Lietuvoje

2018.04.01 19:11

Kitiems metams norima suteikti devynis skirtingus vardus

BNS 2018.04.01 19:11

2019-iesiems Seimas pasiryžęs suteikti devynis skirtingus vardus – nuo pasaulio lietuvių iki žydų istorijos.

Dėl penkių vardų suteikimo sprendimai jau priimti. Kiti metai paskelbti Juozo Tumo-Vaižganto, Žemaitijos, Lietuvos šaulių sąjungos, Lietuvos Tarybos pirmininko, Lietuvos valstybės prezidento Antano Smetonos ir Jėzuitų misijos Lietuvoje metais.

Dar registruotas pasiūlymas 2019-uosius paskelbti Vietovardžių metais. Taip norima pabrėžti, kad senieji vietovardžiai yra Lietuvos kultūros, istorijos ir kalbos vertybė, o valstybė privalo rūpintis jų išsaugojimu.

Kad pagerbtų savanorių, kariuomenės ir kitų Lietuvos piliečių indėlį į nepriklausomybės kovas kitus metus norima pavadinti ir Lietuvos Nepriklausomybės kovų metais.

Kadangi kitąmet sueina 70 metų, kai buvo paskelbta Lietuvių charta, įsteigusi Pasaulio lietuvių bendruomenę, įregistruotas projektas 2019-uosius paskelbti ir Pasaulio lietuvių metais.

Parlamente taip pat svarstomas pasiūlymas kitus metus paskelbti Lietuvos žydų istorijos metais, taip pagerbiant Lietuvos žydų indėlį į šalies gyvenimą.

Kai Seimas priima sprendimą dėl kokių nors metų paskelbimo, Vyriausybė turėtų parengti tai progai skirtų renginių programą bei skirti finansavimą.