Naujienų srautas

Lietuvoje2018.02.22 06:49

L. Matjošaitytė ginasi mainiusi R. Karbauskio ramybę į VRK vadovės pareigas

Ar Vyriausiosios rinkimų komisijos pirmininkė Laura Matjošaitytė šias pareigas ir „valstiečių“ balsus už jos kandidatūrą pelnė į stalčių nugrūdusi išvadas dėl „valstiečių“ lyderio Ramūno Karbauskio reklamos tiek seriale „Naisių vasara“, tiek įvairiuose renginiuose. Ar visuomenė gali pasitikėti šia institucija?

Apie tai – pokalbis laidoje „Dėmesio centre“ su Vyriausiosios rinkimų komisijos pirmininke Laura Matjošaityte, buvusiu Vyriausiosios rinkimų komisijos pirmininku Zenonu Vaigausku ir žurnaliste Rita Miliūte.

– Vyriausiosios rinkimų komisijos (VRK) sudaryta vidinė darbo grupė svarstė serialą „Naisių vasara“. Nieko draudžiamo jame nerado, tačiau rado tam tikrų galimų finansinių pažeidimų ir siūlė kreiptis į Valstybinę mokesčių inspekcija (VMI). Tačiau kreipimasis į VMI niekada nebuvo išsiųstas, nes komisija niekada nesirinko svarstyti šių išvadų. Ponia Miliūte, kaip jūs visa tai vertinate?

R. Miliūtė: Kodėl nebuvo išsiųsta ta informacija, klausimas ne man. Klausimas kodėl tos išvados nebuvo svarstomos turbūt yra lygiai toks pats klausimas, kaip reikia norėti nematyti, kad tie dalykai, kurie kalbami serialo herojaus lūpomis pažodžiui sutampa su Ramūno Karbauskio iš Naisių žodžiais?

– Dar vienas dalykas – Seimo balsavimas dėl ponios Matjošaitytės skyrimo VRK pirmininke iš esmės sutapo su ta diena, kai turėjo būti svarstomos darbo grupės išvados rinkimų komisijoje. Išvadas galima vertinti įvairiai, tačiau jose fiksuojami tam tikri galimi pažeidimai dėl finansavimo būdo, kaip R. Karbauskis visą veiklą finansavo per savo įmones, o ne savo asmenį. Ponia Matjošaityte, kodėl šios išvados buvo paslėptos nuo visuomenės?

L. Matjošaitytės: Atkreipsiu jūsų dėmesį, kad, kaip žinoma, jūsų turimos išvados buvo birželio 14 d. Naujos sudėties VRK buvo sudaryta birželio 22 d. Taigi senosios sudėties komisija šių išvadų nematė, jai nebuvo pateikta svarstyti. Dabartinėje komisijos nėra tų narių, kurie tyrė jūsų minimus atvejus.

– Gerai, bet nauja komisija paskirta, išvados yra, jūs apie išvadas žinojote, net pasirašinėjote kai kuriuos raštus.

L. Matjošaitytė: Noriu patikslinti vieną dalyką – išvada buvo pasirašyta trijų darbo grupės narių, tarp kurių L. Matjošaitytės nei vardo, nei pavardės, nei parašo nėra. Žiniasklaidoje nuskambėjo atvejis, kad aš kreipiausi į „Videometrą“ su paklausimais. Tai noriu atkreipti dėmesį, kad tuo metu, kai buvo pasirašytas kreipimasis, VRK pirmininkas Z. Vaigauskas atostogavo, vadinasi, įstaigoje vis tiek kažkas turėjo pasirašinėti dokumentus.

– Tai detalės, o esmė yra, kodėl komisija to nesvarstė? Kodėl jūs, kaip VRK, nesikreipėte į VMI?

L. Matjošaitytė: Birželio pabaigoje buvo sudaryta nauja rinkimų komisija. Senųjų narių, rengusių išvadas, sudėtyje nebuvo. Rugpjūčio mėnesį buvo sudaryta politinės reklamos ir papirkimų tyrimų darbo grupė, kurios viena iš narių taip pat dalyvavo jūsų minimų išvadų rengime. Rugsėjo mėnesį buvo Marijampolės savivaldybės tarybos mero rinkimai. Taip pat VRK rugsėjo mėnesį gavo STT medžiagą dėl liberalų. Šis tyrimas buvo sudėtingas, truko ilgai.

– Ponia Matjošaityte, jūs neatsakote į klausimą. Kodėl jūs netvirtinote šių konkrečių išvadų?

L. Matjošaitytė: Dabar mes prieiname prie išvadų tvirtinimo, yra gauti nauji paklausimai ir viską prijungsime prie bendro tyrimo, ištirsime kompleksiškai, atsakysime į visus pateiktus klausimus. Pirmoji darbo grupės išvada buvo užregistruota VRK vidinėje dokumentų valdymų sistemoje, ten buvo skelbiama, visi komisijos nariai su ja galėjo susipažinti ir niekas nebuvo slepiama.

– Ponia pirmininke, žmogui, šiek tiek stebinčiam politinį procesą, gali susidaryti įspūdis, kad jūs mainėte šias išvadas į savo pareigas.

L. Matjošaitytė: Kaip aš galėjau mainyti tas išvadas į savo pareigas?

– Jūs pažadėjote, kad tai nebus niekur siunčiama, kad šis tyrimas nebus viešinamas ir tokiu būdu gavote „valstiečių“ balsus ir tapote VRK pirmininke.

L. Matjošaityte: Jūsų interpretacijos yra mažų mažiausiai neteisingos, tai pirma. Antra, aš nedalyvavau ir netyriau šių skundų, nerengiau išvadų, nepriiminėjau darbo grupėje jokių sprendimų.

– Jūs taip ir neatsakėte, kodėl komisija nebalsavo už šias išvadas ir kodėl nebuvo kreipimosi į VMI.

L. Matjošaitytė: Nėra jokio pagrindo nieko slėpti. Darbo grupė tyrė, buvo atliktas kompleksinis tyrimas, sujungta daugybė skundų ir, matyt, dėl to tas tyrimas užsitęsė.

Z. Vaigauskas. BNS nuotr.

– Pone Vaigauskai, ar jūs galite pasakyti, kaip ponia Matjošaitytė buvo susijusi su šiuo tyrimu?

Z. Vaigauskas: Mes sudarėme specialią grupę, į kurią L. Matjošaitytė nebuvo įtraukta.

– Ji nebuvo nė viename etape?

Z. Vaigauskas: Galbūt skundų gavimo etape buvo, bet, kai gavome dėl R. Karbauskio daug skundų, tai buvo sudaryta speciali grupė, kurios tikrai niekas negalėjo įtarti simpatija „valstiečiams“. Antra, niekas negalvojo apie tokius rinkimų rezultatus, kokius dabar turime. Aš buvau atostogose, kai manęs nebuvo, dokumentus pasirašinėjo L. Matjošaitytė. Po to komisijos nariai, kurie ir sudarė tą darbo grupę, po rinkimų nusprendė baigti visus savo darbus ir pristatė pažymą.

– Pone Vaigauskai, sakykite atvirai – jus įtikino tai, ką girdėjote iš jūsų buvusios kolegės, kad per beveik devynis mėnesius neatsirado laiko patvirtinti išvadų?

Z. Vaigauskas: Jeigu būtume vertęsi per galvą, laiko galėjome rasti ir mes dar senoje sudėtyje.

R. Miliūtė: O tai nesvarbu, pone Vaigauskai?

Z. Vaigauskas: Čia mes turime įdomią situaciją. Rinkimų rezultatai, kurių mes dar neturėjome, lemia visą tą įspūdį apie politinę reklamą. Jeigu kalba eitų apie rinkimų dieną, aš irgi kelčiau aukštyn rankas. Bet mes kalbame apie informaciją ne rinkimų dieną. Juk gerai žinote politinės reklamos apibrėžimą. Ne bet koks politiko populiarinimas yra politinė reklama. Politinė reklama yra tai, kas viršija įprastą lygį. Pasakykite man, kas yra įprastas lygis?

R. Miliūtė: Pone Vaigauskai, kokios yra prielaidos panaikinti rinkimų rezultatus? Ko reikia, kad rinkimų rezultatai būtų anuliuoti?

Z. Vaigauskas: Turi būti labai grubus politinės kampanijos pažeidimas, papirkimas.

R. Miliūtė: Spektaklis arba renginiai yra papirkimas ar ne?

Z. Vaigauskas: Gali būti traktuojama kaip papirkimas.

BNS nuotr.

– Ponia Matjošaityte, ar tos ištraukos iš serialo „Naisių vasara“, kurios pastaruoju metu rodomos žiniasklaidoje, jums matytos? Ar jūsų komisijos nariai tai matė?

L. Matjošaitytė: Jūsų turimoje išvadoje yra aprašomas septintasis serialo sezonas. Darbo grupė jį ir tyrė. Šiuo metu mes esame atnaujinę tyrimą ir darbo grupei yra pavesta daugybė su šiuo serialu susijusių klausimų. Taip pat tiriame Naisių laikraštį. Šiuo tyrimu ir atsakysime į visus visuomenei rūpimus klausimus. Tyrimas yra sudėtingas, platus, serijų ir sezonų yra daug. Komisijos nariai nori įsigilinti ir pateikti rimtus atsakymus.

– Ponia pirmininke, jūs nemanote, kad nuslėpus šias išvadas, jų nesvarsčius, jūs tiesiog kompromitavote Vyriausiąją rinkimų komisiją visuomenės akyse?

L. Matjošaitytė: Pasižiūrėjus, kas parašyta išvadose, matyti, kad ten nėra parašyta, jog nustatyta pažeidimų. Apie ką čia galime kalbėti.

– Išvadose siūloma perduoti surinktą medžiagą VMI tolesniam tyrimui. Komisija vertina, kad taip galimai buvo pažeistas Lietuvos Respublikos mokesčių įstatymo nuostatos dėl paramos skyrimo. Tai yra jūsų komisijos ekspertų nuomonė. Jie nurodo, kad yra galimi pažeidimai, dėl kurių reikėjo medžiagą persiųsti VMI, bet tai nebuvo padaryta.

L. Matjošaitytė: VRK tiria tik rinkimų teisės prasme, žiūri ar rinkimų įstatymai yra pažeisti, ar ne. Mes nesame kompetentingi pasakyti, kokie buvo mokestiniai pažeidimai padaryti, jei jie buvo.

Išvada buvo paskelbta visiems VRK nariams dokumentų valdymo sistemoje. Viešai, ne stalčiuje, ne paslėpta, ne užrakinta seife. Išvada yra tokia, kokia yra. Taip, galbūt mes galėjome ją anksčiau nagrinėti, bet net jeigu ir buvo mokestiniai pažeidimai, jų tikrai niekas nepanaikins ir VMI, gavusi artimiausiu metu iš VRK kreipimąsi, tikrai galės tą tyrimą atlikti.

– Jūs nemanote, kad dabar esate „valstiečiams“ palanki VRK pirmininkė? Tokia galėtų būti labai aiški visuomenės nuomonė apie jus iš jūsų veiksmų.

L. Matjošaitytė: Jeigu išvadoje nurodoma, kad nėra nustatyta pažeidimų Rinkimų įstatymo prasme, tai koks man tikslas, kaip pirmininkei, slėpti tą informaciją?

R. Miliūtė: Tai dėl ko tuomet jūs atnaujinote tą tyrimą, jeigu jokių pažeidimų nenustatyta?

L. Matjošaitytė: Buvo gauta papildomų paklausimų, žiniasklaidoje pasirodė žinučių apie kitus serialo sezonus. VRK darbo grupė tyrė tik septintą sezoną.

R. Miliūtė: Kas draudė užmesti akį į kitus sezonus? Pažiūrėti pabaigos titrus?

L. Matjošaitytė: Skundo autorius, formuodamas savo paklausimą, nukreipė darbo grupę į septintą sezoną.

R. Miliūtė: Pataisykite, jeigu klystu, ar nėra VRK praktikoje taip, kad patys komisijos nariai gali pasakyti, į ką reikia atkreipti dėmesį? Kodėl šiuo atveju nebuvo tai padaryta.

L. Matjošaitytė: Sunku man atsakyti, aš nebuvau tos darbo grupės narė ir netyriau.

– Ponia Miliūte, ar yra, jūsų nuomone, pagrįstų abejonių VRK objektyvumu, kaip nešališkos valstybės institucijos, kuri ypač jautri, nes tvirtina visų rinkimų rezultatus?

R. Miliūtė: Kaip žmogus, matęs „Naisių vasaros“ serialą, noriu pasakyti, kad mano galva yra pagrindo abejoti, nes sakoma, kad išvados buvo viešos, nors jos tokios nebuvo. Visuomenė negalėjo su jomis susipažinti. Komisija jų nesvarstė. Mano galva, šitiek laiko nerasti laiko svarstyti tokioms išvadoms yra tikrai per ilgas, kad būtų pagrindo sakyti, jog negalima abejoti šališkumu. VRK užtikrina vieną iš svarbiausių Valstybės demokratijos principų – laisvus demokratiškus rinkimus, kad rinkėjų valia nebūtų veikiama. Tokie reginiai, kaip šis serialas, ir pagal įstatymus, ir pagal Konstitucinio teismo išaiškinimą gali būti ir yra laikomi papirkimu. 

LRT yra žiniasklaidos priemonė, sertifikuota pagal tarptautinę Žurnalistikos patikimumo iniciatyvos programą

Naujausi, Skaitomiausi