Lietuvoje

2013.07.02 17:30

Profesinės karo tarnybos kariams apribota galimybė dirbti kitą darbą

ELTA2013.07.02 17:30

Seimas, priėmęs Krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymo pataisas, nutarė profesinės karo tarnybos kariams drausti dirbti pagal darbo sutartį, užsiimti individualia veikla, išskyrus šio įstatymo numatytus atvejus. Už teisės akto pakeitimus balsavo 56 Seimo nariai, prieš – 4, susilaikė 14 parlamentarų.  

Seimas, priėmęs Krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymo pataisas, nutarė profesinės karo tarnybos kariams drausti dirbti pagal darbo sutartį, užsiimti individualia veikla, išskyrus šio įstatymo numatytus atvejus. Už teisės akto pakeitimus balsavo 56 Seimo nariai, prieš – 4, susilaikė 14 parlamentarų.

Pagal patikslintas įstatymo nuostatas, laisvu nuo tarnybos metu profesinės karo tarnybos kariai turės teisę užsiimti kūryba, įskaitant ir turtinių teisių į savo sukurtus kūrinius perleidimą. Taip pat krašto apsaugos ministrui ar jo įgaliotam asmeniui leidus, profesinės karo tarnybos kariai turės teisę užsiimti pedagogine veikla, įskaitant pedagoginę veiklą pagal darbo sutartį, ar užsiimti kūrybine veikla pagal darbo sutartį ir gauti už tai darbo užmokestį ar atlyginimą, jeigu tai nesukels viešųjų ir privačių interesų konflikto tarnyboje, nesudarys prielaidų tarnybą panaudoti asmeniniais interesais, nediskredituos tarnybos autoriteto, nekliudo profesinės karo tarnybos kariui tinkamai atlikti savo pareigas.

Įstatyme įtvirtinama, kad sprendimas leisti profesinės karo tarnybos kariui užsiimti šia veikla galios iki kario perkėlimo į kitas pareigas, tačiau ne ilgiau kaip trejus metus nuo sprendimo priėmimo dienos.

Profesinės karo tarnybos kariai, kuriems iki šio įstatymo įsigaliojimo buvo išduotas leidimas dirbti ar teikti komercinio pobūdžio paslaugas, ne vėliau kaip per tris mėnesius nuo šio įstatymo įsigaliojimo turės gauti naują leidimą užsiimti pedagogine veikla, įskaitant pedagoginę veiklą pagal darbo sutartį, ar užsiimti kūrybine veikla pagal darbo sutartį, arba nutraukti darbą ar komercinio pobūdžio paslaugų teikimą.

Pasak naujų nuostatų rengėjų, profesinė karo tarnyba reikalauja specialių ištikimybės valstybei santykių, kuriuos reglamentuoja įstatymai ir kiti teisės aktai.

„Kiekvienas asmuo, pradėdamas profesinę karo tarnybą, yra laisvas savarankiškai apsispręsti, ar jis sutinka su kariams nustatomais galimais ribojimais. Savo apsisprendimą ir pasiryžimą atlikti karo tarnybą asmuo patvirtina ne tik sudarydamas profesinės karo tarnybos sutartį, tačiau ir duodamas priesaiką, kuria įsipareigoja negailėdamas jėgų ir gyvybės ginti Lietuvos valstybę, jos laisvę ir nepriklausomybę“, – teigiama dokumento aiškinamajame rašte.

20180218

Įkelk naujieną

Nuotraukos
Nuotraukos
Kelkite nuotraukas tiesiai iš kompiuterio arba spauskite pridėti nuotrauką/as
Nuorodos į audiovizualinę informaciją
Autorius