Lietuvoje

2018.03.27 14:46

Laikinai VTEK vadovaujantis V. Kanapinskas gali tapti nuolatiniu jos vadovu

ELTA2018.03.27 14:46

Laikinasis Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos (VTEK) vadovas Virginijus Kanapinskas gali tapti nuolatiniu jos vadovu.

Antradienį Seimas pradėjo svarstyti tokį Seimo pirmininko Viktoro Pranckiečio pateiktą nutarimo projektą.

Iš Seimo tribūnos kalbėdamas apie nuveiktus VTEK darbus V. Kanapinskas sakė, kad pradėti privačių interesų registro steigimo konkretūs darbai, atlikta medikų ir miškų urėdijų privačių interesų deklaravimo analizė ir jos pagrindu buvo pradėtos pažeidimų procedūros.

Pasak V. Kanapinsko, 2016 m. VTEK atliko 82 tyrimus, nustatė 34 pažeidimus, 2017 m. buvo atlikti 185 tyrimai, nustatyti 139 pažeidimai.

VTEK savo iniciatyva 2017 m. atliko 62 tyrimus, o 2016 m. tokių buvo tik 3.

VTEK vadovo posto siekiantis V. Kanapinskas akcentavo prevencinį komisijos darbą, organizuojamus mokymus, visuomenės švietimą lobistinės veiklos srityje.

Atsakydamas į Seimo narių klausimus V. Kanapinskas teigė nepriklausantis jokiai politinei partijai ir nenorėjo atskleisti savo politinių pažiūrų.

Jis tvirtino, kad yra visomis prasmėmis pasirengęs vadovauti VTEK, yra teisės mokslų daktaras, sporto meistras.

Po susitikimo su frakcijomis Seimas balandžio mėnesį ketina apsispręsti, ar paskirti V. Kanapinską VTEK vadovu.

Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos nario pareigas V. Kanapinskas eina nuo 2012 m. lapkričio 8 d., nuo 2017 m. kovo 20 d. laikinai eina komisijos pirmininko pareigas.

V. Kanapinskas yra dirbęs Vidaus reikalų ministerijos Teisės departamento Teisėkūros skyriaus vyriausiuoju specialistu, Viešojo administravimo departamento Teritorinio administravimo politikos skyriaus vedėjo pavaduotoju, Seimo kanceliarijos Teisės ir teisėtvarkos komiteto biuro patarėju. Kandidatas vadovauti VTEK buvo Mykolo Romerio universiteto Teisės fakulteto Administracinės teisės ir proceso katedros lektorius, Panevėžio kolegijos docentas.

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija – Seimo įsteigta ir jam atskaitinga kolegiali institucija, vykdanti valstybinėje tarnyboje dirbančių asmenų ir lobistų veiklos priežiūrą bei korupcijos prevenciją.

VTEK sudaroma iš 5 narių. Jie skiriami iš nepriekaištingos reputacijos, aukštąjį universitetinį išsilavinimą ir ne mažesnį kaip 5 metų darbo stažą turinčių Lietuvos Respublikos piliečių.

Po vieną kandidatą į VTEK narius Seimui teikia Respublikos Prezidentas, Seimo pirmininkas, ministras pirmininkas, du kandidatus – Lietuvos teisininkų draugija. Pirmininką iš VTEK narių Seimo pirmininko teikimu skiria Seimas.

VTEK pirmininkas ir nariai yra nepriklausomi, negali būti saistomi jokiais interesais ir vadovaujasi tik teisės aktais bei etikos normomis.

VTEK savo veikloje yra nepriklausoma. Juridiniams ar fiziniams asmenims draudžiama daryti VTEK įtaką dėl sprendimų priėmimo procedūros ir turinio.