Lietuvoje

2018.02.13 17:02

Seime pasirašys Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečio deklaraciją

ELTA 2018.02.13 17:02

Vasario 15 d. Seime, Kovo 11-osios akto salėje, įvyks iškilmingas minėjimas, skirtas Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečiui.

Iškilmingame minėjime kalbės: Seimo pirmininkas Viktoras Pranckietis, prezidentas Valdas Adamkus, istorikas, ambasadorius prof. Alfonsas Eidintas, istorikas, ambasadorius dr. Vytautas Žalys, Seimo narė Rūta Miliūtė. 

Šventiniam minėjimui pirmininkaus Seimo pirmininkas Viktoras Pranckietis ir Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarų klubo prezidentė Birutė Valionytė.

Iškilmingo minėjimo dalyviai bus pakviesti pasirašyti Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečio deklaraciją. Joje pažymima, kad „šiandien Lietuva, būdama NATO ir Europos Sąjungos narė, yra tinkamai pasirengusi ginti Vasario 16-osios Akto idealus – kurti ir puoselėti „nepriklausomą demokratiniais pamatais sutvarkytą Lietuvos valstybę su sostine Vilniuje“, taip pat reiškiamas tikėjimas, „kad ir ateinančių šimtmečių valstybės kūrėjų kartos puoselės tas pačias vertybes, kuriomis gyveno Vasario 16-osios bei Kovo 11-osios Aktų signatarai: tikėjimą savo valstybe, valią veržtis į priekį ir atsakomybę kurti gerovę visiems“.

„Lietuva – tai mūsų visų valstybė. Ją kuria visos čia gyvenančios tautos. Ir visos kartos – buvusios, esamos ir būsimos. Linkime tiems, kurie po 100 metų susirinks Vasario 16 dieną šioje salėje į iškilmingą minėjimą, nusipelnyti teisę su ramia sąžine pasakyti: mes tai padarėme – mes, visos Lietuvos kūrėjų kartos, išsaugojome nepriklausomą bei sukūrėme ir tebekuriame saugią, teisingą, klestinčią Lietuvą“, – pažymima deklaracijos tekste.

Minėjimo dalyviai galės susipažinti su Vitražo galerijoje eksponuojama paroda „Vieni iš daugelio: 1918 m. vasario 16-osios Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarai – valstybės kūrėjai“.