Lietuvoje

2018.03.22 17:08

Kitą savaitę Seimas spręs dėl A. Kubiliaus vyriausybės veiklos tyrimo

ELTA 2018.03.22 17:08

Nors Seimas ketvirtadienį buvo numatęs svarstyti siūlymą inicijuoti parlamentinį tyrimą dėl galimai padarytos didelio masto žalos valstybei 2009–2012 metais skolinantis iš komercinių bankų, šis klausimas taip ir nebuvo pradėtas svarstyti. Jis turėtų atsirasti darbotvarkėje kitą savaitę, kovo 29 d., kai projektą apsvarstys Seimo Biudžeto ir finansų komitetas.   

Pernai gruodį įvairioms frakcijoms atstovaujantys parlamentarai pasiūlė atlikti parlamentinį tyrimą, kuriame buvo siūloma taip pat įvertinti dėl galimos finansinės žalos valstybei finansų ministrės Ingridos Šimonytės ir ekspremjero Andriaus Kubiliaus asmeninę atsakomybę. 

Tokiai idėjai buvo pritarta po pateikimo, bet parlamentarai nesiėmė toliau svarstyti šio projekto prieš Kūčias ir nutarė prie jo sugrįžti pavasario sesijoje. Per keletą mėnesių parlamentarai projektui pateikė daug siūlymų, todėl jis gali ženkliai skirtis nuo pirminio dokumento.

Šiuo metu Seimo Biudžeto ir finansų komiteto pirmininkas Stasys Jakeliūnas siūlo pavesti jo vadovaujamam komitetui atlikti parlamentinį tyrimą „dėl vietinių ir regioninių veiksnių ir aplinkybių, lėmusių 2009–2010 metų krizės Lietuvoje reiškinius ir viešųjų finansų būklę, įskaitant viešojo sektoriaus skolos dydį ir šios skolos valdymo sąnaudas.

Siūloma įpareigoti Komitetą nustatyti, kokią įtaką viešųjų finansų būklei 2009–2010 metais ir vėliau turėjo Seimo ir vyriausybės sprendimai didinti asignavimus 2008 metais svarstant ir tvirtinant 2009 metų biudžetą.

„Ar vyriausybė turėjo galimybių skolintis iš tarptautinių institucijų pigiau, negu tai darė 2009–2012 metais, kai finansų rinkose ir iš komercinių bankų buvo skolinamasi už palūkanas, kurios siekė 5,1–9,4 proc.; jeigu taip, už kokias palūkanas vyriausybė galėjo skolintis ir kokią įtaką tai būtų turėję viešiesiems finansams – viešojo sektoriaus balansui, skolos dydžiui ir jos valdymo sąnaudoms“, – siūloma ištirti komitetui.

Jeigu Seimas pritartų, būtų tiriama, kokią įtaką 2009–2010 metų krizei Lietuvoje (įskaitant viešųjų ir komercinių finansų bei atskirų ekonomikos sektorių būklę) turėjo Lietuvoje veikiančių stambiųjų komercinių bankų skolinimo politika ir sprendimai.

Komitetas turėtų atsakyti į klausimus: „Ar Lietuvos bankas tinkamai vykdė šių bankų priežiūrą 2005–2008 metais; ar Lietuvos bankas tinkamai atsižvelgė į Skandinavijos kapitalo komercinių bankų įtaką Lietuvos ekonomikai ir finansų sektoriui ir į savo priežiūros veiksmus 2005–2010 metais, vertindamas ir priimdamas sprendimus dėl kredito įstaigų mokumo ir jų veiklos tęstinumo 2011–2017 metais; kokią įtaką komercinių bankų sprendimams teikiant būsto paskolas, taip pat viešiesiems finansams Lietuvoje turėjo UAB „Būsto paskolų draudimas“ veikla 2005–2009 metais ir jos įsipareigojimų administravimas 2010–2017 metais“. 

Nutarimo projekte siūloma pateikti rekomendacijas Seimui, vyriausybei ir Lietuvos bankui, kad būtų išvengta finansų ir ekonomikos krizių ateityje ar sumažinta jų įtaka šalies ekonomikai, finansų sektoriui ir viešiesiems finansams.

Iki šių metų spalio 1 d. siūloma pavesti Seimo Biudžeto ir finansų komitetui atlikti parlamentinį tyrimą ir pateikti Seimui išvadas.