Lietuvoje

2018.03.28 16:47

VTEK: užsienio reikalų ministro atstovė spaudai R. Jakilaitienė pažeidė įstatymą

ELTA 2018.03.28 16:47

Užsienio reikalų ministro atstovė spaudai Rasa Jakilaitienė pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimus nustatyta tvarka ir terminais deklaruoti privačius interesus. Tokį sprendimą priėmė Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK).

Komisijos turimi duomenys rodo, kad pareigas Užsienio reikalų ministerijoje R. Jakilaitienė eina nuo 2013 metų. Nustatyta, kad politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautoja pavėlavo deklaruoti savo ir sutuoktinio ryšius su keturiais juridiniais asmenimis. 

2016 metų birželį ji tapo visuomeninės organizacijos „Gelbėkit vaikus“ valdybos nare, tačiau šį ryšį savo privačių interesų deklaracijoje nurodė tik po pusantrų metų. R. Jakilaitienės sutuoktinis yra UAB „TV Play“ akcininkas nuo 2013 metų vasario, VšĮ „Pilietinė medija“ dalininkas – nuo 2014 metų gruodžio, o UAB „TV Play Content Marketing“ akcininkas – nuo 2015 metų gegužės, tačiau šią informaciją tarnautoja deklaravo tik 2017 metų gruodį.

Taip pat R. Jakilaitienė laiku nedeklaravo savo sutuoktinio 2014–2017 metais vykdytų individualių veiklų Kino, vaizdo filmų ir televizijos programų gamybos bei Scenos pastatymams būdingų paslaugų srityse. Deklaruoti ji vėlavo ir nuo 2007 metų sutuoktinio vykdomą Mišriojo žemės ūkio bei nuo 2012 metų vykdomą Meninės kūrybos individualią veiklą – pirmąjį kartą visa tai nurodė tik 2017 metais teiktoje deklaracijoje.

Pagal minėtą įstatymą, privačių interesų deklaravimas yra nuolatinis procesas: pirmą kartą deklaracija teikiama per 30 kalendorinių dienų nuo priėmimo į pareigas valstybinėje tarnyboje dienos, po to ją būtina per 30 kalendorinių dienų patikslinti kaskart, kai atsiranda naujų deklaruotinų duomenų ar pasikeičia jau deklaruotieji. Privačių interesų deklaravimas nėra turto ar pajamų deklaravimas – tai yra atskiras procesas, kurį reglamentuoja specialus įstatymas.

Valstybinėje tarnyboje dirbantys asmenys, pripažinti pažeidę privačių interesų deklaravimą reglamentuojančias Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatas, vienerius metus nuo pažeidimo paaiškėjimo dienos negali būti skatinami.

Tyrimas atliktas Seimo narės Agnės Širinskienės pranešimo pagrindu.