Lietuvoje

2018.02.23 10:17

„Naisių vasarą“ tiria V. Vobolevičius, palaikantis artimus ryšius su LVŽS

Liepa Želnienė, 15min.lt2018.02.23 10:17

Vyriausiosios rinkimų komisijos (VRK) pirmininkė Laura Matjošaitytė atsistatydinti neketina ir ramina, kad dabar tyrimas dėl „Naisių vasaros“ serialo ir kitų „valstiečių“ galimų pažeidimų atliekamas itin kruopščiai. Tačiau ar tikrai, jei tyrimą dėl serialo atliekančiai darbo grupei iki šiol vadovavo VRK pirmininkės pavaduotojas Vincentas Vobolevičius, „Laisvos visuomenės instituto“, kurio direktorės dirba Seimo narės Agnės Širinskienės padėjėjomis Seime, steigėjas, padėjęs „valstiečiams“ kurti rinkimų programą?

Pats V. Vobolevičius tikina, kad tame nieko bloga nėra, o glaudūs ryšiai su politikais esą tik įrodo jo profesionalumą.

VRK pirmininkė L. Matjošaitytė taip pat V. Vobolevičiaus sąsajų su „valstiečiais“ nelaiko kliūtimi tyrimo kokybei. Tokį pirmininkės požiūrį turbūt geriausiai atskleidžia faktas, jog būtent V. Vobolevičiui iš pradžių buvo pavesta vadovauti VRK darbo grupei, atliekančiai tyrimą dėl serialo „Naisių vasara“ ir vertinančiai dar pernai komisijos surinktą bet slėptą, informaciją, dėl juridinių asmenų skirtos paramos mecenatu (globėju) įvardijant R. Karbauskį.

15min ketvirtadienį raštu pasiteiravo L. Matjošaitytės, ar V. Vobolevičius neturėtų nusišalinti nuo visų su „valstiečiais“ susijusių tyrimų, tačiau jokio atsakymo nesulaukė.

Vis tik ketvirtadienį vakare, po kilusio skandalo, šis tas pasikeitė. VRK posėdyje L. Matjošaitytė pasiūlė darbo grupę praplėsti iki 7 narių į ją įtraukiant dar du sekretoriato darbuotojus ir vieną VRK narį, tačiau jos vadovu vis tiek palikti V. Vobolevičių. Tačiau jis toliau vadovauti grupei atsisakė. Dėl VRK pirmininkės manipuliacijų iš tyrimo grupės dar nutarė pasitraukti Aistė Žilinskienė.

Todėl galiausiai tyrimo grupėje liko šeši nariai, bet neliko vadovo, nes nė vienas iš tyrėjų vadovauti šiam dariniui nepanoro.

Ir ne paskutinė to priežastis – abejonė, ar V. Vobolevičius apskritai gali likti ir objektyviai bei nešališkai tirti „valstiečių“ nuodėmes. Kodėl?

V. Vobolevičiaus įstaigos direktorės – A. Širinskienės padėjėjos

V. Vobolevičius nėra tik VRK pirmininkės pavaduotojas. Jis dar yra viešosios įstaigos „Laisvos visuomenės institutas“ steigėjas ir valdybos pirmininkas.

O ši viešoji įstaiga palaiko keistus santykius su Seimo nare „valstiete“ A. Širinskiene.

Pirmiausia, abi šio instituto vadovės – tiek dabartinė vadovė Salomėja Fernandez Montojo, tiek buvusi – Kristina Zamarytė Sakavičienė, dabar auginanti vaikelį, kartu buvo ne tik „Laisvos visuomenės instituto“ direktorėmis, bet ir Seimo narės A. Širinskienės padėjėjomis Seime.

A. Širinskienė sako, kad tai – tik sutapimas. Esą abi jos padėjėjos yra buvusios jos studentės, užsirekomendavusios kaip gabios bioteisininkės.

„Taip, aš žinau, nes jos yra gavusios leidimus dirbti ir kitus darbus, nes valstybės tarnautojai turi tokius leidimus gauti. Taip yra. Tačiau jos abi yra mano buvusios studentės Mykolo Romerio universitete, jos abi baigusios bioteisės programą magistro studijų. Kai jos darbinosi, aš dirbau Sveikatos reikalų komitete ir, ypač Salomėjos atveju, tai ji yra baigusi ir studijas užsienyje, Ispanijoje, tai aš jas rinkausi kaip buvusias vienas iš gabiausių studenčių. Kur jos dirbo laisvalaikiu, aš žinau, bet kodėl jos ten abi darbinosi, neturiu supratimo. Jos turi tokią teisę“, – teigė A. Širinskienė.

A. Širinskienė, BNS nuotr.

Seimo narė nemano, kad ir pati turėjo deklaruoti kokius nors ryšius su „Laisvos visuomenės institutu“.

„Jokio ryšio su tuo institutu aš neturiu. Nei įstatymų nustatyta prasme, nei jokia kita prasme“, – teigė A. Širinskienė.

Nieko blogo tokioje darbinėje sintezėje nemato ir V. Vobolevičius.

Rėmėjus slepia

„Laisvos visuomenės institutas“ Registrų centrui pateiktose finansų ataskaitose nurodo gaunantis fizinių ir juridinių asmenų aukas, tačiau rėmėjų pavadinimų nepateikia.

V. Vobolevičius sako, kad tai – paslaptis.

„Žinau, bet neatskleisiu. Gauname paramą iš įvairių fondų, verslo, privačių asmenų, tarptautinių fondų, išeivių organizacijų, bet detalizuoti neketinu todėl, kad norėtume tą informaciją laikyti konfidencialiai. Turime nuogąstavimų, kad fondai, įmonės, parėmusios mus, galėtų galbūt sulaukti neigiamų komentarų, kritikos arba kitokių su jų reputacija susijusių veiksmų, kurie jiems nebūtų patrauklūs“, – aiškino V. Vobolevičius.

Jis patikino, kad fondo tikrai neremia su R. Karbauskiu ar kitais „valstiečiais“ susijusios įmonės, organizacijos.

„Laisvos visuomenės institutas“ viešai pateikiamose veiklos ataskaitose nurodo 2015 m. samdęs tris išorinius ekspertus Gyvybės prenatalinėje fazėje apsaugos, Vaiko teisių apsaugos pagrindų ir Pagalbinio apvaisinimo įstatymų projektų analizei atlikti.

Kas buvo tie instituto samdyti ekspertai, 15min sužinoti nepavyko. Šiuo metu atostogaujanti įstaigos direktorė S. Fernandez Montojo telefonu neatsiliepė. Instituto steigėjas ir valdybos pirmininkas, VRK pirmininkės pavaduotojas V. Vobolevičius sakė pavardžių neatsimenantis.

Pati Seimo narė 15min tvirtino taip pat neatsimenanti, kad „Laisvos visuomenės institutas“ jai kada nors būtų mokėjęs už ekspertines išvadas.

„Nemanau, kad esu gavusi (atlygį – red. past.). Tikrai nepamenu tokio fakto“, – teigė A. Širinskienė.

Seimo narė tikino, kad jokios sutarties su institutu pasirašiusi nebuvo, tik keliskart yra davusi šiai įstaigai interviu.

Suteikė erdvę A. Širinskienei reklamuotis

2016 m. liepą, jau per Seimo rinkimų, kuriuose A. Širinskienė dalyvavo kaip Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos kandidatė, kampaniją „Laisvos visuomenės institutas“ organizavo protesto akciją ir spaudos konferenciją dėl Pagalbinio apvaisinimo įstatymo. Čia dalyvavo ir būsima Seimo narė.

Spaudos konferencijoje A. Širinskienė buvo pristatoma kaip ekspertė, Mykolo Romerio universiteto Viešosios teisės instituto docentė, o ne kaip kandidatė į Seimą.

Šioje spaudos konferencijoje būsima parlamentarė piktinosi neva aukšti Sveikatos apsaugos ministerijos pareigūnai elektroniniais laiškais inicijuoja peticijas prieš priimtą įstatymą, ragina prezidentę jį vetuoti bei nurodo kitus palaikyti šią ministerijos poziciją.

„Spaudimą patiria ir pacientai – jų parašus renka už jų gydymą atsakingi gydytojai arba jiems nurodymus siunčia socialdemokratų Seimo narių patarėjai“, – kalbėjo A. Širinskienė.

BNS nuotr.

Dabar Seimo narė abejoja, ar tuo metu tikrai jau buvo kandidatė, tačiau sako buvusi kviesta kaip dėstytoja.

Ji taip pat aiškino nežinojusi, kad būtent V. Vobolevičiaus įsteigtas „Laisvos visuomenės institutas“ 2016 m. gruodį prie Seimo organizavimo „valstiečių“ palaikymo akciją, kai Seime buvo svarstomas Pagalbinio apvaisinimo įstatymas.

„Man naujiena yra, kad jie tai darė“, – tikino A. Širinskienė.

O „Laisvos visuomenės institutas“ visai neslepia, kad būtent jis buvo šios akcijos organizatorius. Apie tai įstaiga giriasi viešoje savo metinėje veiklos ataskaitoje.

Beje, jo vadovė S. Fernandez Montojo jau dirbdama Seimo narės padėjėja pernai rudenį, kaip instituto atstovė ir ekspertė, Seimo Teisės ir teisėtvarkos komitete pasisakė už visišką abortų draudimą.

Gyrė ir girs?

Seimo narė A. Širinskienė tikino net nežinojusi, kad vienas iš instituto, kurio direktorės jai talkininkauja, steigėjų yra VRK pirmininkės pavaduotojas V. Vobolevičius, dabar tiriantis būtent skundus dėl galimų „valstiečių“ pažeidimų.

A. Širinskienės nuomone, net tai, kad V. Vobolevičius turėjo reikalų su ja ir prisidėjo prie Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos programos kūrimo, nesutrukdys jam deramai ir nešališkai atlikti tyrimus VRK.

Tuo neabejoja ir pats V. Vobolevičius. Be to, jis mano, kad būdamas VRK pirmininkės pavaduotoju ir toliau gali komentuoti politinius įvykius. Tiesa, nujaučia, kad dėl to gali kilti mažutis interesų konfliktas ir savo politologinę veiklą deklaruoja Vyriausiajai tarnybinės etikos komisijai.

„Kaip politologas, žiniasklaidoje komentuojantis politikos įvykius, kartais turiu prognozuoti politinių partijų ir lyderių sėkmę. Mano priimami sprendimai VRK gali prie tos sėkmės prisidėti ar ją mažinti“, – VTEK nurodo V. Vobolevičius.

O ką jis komentuoja žiniasklaidai? Štai praėjusių metų pavyzdys. Tuomet buvo kalbama apie už „valstiečius“ balsavusius dešiniųjų pažiūrų rinkėjus. Tuo metu, kai ištarė šiuos žodžius, V. Vobolevičius jau buvo VRK pirmininkės pavaduotojas.

„Už šių rinkėjų lojalumą reikia dėkoti A. Širinskienei. Visi ją maišo su žemėmis, bet tam tikram rinkėjų skaičiui ji yra jų interesų čempionė“, – LRT.lt sakė V. Vobolevičius, pabrėždamas, kad ši dešinioji partijos politika – paskutinis forpostas. Čia esą nenukrypstama nuo to, kas žadėta, ir rinkėjai – patenkinti.

Klausiamas, ar VRK pirmininkės pavaduotojui derėjo taip girti politikę, V. Vobolevičius teisinosi, kad politologams dera įvertinti, kokie politikai kokius rinkėjus traukia.

„Manau, kad taip, nes aš esu politologas ir galiu pasakyti, kad tam tikrai rinkėjų grupei politikai, labai tiesiai ir aiškiai pasisakantys tų rinkėjų interesais, yra mobilizuojantys. Aš nesakau, kad A. Širinskienė turėtų būti visų rinkėjų palaikoma ir remiama balsais, tačiau faktinis pastebėjimas, kad A. Širinskienės tipo ir, konkrečiai, A. Širinskienė politikė yra magnetas tam tikrai grupei konservatyvių pažiūrų rinkėjų, esu tikras, yra korektiškas“, – aiškino V. Vobolevičius.

V. Vobolevičius tris partijas konsultavo nemokamai?

VRK pirmininkės pavaduotojas sako, kad sugebės tinkamai tirti galimus LVŽS pažeidimus ir neketina nuo šių tyrimų nusišalinti, nes ryšių yra turėjęs ne su viena politine partija.

„Konservatoriams aš vedžiau mokymus „Jaunųjų vanagų akademijoje“, dirbau su Liberalų Kauno skyriumi, susitikau su jų lyderiais, kalbėjau apie jų strategijas Visvaldo Matijošaičio šešėlyje. O su „valstiečiais“, tai buvau susitikęs su Ramūnu Karbauskiu, Eugenijumi Jovaiša, Tomu Tomilinu. Kalbėjome apie jų programos preambulę ir konkrečiai apie tas darnas ten“, – aiškino V. Vobolevičius.

VRK pirmininkės pavaduotojas tikino konservatorius ir „valstiečius“ mokęs 2016 m. – prieš Seimo rinkimus, o liberalus – jau 2017 m. Su visomis partijomis VRK pirmininkės pavaduotojas sako dirbęs nemokamai.

„Ne, negavau (honorarų – red. past). Hm... Su „valstiečiais“ dar reikia pasižiūrėti, nes, matote, buvo keli žmonės, ir vienas iš jų tikrai gavo atlyginimą, bet aš atlyginimo iš „valstiečių“ negavau. Nors turėčiau dar patikrinti savo banko dokumentuose“, – kalbėjo V. Vobolevičius. Jis žadėjo nieko nelaukęs patikslinti informaciją, bet ketvirtadienį to nepadarė.

Beje, Liberalų sąjūdis ketvirtadienį jau kreipėsi į VTEK dėl V. Vobolevičiaus galimai supainiotų interesų, kai jis VRK vertino konservatorių mokymus, nors pats yra mokęs tą pačią partiją. Anot liberalų, iš viešai prieinamų nuotraukų internete galima spręsti, kad jis buvo lektorius „Demokratinės politikos instituto“ (DPI) organizuotuose „Politinės akademijos“ renginiuose 2016 m.

VRK pirmininkės pavaduotojas, anot Liberalų sąjūdžio, taip pat dalyvavo ir skaitė pranešimą 2016 m. gruodį vykusioje konferencijoje Seime, kurios vienas iš organizatorių buvo DPI.

Vienintelis VRK pirmininkės pavaduotojas

Prezidentės Dalios Grybauskaitės į VRK deleguotas V. Vobolevičius jau beveik aštuonis mėnesius yra vienintelis VRK pirmininkės L. Matjošaitytės pavaduotojas.

L. Matjošaitytė, BNS nuotr.

Jis į šias pareigas paskirtas pernai birželį, pirmame naujos sudėties VRK posėdyje. V. Vobolevičiaus kandidatūrą į pavaduotojo pareigas teikė pati L. Matjošaitytė, niekas jai neprieštaravo.

VRK įstatymas numato, kad VRK pirmininko pavaduotojai renkami iš narių, kuriuos į komisiją pasiūlė teisingumo ministras, prezidentė arba Lietuvos teisininkų draugija.

Tas pats įstatymas numato, kad VRK pirmininkas turi du pavaduotojus, o juos renka VRK savo posėdyje VRK reglamento nustatyta tvarka.

Pastarasis dokumentas numato, kad pavaduotojai turi būti išrinkti per mėnesį nuo iki tol pavaduotojo pareigas ėjusio pavaduotojo įgaliojimų nutraukimo.

Birželį į pirmą posėdį susirinkusiai naujos sudėties VRK pirmininkė L. Matjošaitytė žadėjo, kad antras pirmininko pavaduotojas bus renkamas rudenį, tačiau prie šio klausimo iki šiol nebuvo sugrįžta. L. Matjošaitytė 15min ketvirtadienį tokio atidėliojimo priežasčių nepaaiškino.

Tačiau ketvirtadienį vakare, VRK posėdžiui jau einant į pabaigą, VRK pirmininkė staiga ėmė ir pasiūlė antrąja pavaduotoja tapti Svetlanai Misevičienei. Tiesa, iš anksto apie tokį siūlymą kandidatės nė neatsiklaususi. Todėl VRK nariai dėl antros L. Matjošaitytės pavaduotojos kandidatūros nutarė balsuoti tik kitame posėdyje.

L. Matjošaitytės dešinėje – J. Valčiukienė

O kol pavaduotoją L. Matjošaitytė turi tik vieną, antrojo kėdę VRK užima L. Matjošaitytės pašonėje per posėdžius sėdinti Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos į komisiją deleguota Jonė Valčiukienė.

J. Valčiukienė yra nurodoma, kad kartu su vyru ir jo kolega gali teikti teisines paslaugas R. Karbauskio valdytai įmonei „Naisių vasara“ jos likvidavimo procese. Tai numatyta pernai lapkritį „Naisių vasaros“ ir advokatų profesinės bendrijos „Leximum“ pasirašytoje sutartyje dėl teisinių paslaugų teikimo. Tačiau J. Valčiukienė to nėra deklaravusi Vyriausiajai tarnybinės etikos komisijai.

Ji taip pat nėra nurodžiusi, kad įmonė, kurioje ji eina advokato padėjėjos pareigas, o jos vyras E. Valčiukas yra vienas iš partnerių, turi sutartį su Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga.

Dėl jos elgesio VTEK šią savaitę jau pradėjo tyrimą.

VTEK yra sulaukusi prašymų tirti ir L. Matjošaitytės bei V. Vobolevičiaus galimus interesų konfliktus.

Mums svarbus tikslumas ir sklandi tekstų kalba. Jei pastebėjote klaidų, praneškite portalas@lrt.lt.