Lietuvoje

2018.03.07 16:41

VTEK pradės tyrimą dėl V. Vobolevičiaus – L. Matjošaitytės nelies

15min.lt 2018.03.07 16:41

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) tirs, ar Vincentas Vobolevičius nustatyta tvarka ir laiku deklaravo privačius interesus, tačiau netirs VRK pirmininkės Lauros Matjošaitytės elgesio.

„VTEK, patikrinusi Vincento Vobolevičiaus privačių interesų deklaraciją, pastebėjo, kad jis nėra nurodęs Lietuvos radijo ir televizijos komisijoje einamų pareigų“, – trečiadienį pranešė VTEK, šiais pagrindais pradėjusi VRK nario elgesio tyrimą.

VTEK taip pat vertino grupės Seimo narių pranešimą, kad VRK pirmininkė privalėjo nušalinti VRK narius V. Vobolevičių ir Jonę Valčiukienę nuo interesų konfliktą jiems keliančių klausimų.

„Esą, V. Vobolevičiaus interesų konfliktas grindžiamas tuo, kad jis yra VšĮ „Laisvos visuomenės institutas“ (LVI) valdybos pirmininkas, o šio instituto direktorė – Seimo narės, Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos (LVŽS) tarybos narės, Agnės Širinskienės padėjėja-sekretorė.

Keltas klausimas, ar V. Vobolevičius nenusižengė teisės aktams nedeklaruodamas minėtųjų ryšių, o taip pat – ar jam nekilo interesų konfliktas VRK sprendžiant klausimus dėl LVŽS ir jos pirmininko Ramūno Karbauskio. Taip pat teigta, kad V. Vobolevičius 2016 m. kaip lektorius dalyvavo VšĮ „Demokratinės politikos institutas“ (DPI) organizuotuose renginiuose, o šio instituto steigėjas yra Seimo narys Mantas Adomėnas. Esą, likus kelioms dienoms iki 2016 m. rinkimų, M. Adomėno svetainėje buvo publikuotas interviu su V. Vobolevičiumi, kuriame jis prognozuoja, kad rinkimus laimės M. Adomėnas“, – parlamentarų kreipimąsi perfrazuoja VTEK.

Komisijos teigimu, V. Vobolevičius savo privačių interesų deklaracijoje yra nurodęs duomenis apie jį saistantį ryšį su LVI: „Taigi jei jam tektų VRK spręsti tiesiogiai su šia įstaiga susijusius klausimus, atsirastų pareiga nusišalinti“.

VTEK teigimu, Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymas neįpareigoja deklaracijoje nurodyti visų deklaruotame juridiniame asmenyje dirbančių ar kitaip su juo susijusių asmenų.

„Be to V. Vobolevičius, kaip VRK pirmininkės pavaduotojas, nėra įgaliotas priimti sprendimus ar atlikti kitus veiksmus dėl Seimo kanceliarijos darbuotojų – taigi ir dėl A. Širinskienės padėjėjos-sekretorės. Sistemiškai vertinant, LVI direktorė nelaikytina V. Voboleivičiaus privačiu interesu, todėl pareiga deklaruoti šį asmenį jam nekilo“, – pabrėžia VTEK.

„Nėra pakankamo pagrindo teigti, kad V. Vobolevičius gali būti šališkas dalyvaudamas sprendžiant su A. Širinskiene, LVŽS bei R. Karbauskiu susijusius klausimus. Taip pat VTEK neturi pagrindo teigti, kad L. Matjošaitytė privalėjo nušalinti V. Vobolevičių nuo klausimų, susijusių su LVŽS, A. Širinskiene bei R. Karbauskiu“, – konstatuoja VTEK.

Komisijos tikinimu, dalyvavimas konferencijose ar mokymuose savaime nesuponuoja tokių renginių dalyvių bei organizatorių ryšių, kurie automatiškai keltų interesų konfliktą ir pareigą nusišalinti nuo klausimų, susijusių su konferencijos ar mokymų organizatoriais.

„DPI ir M. Adomėnas nėra laikytini V. Vobolevičiaus privačiu interesu, todėl jam nekilo pareiga šiuos asmenis deklaruoti. Be to V. Vobolevičius 2016 m. nebuvo VRK narys, o jo dalyvavimas mokymuose ir konferencijose gali būti vertinamas kaip politologo veiklos dalis“, – aiškina VTEK.

Šiuo metu VTEK tiria kitų VRK narių – Jonės Valčiukienės ir Aistės Žilinskienės – elgesį dėl galimai netinkamo interesų deklaravimo.