Lietuvoje

2018.04.25 15:12

Lietuvoje žadama modernizuoti psichikos sveikatos priežiūrą

LRT.lt 2018.04.25 15:12

Vyriausybė pritarė Sveikatos apsaugos ministerijos (SAM) pateiktam įstatymų pakeitimo projektui, kuriuo siekiama sudaryti sąlygas vykdyti kokybišką psichikos ir elgesio sutrikimų prevenciją, užtikrinti visiems žmonėms vienodas teises į kokybiškas ir prieinamas psichikos sveikatos priežiūros paslaugas, užtikrinti psichikos ir elgesio sutrikimų turinčių žmonių teises.

Kaip aiškina ministerija, taip bus sudarytos palankesnės galimybės visuomenės psichikos sveikatos stiprinimui bei psichikos ir elgesio sutrikimų prevencijai.

Jei projektui pritars ir Seimas, ateityje psichikos ir elgesio sutrikimų turintys žmonės geriau žinos apie savo teises, galimybes gauti psichikos sveikatos priežiūros paslaugas (tiek prevencines, tiek gydymo), bus užtikrintas pacientų ir jų artimųjų teisinės padėties aiškumas ir tikrumas.

Sveikatos apsaugos ministro Aurelijaus Verygos teigimu, šiuo metu psichikos sveikatą reglamentuojančiuose įstatymuose kai kurie reikalavimai yra nebeaktualūs, o psichikos sutrikimų turinčius žmones apibūdinančios sąvokos gali būti diskriminacinio pobūdžio.

„Pavyzdžiui, suirus narkologinei tarnybai, nebeliko narkologinių dispanserių, kurių viena iš funkcijų buvo vykdyti narkologinę priežiūrą, užtikrinti jų stebėjimą, siekiant laiku suteikti kokybišką pagalbą. Deja, šiuo metu galiojanti tvarka, pagal kurią priklausomybę nuo narkotikų turintys žmonės įtraukiami į specialią įskaitą, sudaro rimtas kliūtis priklausomybėmis sergančiųjų gydymuisi ir gali skatinti ieškoti alternatyvių, dažnai moksliškai nepagrįstų ir sveikatai pavojingų gydymo būdų. Tad yra atsisakoma šio realiai nefunkcionuojančio reikalavimo“, – pranešime sako A. Veryga.

Taip pat nereguliuojama ir visuomenės psichikos sveikatos priežiūra, priverstinio gydymo, priverčiamųjų medicinos priemonių, fizinio suvaržymo priemonių, vaizdo stebėjimo taikymas. Visa tai neužtikrina tinkamos psichikos ir elgesio sutikrinimų turinčiųjų žmogaus teisių apsaugos.

A. Veryga, BNS nuotr.

„Tad šią situaciją būtina keisti, jei norime gyventi sveikoje ir savo žmonėmis besirūpinančioje valstybėje. Visuomenės psichikos sveikatos stiprinimas ir psichikos ligų prevencija turi būti vienas iš prioritetų. Siekiant gerų rezultatų psichikos sutrikimų prevencijos bei visuomenės psichikos sveikatos stiprinimo srityse, vykdant visuomenės psichikos sveikatos priežiūrą turi būti sukurtas toks teisinis reglamentavimas, kuris nustatytų priemonių visumą, sudarančią prielaidas ir sąlygas šį tikslą pasiekti“, – sako ministras.

Projektu numatoma suvienodinti pacientų atstovavimo reglamentavimą su Civilinio kodekso reglamentavimu – nurodyti, kad reikalingas abiejų tėvų sutikimas dėl nepilnamečio paciento hospitalizavimo. Numatyti fizinio suvaržymo priemonių taikymo pagrindines sąlygas, o taip pat nustatyti, kad priverstinis hospitalizavimas ir priverstinis gydymas be teismo sprendimo galimas iki 3 dienų (šiuo metu tai nėra nurodyta), o į teismą reikia kreiptis per 48 val. nuo priverstinio hospitalizavimo ir priverstinio gydymo pradžios. Be to, bus reglamentuotas vaizdo stebėjimas psichikos sveikatos priežiūros įstaigose, ko šiuo metu nėra.

Projekte yra aptartos psichikos ir elgesio sutrikimų turinčių žmonių (įskaitant padariusius nusikalstamą veiką) teisės ir jų suvaržymo pagrindai. Bus panaikintos nuostatos dėl narkologinės įskaitos. Taip pat projekte numatyti visuomenės psichikos sveikatos stiprinimo priemonių tikslai  bei įtvirtintas kompleksinis (komandinis) sveikatos priežiūros paslaugų teikimo modelis.

SAM pateiktu projektu detalizuotos psichikos ir elgesio sutrikimų turinčių asmenų teisės, suderintos su Civilinio kodekso ir Civilinio proceso kodekso nuostatomis. Taip pat nustatyti psichikos sveikatos priežiūros principai, visuomenės psichikos sveikatos priežiūros pagrindai, nustatytos priverstinio gydymo, pagrindinės fizinio suvaržymo priemonių taikymo, vaizdo stebėjimo psichikos sveikatos priežiūros įstaigose teikimo sąlygos.