Lietuvoje

2018.05.02 12:54

Įkurta komisija sieks ekonominių, socialinių pokyčių regionuose

ELTA 2018.05.02 12:54

Ministras pirmininkas Saulius Skvernelis trečiadienį pasirašė vyriausybės ir Savivaldybių asociacijos susitarimą dėl dvišalio bendradarbiavimo taip pat bus sudaroma dvišalė komisija.

„Vyriausybės ir Savivaldybių asociacijos dvišalė komisija turi tapti tikru katalizatoriumi, kuris paspartintų savivaldybėms ir regionams aktualių klausimų sprendimą, eliminuojant biurokratines procedūras ir ilgą, dažnai bevaisį susirašinėjimą. Bendromis pastangomis turime siekti ekonominių, socialinių pokyčių regionuose“, – pabrėžė premjeras.

Dvišalė komisija bus sudaryta iš centrinės ir iš vietos valdžios atstovų, jie turės kartu įvertinti aktualias problemas, sutarti dėl priimtiniausių sprendimų ir efektyvaus jų įgyvendinimo. Toks bendro darbo principas turėtų užtikrinti žymiai operatyvesnį sprendimų priėmimą, įvairių klausimų sprendimą. Numatyta, kad dvišalei komisijai vadovaus vyriausybės vadovas.

Susitikime aptartos finansinės savivaldybių problemos. Pabrėžta, kad vyriausybė vykdo ir vykdys ekonominę politiką, kuri ir toliau skatins Lietuvos ekonomikos augimą, taigi, prisidės prie savivaldybių finansinės situacijos tolimesnio gerėjimo.

Šiuo metu yra priimta 111 sprendimų skirti dotacijas savivaldybėms, pagal visus sprendimus įsipareigota skirti 15,77 mln. eurų. Prognozuojama, kad 2018–2021 m. savivaldybėms prireiks išmokėti 13,21 mln. eurų. 2018 m. valstybės biudžete šiam tikslui numatyta 7 mln. eurų (analogiška suma buvo numatyta ir 2017 m., taip pat bus numatyta ir 2019 m.).

Akcentuota, kad kasmet auga savivaldybių pajamoms, didėja jų finansinis pajėgumas vykdyti investicijų projektus savivaldybių biudžetų pajamomis. 2018 m. prognozuojamos savivaldybių pajamos vidutiniškai 18,3 procento didesnės palyginti su 2017 m. prognozuotomis pajamomis.

Aptarti su tiesioginiu savivaldybių valdymu susiję klausimai. Nuo 2016 m. gruodžio 1 d. galioja Seimo narių iniciuotas Laikino tiesioginio valdymo savivaldybės teritorijoje įstatymo pakeitimas, kuriame išplėstas atvejų, kuomet gali būti įvedamas tiesioginis valdymas, ratas. Remiantis šiomis nuostatomis vyriausybėje buvo gauti 3 kreipimaisi dėl tiesioginio valdymo. Kadangi savivaldos teisės įgyvendinimas yra viena iš pamatinių demokratijos vertybių, kiekvienu konkrečiu atveju buvo vertinama, ar laikinas tiesioginis valdymas būtų proporcinga priemonė.

Pabrėžta, kad Vidaus reikalų ministerija šiuo metu rengia Vietos savivaldos įstatymo pakeitimo projektą, kuriame bus peržiūrimas reglamentavimas siekiant pašalinti praktikoje išryškėjusias nuostatų taikymo problema ir siekiant užkirsti kelią galimiems savivaldybių tarybų narių piktnaudžiavimo savo teisėmis atvejams.