai E. Dragūnui įsigytame sklype buvo leista nugriauti vieno buto 38,33 kv. m bendrojo ploto gyvenamąjį namą, 25 ir 44 kv. m ūkinius pastatus – tvartus bei lauko tualetą.

„Leidimu leista statyti naują gyvenamąjį namą, kurio užstatymo plotas 256 kv. m, tūris – 2059 kub. m, o esamo ir leisto griauti gyvenamosios paskirties statinio tūris buvo 129 kub. m, griautino gyvenamojo namo plotas 38,33 kv. m, o naujai leisto statyti – plotas 397,57 kv. m“, – teismui yra nurodę inspekcijos atstovai.

Anot VTPSI, statybos leidimu E. Dragūnui buvo leista statyti naują statinį valstybiniame parke, 11,44 m atstumu nuo šlaito, taip pažeidžiant teisės aktų reikalavimus.

Pagal Pavilnių regioninio parko ir jo zonų ribų planą dainininkui priklausantis sklypas yra funkcinio prioriteto kitos paskirties žemės kraštovaizdžio tvarkymo zonoje.

„Žemės sklypas patenka į apsauginių teritorijų miestų, miestelių kaimų ar jų dalių grupę, sugriežtinto vizualinio reguliavimo tvarkymo zoną, – nurodė VTPSI atstovai. – Šioje tvarkymo zonoje turi būti išlaikomas esamas vizualinis gyvenviečių pobūdis, nekeičiamas užstatymo intensyvumas, plotas, nedidinamas aukštingumas, nesodinami želdiniai, galintys užstoti ar trukdantys apžvelgti saugomus objektus ir kompleksus, ypač saugomas natūralus reljefo raiškumas ir pobūdis.“