Lietuvoje

2018.03.27 15:00

L. Matjošaitytė ginasi prieš Seimą: VRK turi likti nešališka institucija

Seimas pradėjo svartyti pasitikėjimo Vyriausiosios rinkimų komisijos pirmininke Laura Matjošaityte klausimą.

„Visi artėjame prie 2019 metų, kurių metu vyks net treji rinkimai“, – savo kalbą pristatant nepasitikėjimo L. Matjošaityte klausimą pradėjo socialdemokratas Juozas Olekas.

Pasak jo, pirmadienį viešai pristatyta galimų grėsmių nacionaliniam saugumui ataskaitoje pirmą kartą buvo minimi artėjantys rinkimai. Joje paminėta, kad „mūsų valstybės nedraugai“ gali veikti, bandydami įtakoti rinkimų rezultatus, kaip tai darė kitose mūsų sąjungininkų valstybėse.

„Mums atrodo, kad šiuo momentu labai svarbus pasitikėjimas viena svarbiausių rinkimų institucijų, VRK. Todėl svarbu, kad šią rinkimų komisiją sudarytų, jai vadovautų visų pasitikėjimą turintys žmonės“, – sakė J. Olekas.

Socialdemokratas pažymėjo, kad pozicijos ir opozicijos požiūris į VRK vadovės darbą išsiskiria. Pasak jo, opozicija turi priekaištų dėl užsitęsusių tyrimų, kurių sprendimų jie nemato.

J. Olekas sukritikavo L. Matjošaitytę dėl to, kad komisijai nebuvo pateiktas svarstyti praėjusios kadencijos parengta darbo grupės išvada dėl Ramūno Karbauskio mecenatystės.

Savo kalbą Seime VRK pirmininkė L. Matjošaitytė pradėjo pabrėždama nešališkumo principą.

„Nors šiandieną, kaip ir visada, esu pasirengusi konstruktyviai diskusijai, bet prieš ją noriu atkreipti dėmesį į keletą aspektų, kurie man, kaip ir komisijos nariams, kelia labai didelį susirūpinimą. Visų pirma, tiek jūs, tiek aš, tiek VRK nariai, turime užtikrinti, kad komisija išliktų nešališka, nepriklausoma institucija. Nešališkais savo darbe turi ir būti“, – sakė L. Matjošaityte.

Pasak VRK pirmininkės, Seimui nusprendus nedepolizuoti VRK, į komisiją ir toliau deleguojami partijų atstovai.

„Jų dalyvavimas suteikia partijoms galimybę matyti VRK veiklą iš vidaus. Antrą vertus, visada yra lūkestis, kad partijos per savo atstovus VRK nepolitizuotų komisijos veiklos, ir taip prisidėtų prie jos nešališkumo ir nepriklausomumo išlaikymo“, – sakė L. Matjošaitytė.

VRK pirmininkė nesutiko su kritika, kad ji blokavo sprendimų sprendimų svarstymą komisijos posėdžiuose. Komentuodama situaciją dėl ankstesnės VRK komisijos parengtą darbo grupės išvadą dėl R. Karbauskio mecenatystės klausimų, ji akcentavo, kad komisijos nariai su ja galėjo susipažinti.

Ji komisijos posėdyje nebuvo svarstyta, nes, pasak pirmininkės, niekas jos į darbotvarkę neįtraukė.

„Nebuvo net tokių pasiūlymų. Tarp jų ir iš komisijos narių“, – sakė L. Matjošaitytė atkreipdama dėmesį, kad parengtoje išvadoje pažeidimų nebuvo nustatyta. Esą tą patvirtina ir naujos darbo grupės išvada. DELFI primena, kad toje išvadoje nenagrinėjamas „Naisių vasaros“ tyrimas, kuris dar atliekamas.

BNS nuotr.

„Aš suprantu, kad ta išvada turėjo būti nagrinėjama anksčiau, dar praėjusios kadencijos komisijoje, prieš tvirtinant galutinius rinkimų rezultatus, arba iš karto po to, kai komisijos sudėtyje dar buvo tyrimą atlikę nariai. Vertinant situaciją, kaip ji buvo pateikta viešumoje, gali susidaryti įspūdis, kad įvyko biurokratinė klaida. Dėl to, kad šią situaciją galima vertinti įvairiai tenka apgailestauti“, – kalbėjo L. Matjošaitytė.

Ji sakė suprantanti, kad jos pareiga užtikrinti, kad nekiltų dviprasmybių.

„Nemaniau, kad šios VRK išvados svarstymas sukels tokias politines diskusijas. Žvelgdama į praeitį, galėčiau pasakyti, kad dabar tikriausiai elgčiausi kitaip“, – kalbėjo L. Matjošaitytė.

Ji priminė, kad siūlė praėjusios kadencijos VRK darbo grupės išvadą paviešinti ir visą turinį perduoti Valstybinei mokesčių inspekcijai, tačiau, pasak jos, komisijos nariai su tuo nesutiko.

DELFI primena, kad komisijos nariai tam prieštaravo dėl to, kad VRK nėra priėmusi išvados dėl pažymos.

L. Matjošaitytė taip pat nematė problemos ir dėl to, kad vienasmeniškai atsakė į Specialiųjų tyrimų tarnybos kreipimąsi, kuris susijęs su jos veikla.

„Nei VRK įstatymas, nei komisijos darbo reglamentas nenumato, kad komisijos pirmininkas atsakymą į kiekvieną komisijos administracijai adresuotą raštą turėtų derinti su komisijos nariais“, – sakė ji.

Pasak jos, jei dėl kiekvieno rašto spręstų visa komisija, jos darbas būtų paralyžiuotas.

Pasak jos, šiandien komisija dirba pilna apimti, priima sprendimus ir ruošiasi artėjantiems rinkimams.

„Nesu ta komisijos pirmininkė, kuriai galėtumėte sakyti, kad ji tarnauja vienai interesų grupei. (…) Norėčiau pastebėti, kad man kelia nerimą man ir kitiems komisijos nariams klijuojamos etiketės. Aš, komisijos pirmininkė, kaip ir visi komisijos nariai, prisiekdami Lietuvos Respublikai, įsipareigojame savo pareigas eiti sąžiningai ir nešališkai“, – sakė L. Matjošaitytė.

Ji tikino, kad tai ji ir kiti komisijos nariai ir daro.

„Neturiu išankstinio nusistatymo nei vienos politinės partijos ar kandidato atžvilgiu. Sprendimus priimu objektyviai, atsižvelgdama į esamą teisinį reguliavimą, pateiktus dokumentus, pateiktą informaciją sprendimo priėmimo metu“, – sakė L. Matjošaitytė.

Ji taip pat pažymėjo, kad jokia institucija nenustatė jokių jos pažeidimų, jokie tyrimai dėl jos nėra pradėti.

„Ar tai nėra vienas iš argumentų, kurie galėtų išsklaidyti bet kokias jūsų abejones?“, – klausė L. Matjošaitytė.

Tarp savo komisijos narių mato destruktorių

Seime svarstant klausimą „valstietis“ Stasys Tumėnas negailėjo pagyrimų komisijos pirmininkei.

„Ar Jums neatrodo, kad visą sumaištį kelia vienas Jūsų komisijos narys? (…) Reikia mokytis ir Šiaurės ir Pietų Korėjos, jeigu Šiaurės ir Pietų Korėjos vadovai susitelkia ir paspaudžia vieni kitiems rankas, tai aš tikiu, kad ir Jūsų komisijai taip pat ir bus“, – sakė S. Tumėnas.

VRK pirmininkė nemano, kad komisijos darbas vyksta chaotiškai, tačiau, pasak jos, komisijoje yra narių, kurie prisideda prie komisijos destrukcijos.

„Kalbant apie tai, ar komisijos narių gretose mes turime narių, kurie, galbūt, prisideda su savo skirtingomis nuomonėmis ir požiūriu prie komisijos destrukcijos, galbūt, ir turime mes tokių narių.

Natūralu, žmonės yra skirtingi, skirtingų deleguotų politinių partijų atstovai, su savo skirtingais požiūriais, patirtimi, tačiau aš tikiuosi, kad su visais komisijos nariais mums pavyks tas skirtingas nuomones išgyvendinti“, – kalbėjo L. Matjošaitytė.

Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų partijos lyderis Gabrielius Landsbergis klausimų ir atsakymų sesiją VRK vadovei vadino puikiai surežisuotu spektakliu su suderintais klausimais.

G. Landsbergis, BNS nuotr.

„Jūsų ryšiai su „valstiečiais-žaliaisiais“ tampa pakankamai aiškūs per pastaruosius keletą mėnesių – tiek drauge nedalyvavimas konferencijose, kur kviečia jaunimas, tiek derinimas veiksmų su Seimo pirmininku. Noriu priminti, kad šiuo metu VRK yra pradėjusi bemaž septynis tyrimus dėl „valstiečių-žaliųjų“ finansavimo problemų. Turint galvoje šitą intymų ir draugišką ryšį, gerbiama pirmininke, ar Jūs dar matote savo galimybę priimti objektyvų sprendimą dėl partijos, kuri iš esmės jus delegavo?“, – klausė G. Landsbergis.

VRK pirmininkė pakartojo priimanti sprendimus objektyviai, pagal pateiktą informaciją. Ji taip pat atkreipė dėmesį, kad VRK sprendimus lemia balsų dauguma.

DELFI primena, kad „valstiečių-žaliųjų“ lyderis Ramūnas Karbauskis ryte sakė, kad jo partija pasitiki pirmininke, o prieš kitą VRK kadenciją žada diskutuoti apie galimybes depolitizuoti šią instituciją.

G. Landsbergis žurnalistams užsiminė, kad, jei Seimas nuspręstų palikti L. Matjošaitytę savo pozicijoje, jie turi ir planą B.

„Mes esame pasirengę, ir neatmetu galimybės, kad skųsime VRK sprendimus teismui, taip pat kreipsimės į prokuratūrą dėl kai kurių veiksmų. Dėl to, kad, pripažinkime, labai panašūs atvejai tie, kur kitos partijos gauna įtarimus, jų lyderiai yra išvedami su antrankiais, šiuo atveju panašiuose atvejuose mes matome, kad viskas yra, kaip sakė amžiną atilsį Brazauskas, teisėta“, – sakė G. Landsbergis.

Aiškino, kuo skiriasi VRK pirmininkė nuo ministro

Kalbėdamas iš tribūnos TS-LKD pirmininkas teigė, kad pasitikėjimo L. Matjošaityte skiriasi nuo kitų – politinių klausimų, kurie svarstomi Seime.

„Aistros verda Seimo salėje, ir atrodo Seimas pasidalinęs į dvi dalis, kaip jau dažnai tenka dalyvauti tokiuose posėdžiuose, bet yra vienas nemenkas skirtumas. (…) Jūsų, kolegos, gynyba, užsistojimas, netgi kai kurios pastabos, pavadinant L. Matjošaitytę sava arba savų deleguota pagrindžia, kad nėra aišku, už ką ir prieš ką mes kovojame“, – sakė G. Landsbergis.

Pasak jo, gali susidaryti įspūdis, kad valdantieji žiūri į L. Matjošaitytę, kaip į savo deleguotą ministrą, ir gina taip, lyg ji būtų jų Vyriausybės narė, kurią opozicija nori nuversti. Bet, jo teigimu, taip nėra.

TS-LKD pirmininkas įtaria, kad „valstiečių“ parama L. Matjošaitytei yra kaina, kurią ji turi sumokėti priimdama jiems palankius sprendimus.

„Klausimas – ar tie žmonės, kurie nepasitiki, ir kurie pagrįstai kėlė ir kels klausimus dėl pasitikėjimo, ar tai nesustiprins jų, ar nebus suskaldyta Lietuva, mes atstovaujame dalį rinkėjų, jūs – irgi dalį. Ar tai nebus didinimas tos takoskyros klausimu, kuris nėra politinis, o klausimas dėl pasitikėjimo Lietuvos demokratine, rinkimine sistema“, – sakė G. Landsbergis.

Pasisakė už nuoseklumą

„Valstietis – žaliasis“ Mindaugas Puidokas kvietė leisti VRK ir jos vadovei nuosekliai tęsti savo darbą.

„Tyrimai vyksta tiek prieš „valstiečių-žaliųjų“ sąjungą, tiek prieš kitas politines jėgas, tų tyrimų rezultatuose paaiškės, kuriose vietose buvo nusižengimai. Aš manau, kad VRK tą darbą atlieka gerai, skirtingos nuomonės yra girdimos“, – sakė M. Puidokas.

Pasak jo, pagal sandarą VRK yra atstovaujamos visos politinės jėgos.

„Šitoje vietoje manau, kad yra didelis aiškumas kiekvienai frakcijai. Manau, kad turite pakankamai duomenų, kaip tyrimai vyksta. Pasiskaitome apie tuos dalykus ir žiniasklaidoje, taigi manau, kad viešumo kartais yra netgi daugiau negu reikia“, – sakė M. Puidokas.

VRK vadovės atleidimą inicijuoja Seimo opozicinės frakcijos, kaltinančios ją dėl komisijos „chaotiško darbo“ bei vienasmenių sprendimų, rašė BNS.

Nutarimo projektą dėl nepasitikėjimo L. Matjošaityte registravo visų opozicinių frakcijų seniūnai. Po juo surinkti 29 parlamentarų parašai, reikalingi procedūrai pradėti.

Sprendimas dėl Seimo skiriamo pareigūno atleidimo priimamas slaptu balsavimu daugiau kaip pusės visų Seimo narių balsų dauguma.