Lietuvoje

2018.05.02 20:34

Baltijos šalių oro erdvėje patruliuos Portugalijos, Ispanijos ir Prancūzijos naikintuvai

LRT.lt 2018.05.02 20:34

Trečiadienį Karinių oro pajėgų Aviacijos bazėje Šiauliuose vyko NATO oro policijos misiją Baltijos valstybėse vykdančių šalių pasikeitimo ceremonija. Kaip rašoma pranešime, ateinančius keturis mėnesius Baltijos šalių oro erdvę iš Lietuvos karinių oro pajėgų Aviacijos bazės saugos dešimt NATO oro policijos misijos naikintuvų: 47-ajai misijos rotacijai misijai vadovaujanti Portugalija Šiauliuose dislokavo keturis naikintuvus „F-16“, o misiją sustiprinusi Ispanija – šešis naikintuvus „Eurofighter Typhoon“. Dar keturi  Prancūzijos naikintuvai „Mirage” 2000-5 šią misiją vykdys iš Estijoje esančios Amario oro bazės.

„NATO policijos misija Baltijos šalyse – Aljanso vienybės pavyzdys. Saugodami Baltijos šalių oro erdvę sąjungininkai demonstruoja kolektyvinės gynybos įsipareigojimą Baltijos regione. Savo ruožtu, Lietuva  ygiai taip pat yra įsipareigojusi skirti savo pajėgumus bet kur ir bet kada Aljansui jų reikėtų,“ – kontingentų pasikeitimo ceremonijoje sakė Lietuvos kariuomenės vadas generolas leitenantas Jonas Vytautas Žukas. Jis padėkojo pastaruosius keturis mėnesius Baltijos erdvę saugojusiems Danijos karinių oro pajėgų kariams ir pasveikino misiją Šiauliuose perėmusius Portugalijos ir Ispanijos karinių oro pajėgų karius.

Ceremonijos paraštėse  kariuomenės vadas susitiko su NATO Jungtinių oro pajėgų (AIRCOM) ir JAV karinių oro pajėgų Europoje vadu generolu Todu Woltersu. Vadai aptarė NATO oro policijos misijos perspektyvas ir galimybes ateityje mūsų oro erdvėje surengti sąjungininkų oro pajėgų pratybas. Gen. ltn. J. V. Žukas supažindino NATO Jungtinių oro pajėgų vadą su  Lietuvos  planais vystyti trumpojo ir vidutinio nuotolio oro gynybos pajėgumus. Jis taip pat parėžė  poreikį regione turėti sąjungininkų paramos iš oro priemones tiek treniruotėms, tiek ir galimoms karinėms operacijoms su Lietuvos ir Baltijos regione  dislokuotais NATO priešakinių pajėgų vienetais.

Portugalijos karinių oro pajėgų kariai NATO oro policijoje Baltijos valstybėse dalyvaus jau ketvirtą kartą. Dabartinę portugalų pamainą, kurios dauguma atvyks iš nuolatinės dislokacijos vietos Monte Realio, sudarys iki 90 karių – lakūnai, technikai, medicinos personalas, palaikymo grupės, komunikacijos ir kitų sričių specialistai.

Ispanijos karinių oro pajėgų kariai NATO oro policiją Baltijos šalyse vykdys jau penktą kartą. Kariai atvyko iš nuolatinės dislokacijos vietos netoli Sevilijos esančios Moron bazės. Jų kontingentą sudaro apie 130 karių. Ispanija NATO oro policijai Baltijos šalyse vadovavo 2005 ir 2016 metais, o ją sustiprino iš Estijos karinių oro pajėgų bazės Amaryje 2015 ir 2017 metais.

NATO oro policijos pamainose Prancūzijos kariai dalyvaus jau septintą kartą.

Misiją baigiantys Danijos Karališkųjų karinių oro pajėgų kariai oro erdvės apsaugą vykdė su keturiais naikintuvais F-16. Misijoje dalyvavo beveik 200 karių, kurie keitėsi kas mėnesį. Danijos kariai taip pat bendravo su Šiaulių miesto visuomene, skyrė labdaros Šiaulių sutrikusio vystymosi kūdikių namams, priiminėjo moksleivių ir studentų ekskursijas.

Trečiasis NATO oro policijos misijai Baltijos šalyse skirtas junginys, kurį sudaro Ispanijos skirti pajėgumai, – tai sąjungininkų papildomas pasiūlymas misijai. Tai daroma Oro policijos sustiprinimo (Enhanced Air Policing, eAP) rėmuose. Sustiprinta NATO oro policijos misija Šiauliuose užtikrins didesnį sąjungininkų lankstumą saugant NATO oro erdvę Baltijos regione ir suteiks geresnes galimybes treniruotėms su Baltijos šalių oro erdvės stebėjimo ir kontrolės vienetais, Baltijos šalių ir sąjungininkų sausumos ir jūrų pajėgų vienetais, taip pat ir treniruotėms teikiant oro paramą Baltijos šalyse ir Lenkijoje dislokuotoms NATO priešakinių pajėgų kovinėms grupėms.

NATO taikos meto oro gynybos misijai nuolat atsiųsdama pastiprinimus NATO siunčia aiškią atgrasymo ir kolektyvinės gynybos žinią visiems potencialiems agresoriams.

NATO oro policijos sustiprinimai pagal NATO 2014m. saugumo užtikrinimo priemones Baltijos jūros regione siunčiami į oro bazes Estijoje (Amaryje), Lietuvoje (Šiauliuose) ar Lenkijoje (Malborke). Oro policijos kontingentas Amaryje jau yra tapęs įprastiniu ir tęstiniu. Sustiprinimai Šiauliuose ar Malborke vyksta pagal poreikį. Paskutinis sustiprinimas Malborke vyko 2017 metų rugsėjį, o Šiauliuose – 2015 metais.