Lietuvoje

2018.04.24 11:01

Mitinge dėl VU – reikalavimai atsistatydinti TSPMI vadovui R. Vilpišauskui

ELTA 2018.04.24 11:01

Trečiadienį politinis judėjimas „Vilniaus forumas“ rengia eiseną su trispalvėmis, o Daukanto aikštėje – pilietinį mitingą „Lietuva yra čia!”, kuriame, kaip skelbiama, reikalaus „grąžinti Vilniaus universitetą (VU) tautai ir Lietuvos valstybei“, o taip pat reikalaus prie VU Tarptautinių santykių ir politikos mokslo instituto pertvarkų (TSPMI). VU atstovai teigia, kad universitetas gerina veiklos rezultatus visose jo veiklos srityse. 

„Vilniaus forumas“: VU TSPMI nebeatlieka misijos

Kaip pabrėžia mitingo organizatoriai, VU TSPMI buvo įsteigtas kaip valstybės išlikimui ir raidai strategiškai svarbi mokslo ir studijų institucija. 

„Ilgą laiką gana sėkmingai vykdęs šią savo misiją, institutas dabar jos neatlieka. TSPMI studijų programose ir vykdomuose mokslo tyrimuose įtvirtinus neomarksizmo ir neoliberalizmo ideologines dogmas, smuko šios nacionaliniam saugumui itin reikšmingos įstaigos akademinis lygis. Visada gyręsis diskusijų laisve ir deklaravęs siekį ugdyti kritišką mąstymą, pastarąjį dešimtmetį VU TSPMI pamažu virto nepagrįstai liberaliomis pristatomų, bet iš esmės antitautinių ir antivalstybinių idėjų sklaidos židiniu. Iš jo tarybos ir dėstytojų kolektyvo nuosekliai išvalyti kitaminčiai“, – rašoma „Vilniaus forumo“ kreipimesi. 

Pasak mitingo organizatorių, „sovietmetį primenančiais metodais slopinama akademinė laisvė ir pažeidžiamos „neteisingai mąstančių“ darbuotojų pilietinės ir profesinės teisės“. Organizatorių nuomone, „tęsiasi apie tai viešai kalbančio prof. Vytauto Radžvilo ideologinis ir politinis persekiojimas bei pastangos pašalinti jį iš instituto“. 

Mitinge bus pareikalauta esminių VU TSPMI pertvarkų. Kaip pabrėžia mitingo organizatoriai, subrendusi būtina jų sąlyga – instituto direktoriaus Ramūno Vilpišausko at(si)statydinimas. 

„Vilniaus forumo“ teigimu, atkūrus Lietuvos nepriklausomybę visa šalis ir jos švietimo ir mokslo sistema bei akademinė bendruomenė „buvo įtraukti į neoliberalizmo ideologija grindžiamą globalistinę rinkos revoliuciją“. Jos idėjiniu vėliavnešiu ir avangardu, pasak mitingo organizatorių, tapo VU, didžiąją dalį savo istorijos buvęs tvarią vertę turinčių žinių kalve, tautos intelektinio potencialo kūrimo ir kultūros tradicijų puoselėtoju ir perdavėju, taip pat sąmoningų ir patriotiškų piliečių ugdymo židiniu. 

VU Tarybos pirmininkui ir rektoriui planuojama įteikti Tautos forumo pareiškimą „Dėl VU misijos“ su konkrečiais reikalavimais sustabdyti „VU, kaip Lietuvos mokslo ir kultūros židinio, griovimą“. 

Mitingas bus pratęstas prie Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto, protesto akcija „VU TSPMI – ne vienos „partinės“ tiesos institutas!„ 

VU abejoja išsakomų problemų pagrįstumu

Kaip komentare Eltai teigė VU Viešosios komunikacijos vadovas Ervinas Spūdys, akivaizdu, kad „Vilniaus forumo“ išplatintas pranešimas yra tiesiogiai susijęs su profesoriaus V. Radžvilo atveju, kuris šiuo metu nagrinėjamas Akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnybos. 

„Vis dėlto neaiškūs išankstiniai reikalavimai ir jų motyvai verčia abejoti išsakomų problemų pagrįstumu, didelė dalis pateikiamos informacijos apskritai prasilenkia su realybe – išsakyti neaiškūs kaltinimai ir lozungai, gausu dogmatiškų, bet ne duomenimis ar įrodymais paremtų teiginių, kaip, pavyzdžiui, kaltinimai dėl menkinamos lituanistikos svarbos. Tiesa yra tokia, kad VU lituanistikos studijos užima itin svarbią vietą ir yra sudaromos visos sąlygos stiprinti šios srities mokslinius tyrimus bei studijų kokybę“, – pabrėžė E. Spūdys. 

VU komunikacijos vadovas dėl vieno dalyko tikrai pritaria mitingo organizatoriams – universitetas iš tiesų siekia būti tarptautinis, modernus, globalus ir konkuruojantis ne tik regione, bet ir pasaulyje. „Šiandien dienai kalbėti apie modernų tautinį universitetą neturime jokių prielaidų, o aukščiausio lygio moksliniai pasiekimai apskritai yra įmanomi tik bendradarbiaujant globaliu mastu“, – pridūrė jis. 

E. Spūdys pabrėžė, kad VU, įgyvendinantis itin daug struktūrinių pokyčių ir perimantis vis daugiau gerųjų pasaulinių praktikų, stabiliai gerina veiklos rezultatus visose jo veiklos srityse. 

„VU TSPMI, kaip struktūrinis padalinys, universitete yra pavyzdinis. Jame sudaromos sąlygos pažinti visų krypčių politinę mintį, o pozityvius instituto rezultatus galima matyti vien pažvelgus į VU TSPMI studentų atsiliepimus apie studijas, absolventų įsidarbinamumo ir uždarbio rodiklius, puikiai vertinamą šalies diplomatinio korpuso veiklą, kurio didelę dalį sudaro VU TSPMI absolventai. Įvertinus šias ir kitas aplinkybes, nematome pagrindo svarstyti instituto valdymo pokyčių“, – Eltai komentavo VU komunikacijos vadovas.