Lietuvoje

2013.06.28 15:17

Konservatoriai skundžia B. Bradauską etikos sargams

ELTA2013.06.28 15:17

Seimo Biudžeto ir finansų komiteto (BFK) nariai konservatoriai Irena Degutienė ir Andrius Kubilius kreipėsi į Seimo Etikos ir procedūrų komisiją, prašydami įvertinti komiteto pirmininko Broniaus Bradausko elgesį.

Seimo Biudžeto ir finansų komiteto (BFK) nariai konservatoriai Irena Degutienė ir Andrius Kubilius kreipėsi į Seimo Etikos ir procedūrų komisiją, prašydami įvertinti komiteto pirmininko Broniaus Bradausko elgesį.

Svarstant įstatymo projektą dėl Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 19 straipsnio pakeitimo projekto komiteto pirmininkas B. Bradauskas nesilaikė Seimo statuto nuostatų ir taip pažeidė komiteto narių teises, taip pat įstatymo svarstymo procedūrą, dėl ko kyla pagrįsta abejonė dėl priimto įstatymo teisėtumo.

Ketvirtadienį Seimo plenarinio posėdžio darbotvarkėje buvo įrašytas minėto Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 19 straipsnio pakeitimo projekto svarstymas skubos tvarka.

Pagal Seimo statutą, taikant skubos tvarką visi nustatyti terminai, susiję su įstatymų leidyba, trumpinami, bet jie turi būti ne trumpesni kaip 24 valandos. Parlamentarai atkreipė dėmesį, kad taikyti ypatingą skubos tvarką buvo nuspręsta tik pritarus projektui po svarstymo.

„Kadangi svarstymo stadijoje buvo taikoma skubos tvarka, tai Seimui neturėjo būti teikiami svarstyti B. Bradausko užregistruoti pasiūlymai minimam projektui, nes Seimo posėdžių sekretoriate jie buvo užregistruoti tik 2013 birželio 27 d., 10.55 val., taigi 24 valandos po pasiūlymų įregistravimo nebuvo praėjusios. Lygiai dėl to paties pagrindo negalėjo būti teikiama Seimui ir BFK išvada dėl minėtų pasiūlymų, nes ji taip pat buvo užregistruota tą pačią birželio 27-ąją“, – tvirtina I. Degutienė ir A. Kubilius.

Politikai teigia turintys pagrindo teigti, kad birželio 27 d. plenariniame posėdyje pateikta Biudžeto ir finansų komiteto išvada dėl šio įstatymo projekto yra apskritai neteisėta.

„Mes, būdami šio komiteto nariai, apie šios išvados turinį niekaip nebuvome informuoti, nebuvo surengtas komiteto posėdis dėl išvadoje minimų pataisų svarstymo, negalėjome dalyvauti jos svarstyme ir pateikti savo nuomonės ir jokiu kitu būdu mūsų nuomonės nebuvo atsiklausta – taigi buvo pažeistos Seimo statute nustatytos mūsų, kaip komiteto narių, teisės“, – rašoma Seimo narių kreipimesi į Seimo Etikos ir procedūrų komisiją.

Paieškos rezultatai

20180218

Įkelk naujieną

Nuotraukos
Nuotraukos
Kelkite nuotraukas tiesiai iš kompiuterio arba spauskite pridėti nuotrauką/as
Nuorodos į audiovizualinę informaciją
Autorius