Lietuvoje

2018.03.28 13:46

Vilkaviškio rajonas migruoja: panaikins keliolika ištuštėjusių kaimų

ELTA 2018.03.28 13:46

Vyriausybė trečiadienį nusprendė panaikinti keliolika kaimų Vilkaviškio rajone, kurie yra likę be gyventojų ar su mažai gyventojų.   

Tuo pačiu nuspręsta kelis kaimus atkurti - vieną atkurti reikalauja patys gyventojai, o keli atkuriami grąžinus žemę reformos metu.

Vyriausybei siūlymus naikinti kai kuriuos kaimus, pakeisti teritorijų ribas ir pavadinimus pateikė Vilkaviškio rajono savivaldybės taryba, kaip teigiama, įvertinusi apklausoje pareikštą vietos gyventojų nuomonę. Patį vyriausybės nutarimo projektą rengė Vidaus reikalų ministerija (VRM).

Vilkaviškio rajone panaikinti Bartninkų seniūnijos Ančlaukio, Šeimenos seniūnijos Būdežerių, Lobiškių, Vižaidų, Klausučių seniūnijos Didvyžių, Pajevonio seniūnijos Santaros kaimai. Šių kaimų pavadinimai registruoti Adresų registre, bet, VRM žiniomis, juose nebelikę registruotų žemės sklypų ar gyventojų, deklaravusių savo gyvenamąją vietą.

Taip pat naikinami Gižų seniūnijos Strazdžių, Keturvalakių seniūnijos Indūriškių, Gobiškių, Paplabūdiškių, Vienbiskių, Bartninkų seniūnijos Pagerniavės II kaimai. Šiuose kaimuose registruota po 1-3 sklypus, tačiau gyventojų, deklaravusių savo gyvenamąją vietą, nėra.

Panaikinti ir Bartninkų seniūnijos Kunigiškių ir Norvydų kaimai. Šių kaimų žemės sklypai susipynę su gretimomis gyvenamosiomis vietovėmis, ir dauguma juose deklaravusių gyvenamąją vietą gyventojų siūlymui pritarė.

Taip pat panaikintas ir Pilviškių seniūnijos Dvarnųjų bei Padurpinyčio kaimas. Juose dar gyvena maždaug 330 gyventojų. Projekto rengėjai teigia, kad 257 iš jų pareiškė nuomonę apklausoje ir siūlomiems sprendimams pritarė.

BNS nuotr.

Naikinamų vietovių teritorijos bus prijungtos prie gretimų. 

Taip pat nuspręsta atkurti kai kuriuos jau panaikintus kaimus: Keturvalakių seniūnijoje Parausėlių, Kybartų seniūnijoje Obeliškių, Saugučių kaimus, Klausučių seniūnijoje Juškų kaimą, Šeimenos seniūnijoje Stolaukėlio kaimą. Šiuose kaimuose vykdant žemės reformą grąžintos žemės ir, sujungus teritorijas, grąžinami anksčiau išnykusių kaimų pavadinimai.

Pageidaujant patiems gyventojams, Klausučių seniūnijoje naujai atkuriamas Žaliosios kaimas. Apklausos metu nuomonę pareiškė 102 iš 187 balsavimo teisę turinčių kaimo gyventojų ir visi pritarė kaimo atkūrimui.