Lietuvoje

2018.02.18 16:20

2019-uosius siūloma paskelbti Pasaulio lietuvių metais

BNS 2018.02.18 16:20

2019-uosius „valstietis“ Stasys Tumėnas siūlo paskelbti Pasaulio lietuvių metais. Kitąmet sukanka 70 metų, kai buvo paskelbta Pasaulio lietuvių bendruomenę įsteigusi Lietuvių Charta.

Nutarimo projekte pabrėžiamas Pasaulio lietuvių bendruomenės vaidmuo šiuolaikinės Lietuvos diasporai, Lietuvos valstybingumui, nepriklausomos ir demokratinės valstybės tęstinumui.

Seimo ir Pasaulio lietuvių bendruomenės komisijos pirmininko pavaduotojas S. Tumėnas pažymi, kad Lietuvos diasporą sudaro apie 1,3 mln. lietuvių ir lietuvių kilmės žmonių, gyvenančių už Lietuvos ribų.

„Jos indėlis į Lietuvos valstybingumo atstatymą ir raidą, kovą už Nepriklausomybę, politiką, švietimą, ekonomiką, kultūrą, socialinę apsaugą, mokslinius tyrimus, inovacijas, technologijas yra reikšmingas ir visuotinai pripažintas“, – aiškinamajame rašte teigia Seimo narys.

Pagal 1949 metų birželio 14 dieną Vyriausiojo Lietuvos Išlaisvinimo Komiteto (VLIK) paskelbtą „Lietuvių Chartą“ Pasaulio Lietuvių Bendruomenė jungia visus už Lietuvos ribų gyvenančius lietuvius ir siekia išlaikyti, kurti bei ugdyti lietuvių tautos gyvybę: jos kalbą, kultūrą, papročius, tradicijas ir remia nepriklausomos Lietuvos valstybę.

Anot projekto iniciatoriaus, globaliame pasaulyje išlieka aktuali Chartijos nuostata, kad „savo tėvų išlaikytą Lietuvių Tautos gyvybę lietuvis perduoda ateities kartoms, kad amžinai gyventume“.