Lietuvoje

2018.03.28 14:28

Teismas paliko galioti P. Baršauskui nepalankų sprendimą

LRT.lt 2018.03.28 14:28

Vilniaus apygardos administracinis teismas atmetė kaip nepagrįstą buvusio Kauno technologijos universiteto rektoriaus Petro Baršausko skundą Akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnybai dėl sprendimo, kuriuo pripažinta, kad jis pažeidė akademinę etiką, panaikinimo, teigiama Vilniaus apygardos administracinio teismo pranešime spaudai.  

P. Baršauskas prašė teismo panaikinti 2017 m. spalio 17 d. Akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnybos sprendimą „Dėl Petro Baršausko akademinės etikos pažeidimų“. Pasak pareiškėjo, sprendimas priimtas neištyrus faktinių aplinkybių ir neatlikus jų teisinio vertinimo; kontrolierius peržengė savo kompetencijos ribas vertindamas jo habilitacijos procedūrą ir nepagrįstai įpareigodamas atšaukti sprendimą dėl aukštojo mokslo kvalifikacijos suteikimo. P. Baršausko teigimu, nebuvo užtikrinta jo teisė būti išklausytam, tyrimas atliktas šališkai.

Kaip teigiama teismo pranešime, pareiškėjas taip pat prašė sustabdyti bylos nagrinėjimą ir kreiptis į Konstitucinį Teismą su prašymu spręsti, ar Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo 17 straipsnio 11 dalies antro punkto nuostata, kad, išnagrinėjęs skundą (pranešimą) arba atlikęs tyrimą, kontrolierius priima sprendimą įpareigoti aukštojo mokslo kvalifikaciją suteikusią ir (arba) konkursą pareigoms eiti vykdžiusią instituciją atšaukti sprendimą dėl aukštojo mokslo kvalifikacijos suteikimo ir (arba) konkurso laimėtojo, neprieštarauja Konstitucijos nuostatoms.

Vilniaus apygardos administracinis teismas, išnagrinėjęs šį administracinį ginčą, priėjo prie išvados, kad akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus sprendimas „Dėl Petro Baršausko akademinės etikos pažeidimų“ teisėtas, pagrįstas, todėl pareiškėjo skundą atmetė. Teismas konstatavo, kad akademinės etikos ir procedūrų kontrolierius veikė pagal savo kompetenciją, nepažeisdamas objektyvumo ir (ar) teisėtumo principų, tyrimą atliko surinkęs visą reikalingą medžiagą, ją nuosekliai išanalizavęs ir pagrįstai nustatęs akademinės etikos pažeidimus. Teismo sprendime pažymima, kad pareiškėjas žinojo apie kontrolieriaus pradėtą tyrimą, į Akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnybą buvo kviestas keletą kartų, tačiau neatvyko, nepateikė paaiškinimų nei raštu, nei žodžiu, buvo gauti tik KTU darbuotojų atsakymai, nors tiriami buvo ne KTU ir jo rektoriaus, bet pareiškėjo, kaip akademinės bendruomenės nario, veiksmai. Pareiškėjas nepateikė teismui įrodymų, pagrindžiančių jo objektyvų negalėjimą atvykti ir pateikti paaiškinimus. Tad teismas daro išvadą, kad pareiškėjui buvo suteikta galimybė realizuoti savo teises, tačiau jis to nepadarė.

Teisėjų kolegijai (jos pirmininkė – teisėja Liudmila Zaborovska) nekilo abejonių dėl Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo nuostatų konstitucingumo, todėl pareiškėjo prašymas  kreiptis į Konstitucinį Teismą atmestas.