Lietuvoje

2018.03.05 13:27

Prezidentė: Rusija yra atsakinga už blogėjančią Krymo totorių padėtį

LRT.lt 2018.03.05 13:27

Prezidentė Dalia Grybauskaitė susitiko su Krymo totorių lyderiais – Medžliso pirmininko pavaduotojais Ahtemu Čijgozu ir Ilmi Umero. Susitikime taip pat dalyvavo Lietuvos totorių bendruomenių pirmininkas Adas Jokubauskas.

Aneksavus Krymą A. Čijgozas ir I. Umero buvo dėl savo politinės veiklos persekiojami ir įkalinti. Pernai spalio mėn. tarpininkaujant Turkijos prezidentui jie buvo išlaisvinti ir savo veiklą tęsia Kijeve, rašoma LRT.lt siųstame pranešime.

Susitikimas surengtas minint 4-ąsias Krymo aneksijos metines ir siekiant pareikšti paramą nuo jos nukentėjusiems Krymo totoriams.

Šalies vadovė dar kartą pabrėžė, kad Lietuva griežtai smerkia Krymo aneksiją ir laikosi principingos jos nepripažinimo politikos. Lietuva taip pat siekia, kad ES sankcijos Rusijai, kurios buvo įvestos po pusiasalio okupacijos, būtų tęsiamos tol, kol agresorius nepasitrauks iš užimtų teritorijų.

Pasak prezidentės, Rusija yra atsakinga už stipriai blogėjančią Krymo totorių padėtį, šiurkščius jų teisių pažeidimus, nuolatinį persekiojimą, prievartinę rusifikaciją, žodžio, spaudos ir religijos laisvės suvaržymus. Todėl Lietuva deda visas pastangas, kad informacija apie Rusijos vykdomą ir prieš Krymo totorius nukreiptą priešišką politiką išliktų nuolatiniame tarptautinės bendruomenės dėmesio centre.

Rusija uždraudė Krymo totorių tautinio parlamento Medžliso veiklą. Totoriai verčiami priimti Rusijos pilietybę, teismuose neužtikrinamas teisingumas, vykdomi nepateisinami sulaikymai, dingsta žmonės. Totoriams draudžiama rengti mitingus, minėti svarbias datas, nutrauktos totorių televizijos transliacijos, spaudos leidinių platinimas.

Prezidentė pakvietė Krymo totorius aktyviai teikti paraiškas pagal vystomojo bendradarbiavimo programas. Per 2017 m. Lietuva jau skyrė finansinės paramos, kuri buvo panaudota priverstinai perkeltų asmenų integracijos programoms, pagalbai moterims ir totorių televizijos laidoms. 

Totoriai yra istorinė etninė ir religinė bendruomenė Lietuvoje, su kuria mūsų šalį sieja gilios tradicijos nuo XIII–XIV amžiaus. Lietuvos didieji kunigaikščiai Gediminas, Algirdas, Kęstutis ir Vytautas su totoriais sudarydavo karines sąjungas. Totoriai tarnaudavo LDK kariuomenėje. Šiuo metu mūsų šalyje gyvena 4000 totorių, daugiausia Vilniaus, Kauno ir Alytaus apskrityse.