Lietuvoje

2018.04.17 15:23

Mirė kalbininkė E. Stasiulevičiūtė-Piesarskienė

LRT.lt 2018.04.17 15:23

Eidama 90-sius metus, mirė ilgametė Lietuvos edukologijos universiteto (VVPI) Užsienio kalbų fakulteto dėstytoja, Anglų kalbos katedros vedėja, Užsienio kalbų fakulteto dekanė, filologijos mokslų kandidatė, humanitarinių mokslų daktarė, daugelio anglų-lietuvių k. žodynų redaktorė ir bendraautorė, vertėja, Lietuvos Didžiojo kunigaikščio Gedimino kavalierė (2011 m.) docentė Elena Stasiulevičiūtė-Piesarskienė.

Elena Stasiulevičiūtė gimė 1928 m. rugsėjo 9 d. Simno raj. Krosnos seniūnijos Vartų kaime. Anksti mirus tėvams, Elena augo artimųjų giminaičių šeimose. 1938 m. baigė Nemunaičių pradžios mokyklą, mokėsi Kalvarijos progimnazijoje, Marijampolės gimnazijoje, 1947 m. baigė Lazdijų gimnaziją ir tais pačiais metais įstojo į Vilniaus valstybinio pedagoginio instituto Svetimų kalbų fakultetų Anglų kalbos specialybę.  

Dar besimokydama vyresniuose kursuose, ji buvo pakviesta dirbti dėstytoja-valandininke. Baigusi studijas, nuo 1951 m. paliekama darbui Anglų kalbos katedroje. 1952-1953 m. buvo šios katedros vedėja, vyr. dėstytoja. 1957 m. bei 1965-1967 m. dirbo Užsienio kalbų fakulteto dekane. 1958 m. Maskvos srities N. Krupskajos pedagoginiame institute ji apgynė filologijos mokslų kandidatinę disertaciją „Neigiami prefiksai un-, in- dabartinėje anglų kalboje“. Nuo 1961 m. E. Stasiulevičiūtė išrenkama Anglų kalbos katedros docente. Net ir išėjusi į pensiją 1994 m., docentė lankydavosi universitete, patardavo jaunesniesiems kolegoms, domėjosi jų pedagoginio darbo problemomis.

„Netekome jautrios sielos, nuoširdaus bendravimo kolegės, studentiškų tradicijų puoselėtojos, garbiosios mūsų patarėjos, visada įsiklausydavusios į studentų pastabas ir jų reikmes. Reiškiame gilią užuojautą artimiesiems ir buvusiems bendradarbiams“, – rašoma Lietuvos edukologijos universiteto pranešime spaudai.