Naujienų srautas

Lietuvoje2018.03.16 12:57

LRT pateikė informaciją apie viešuosius pirkimus

LRT.lt 2018.03.16 12:57

Reaguodama į trečiadienį žiniasklaidoje pasirodžiusius Viešųjų pirkimų tarnybos vadovės teiginius Seimo Laikinojoje komisijoje LRT veiklai tirti, LRT išplatino laišką, kuriame pateikė informaciją apie viešuosius pirkimus.

Faktinė informacija apie 3 pastatų modernizavimo darbų viešąjį pirkimą

Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (CVPIS) 2017 m. birželio 28 d. buvo paskelbtas LRT pastatų ir jų inžinerinių sistemų modernizavimo bei pastato patalpų rekonstravimo, įskaitant projektavimo ir susijusias paslaugas, darbų pirkimas. Pradėjus pirkimo procedūras buvo gautos rinkos dalyvio pretenzijos dėl pirkimo sąlygų. Išnagrinėjus pretenzijas, jos buvo atmestos kaip nepagrįstos.

Rinkos dalyvis, nesutikdamas su tokiu sprendimu, pateikė ieškinį teismui.  

Vilniaus apygardos teismas, išnagrinėjęs ieškinį, jį atmetė. Teismas pažymėjo, jog LRT teisėtai ir pagrįstai atmetė ir atsisakė nagrinėti ieškovo pretenzijose keliamus reikalavimus, nepažeidė pirkimo sąlygose, teisės aktuose ir teismų praktikoje numatytų tiekėjo teisių, todėl ieškinys negali būti tenkinamas.

Papildomai pažymėtina, kad atmetus pretenzijas buvo gautas Viešųjų pirkimų tarnybos (VPT) raštas, kuriuo LRT įpareigota stabdyti pirkimo procedūras ir pateikti pirkimo dokumentus įvertinimui. VPT, atlikusi dokumentų vertinimą, pateikė išvadą, kurioje įvardino vertinimo metu nustatytus neatitikimus Viešųjų pirkimų įstatymui ir įpareigojo LRT patikslinti pirkimo dokumentus bei informuoti VPT apie šio įpareigojimo įvykdymą, pateikiant tai patvirtinančius dokumentus.

Įvertinus VPT išvadoje pateiktą informaciją, atsižvelgiant į gautas VPT pastabas, šiuo metu yra koreguojamos pirkimo sąlygos. Jas pakoregavus, nustatyta tvarka pirkimo sąlygos bus pateiktos VPT vertinimui ir, gavus pritarimą, pirkimo procedūros bus tęsiamos. 

Pažymėtina, kad Viešųjų pirkimų įstatymas neįpareigoja viešinti vykdomo pirkimo biudžeto. LRT, siekdama racionalesnio lėšų panaudojimo, priėmė sprendimą jo neviešinti, nes būtent tokiu atveju, tiekėjams neturint informacijos apie pirkimo biudžetą, jų pateikti pasiūlymai nebūtų „pritempti“ prie pirkimo biudžeto ir atitiktų realias rinkos kainas. 

Tenka apgailestauti, kad Laikinosios komisijos LRT veiklai tirti posėdyje VPT vadovė D. Vilytė atskleidė konfidencialią informaciją – planuojamo pirkimo biudžetą, kuris buvo paviešintas žiniasklaidoje, dėl ko LRT kyla rizika iš tiekėjų gauti brangesnius pasiūlymus. 

Dėl televizinės technikos įsigijimo

LRT gamybinius poreikius TV transliacijoms iš įvykio vietų optimaliai patenkina 3 šiuo metu eksploatuojamos kilnojamos televizijos stotys (toliau-KTS). Iš jų tik viena stotis visiškai atitinka keliamus techninius reikalavimus,  t.y. yra aukštosios raiškos (HD) formato. Likusios dvi yra pasenusios, dar SD formato, jų įranga gaminta 1990-2005 m. Taip pat ir KTS automobilių būklė yra kritiška – pasibaigus vienos iš jų (KTS 3) techninės apžiūros terminui jos nebus galima pratęsti, nes automobilis neremontuotinas dėl jau nebegaminamų detalių.

LRT, nuosekliai investuodama į technologinės įrangos atnaujinimą, 2016 m. pateikė Kultūros ministerijai ir Finansų ministerijai Valstybės investicijų projektą „Televizijos stočių įsigijimas“. Investicinis projektas buvo priimtas ir įtrauktas į 2017-2019 metų Valstybės investicijų programą.

Įgyvendindama investicinį projektą LRT 2017 m. pradžioje paskelbė  tarptautinį konkursą vienai kilnojamai televizijos stočiai įsigyti. Šiai stočiai LRT numatė skirti ne daugiau kaip 3.140.000,00 Eur be PVM. Konkurso metu buvo gauti du pasiūlymai, abiejų pasiūlymų kainos ženkliai viršijo LRT planuojamas lėšas KTS įsigyti.

Vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatomis bei gavus Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimą abu tarptautiniame pirkime pasiūlymus pateikę tiekėjai buvo pakviesti į neskelbiamas derybas. Po derybų buvo gauti galutiniai tiekėjų pasiūlymai. Tų pasiūlymų pagrindu LRT viešųjų pirkimų komisija išrinko nugalėtoju mažiausią kainą pasiūliusį tiekėją  UAB „Televizijos ir ryšio sistemos“. Su šiuo tiekėju sudaryta sutartis dėl KTS pagaminimo, sutarties vertė 3.134.914,00 Eur.

LRT radijo ir televizinės technikos pirkimų statistika

Specifinę radijo ir televizijos techninę įrangą Lietuvoje tiekia vos 3 tiekėjai:

UAB „Televizijos ir ryšio sistemos“ (TVC). 51 darbuotojas. Veikia nuo 1996 m. Apyvarta 2006 m. 10-20 mln. Eur

UAB „AV Systems“. 6 darbuotojai, įkurta 2008 m. Apyvarta 1-2 mln. Eur

UAB „Hannu Pro Vilnius“. 3 darbuotojai. Veikia nuo 1997 m. Apyvarta 500 tūkst. - 1 mln. Eur

Visi LRT pirkimai – mažiausios kainos: 2013 - 2017 m. Su TVC – 41 sutartis, „AV Systems“ – 15 sutarčių, „Hannu Pro“ – 5 sutartys.

UAB „Televizijos ir ryšio sistemos“ yra seniausias ir didžiausias rinkos dalyvis, atstovaujantis didžiausiam gamintojų skaičiui, tad natūralu, kad jis turi tinkamiausius pajėgumus įgyvendinti projektus. Yra dalyvavęs ir laimėjęs konkursus bei įgyvendinęs projektus Estijoje, Latvijoje, Islandijoje, Kroatijoje, Gruzijoje, Ukrainoje ir kitose šalyse.

2017 m. LRT pirkimai vyko su:

„AV Systems“ - 3 sutartys

„Hannu Pro“ - 4 sutartys

TVC - 10 sutarčių.

LRT yra žiniasklaidos priemonė, sertifikuota pagal tarptautinę Žurnalistikos patikimumo iniciatyvos programą

Naujausi, Skaitomiausi