Lietuvoje

2018.02.13 12:34

Kas vyksta socialdemokratų virtuvėje: kur dingo pinigai?

Jurga Tvaskienė, DELFI.lt 2018.02.13 12:34

Socialdemokratų Finansų komisijos atliktas partijos vadovybės veiklos patikrinimas atskleidė pažeidimus, tarp kurių minimos ir abejotinos vertės, galbūt net apsimestinės sutartys. Socialdemokratų lyderiai tvirtina, kad atsižvelgė į pateiktas rekomendacijas, tačiau kokių priemonių ėmėsi – neatskleidžia.

Sausio 27-ąją posėdžiavusi Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) taryba, be kitų dokumentų, įvertino ir partijos Finansų komisijos pateiktą socialdemokratų tarybos finansinės veiklos patikrinimo už praėjusių metų sausio-rugsėjo laikotarpį rezultatus.

Finansų komisijos ataskaitoje, kurią turi ir DELFI, yra nurodoma, kad patikrinimas atliktas, atsižvelgiant į LSDP narių gautus skundus ir prašymus.

„Taip, buvo, – DELFI sakė LSDP pirmininkas Gintautas Paluckas, paklaustas apie šio dokumento svarstymą. – Ir prezidiume, ir partijos tarybos posėdyje tie visi klausimai buvo apsvarstyti.“

Jo teigimu, partijos finansų komisija pateikė rekomendacijas, kurioms pritarė taryba, ir kurių žadama laikytis. Į kitus klausimus apie patikrinimo rezultatus LSDP pirmininkas atsakė lakoniškai: „Čia nėra jokių komentarų“.

Patikrinimui darė kliūtis

„Labai jau pasenusį dalyką jūs vartote. Prezidiumui ataskaitą aš pateikiau jau gruodžio mėnesį. Na, kaip – išklausė informaciją, ir palikau. Tai partijos vidaus dokumentas, vidaus naudojimui“, – DELFI sakė LSDP Finansų komisijos vadovas Jonas Budrevičius.

Paklaustas, kokių veiksmų po šio patikrinimo nuspręsta imtis partijoje, jis sakė: „Nežinau. Nieko nežinau“.

Kaip matyti iš turimų dokumentų, LSDP Finansų komisijos pavedimu jos nariai J. Budrevičius bei Olga Voinič patikrinimo metu turėjo atsakyti į klausimus, ar 2017 metų sausio-rugsėjo mėnesiais partija turėjo skolų, kodėl partijos skyriams skirtos lėšos už 2016 metų Seimo rinkimų rezultatus nebuvo pervestos laiku, kaip buvo nustatytas atlyginimas LSDP tarybos sekretoriato darbuotojams, taip pat – ar LSDP tarybos finansinė veikla yra efektyvi bei skaidri.

Pagal komisijos nuostatus, tikrinimui pasirengti praėjusių metų rugsėjo 29 dieną buvo parengtas paklausimas bei nurodyti dokumentai, kuriuos reikėtų peržiūrėti.

„Tenka pažymėti, jog Finansų komisijai vykdant jai priskirtas funkcijas ir atliekant finansinį patikrinimą nebuvo geranoriško bendradarbiavimo, buvo daromos įvairios neteisėtos, dirbtinės kliūtys. Vietoje atsakymo į Finansų komisijos paklausimą, partijos valdyba 2017 metų spalio 5 dieną priėmė nutarimą ir uždraudė dokumentus kopijuoti ir išsinešti iš būstinės“, – rašoma J. Budrevičiaus bei O. Voinič pasirašytoje ataskaitoje.

Tikrintojai konstatavo, kad tokiu būdu LSDP valdyba „akivaizdžiai nesivadovavo skaidrumo ir atvirumo principais“ bei viršijo savo įgaliojimus.

„Laiku negavus prašomų dokumentų kopijų, teko parašyti tris oficialius raštus, 12 kartų lankytis partijos būstinėje su įvairiais prašymais, ir tokiu būdu patikrinimas užsitęsė net du mėnesius. Finansų komisijai atliekant savo funkcijas jos veiklos ignoravimas, trukdymas darbui yra neteisėtas ir netoleruotinas“, – skelbiama ataskaitoje.

Abejones sukėlė partijos sutartys

Patikrinimo dokumente nurodoma, kad LSDP taryba, atlikdama finansines operacijas, disponuoja dviem – valstybės biudžeto asignavimų ir partijos einamąja – sąskaitomis. Bendros partijos finansinės pajamos sudaro 1,7 mln. eurų.

Per mėnesį vidutiniškai iš abiejų sąskaitų atliekami 167 mokėjimai 65 tūkst. eurų sumai, o mokėjimų sąskaitas vizuoja partijos atsakingasis sekretorius – nuo praėjusiųjų metų gegužės šias pareigas eina buvęs aplinkos viceministras Linas Jonauskas.

BNS nuotr.

Ataskaitoje rašoma, jog patikrinimo metu paaiškėjo, kad kiekvieną mėnesį daugiau kaip 30 mokėjimų paslaugų tiekėjams atliekama sprendimo tuo klausimu nepriėmus LSDP prezidiumui, kuris vienintelis pagal partijos Statutą gali valdyti socialdemokratų finansus.

„Atlikus patikrinimą išaiškėjo, jog buvo vykdomos abejotinos vertės, neaiškiomis aplinkybėmis sudarytos sutartys, o kai kurios galbūt net apsimestinės“, – konstatavo tikrintojai.

Jie nurodė, kad iš to meto mokėjimų išsiskiria keli tūkstantinės vertės sandoriai. Tarp tokių nurodoma sutartis už 4,9 tūkst. eurų, partijos sudaryta su „Socialinės informacijos centru“, kuris pagal užsakovo pateiktas užduotis turėjo atlikti sociologinius tyrimus, tačiau tikrintojai nurodė, kad jiems nepavyko nustatyti, kur parengta medžiaga yra ir kas ja disponuoja.

Taip pat minimi praėjusių metų rugsėjį atlikti penki mokėjimai 3550 eurų sumai: tai 150–350 eurų siekiantys pervedimai įvairiems asmenims už užsakytų tyrimų parengimą.

Iš šių lėšų Vytauto Didžiojo universiteto Filosofijos ir socialinės kritikos katedros vedėjas, profesoriui Gintautui Mažeikiui sumokėta 350 eurų už medžiagos „Tarptautiškumas, tinkliškumas ir socialinių judėjimų reikšmė“ parengimą ir pateikimą darbo grupei.

Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto dėstytojui Liutaurui Gudžinskui sumokėta 300 eurų už medžiagos „Gerovė ir mokesčių reforma“ parengimą ir pateikimą. Už darbą „Naujų darbo santykių, įgalinančių kvalifikacijos ir inovacijų plėtra, kūrimas“ 150 eurų skirta Raimondui Tamošauskui. Mykolo Romerio universiteto profesoriui Andriui Bielskiui skirta 350 eurų už medžiagos „LSDP elektoratas: samdomi darbuotojai, kūrybinė klasė ir smulkūs verslininkai“ parengimą ir pateikimą.

„Šių asmenų atliktų darbų ataskaitų sekretoriate taip pat nėra“, – nurodė tikrintojai.

A. Bielskis DELFI patvirtino rengęs minėtą darbą. „Aš padariau savo darbą pagal sutartį, nusiunčiau partijai. Turėjome darbinį susitikimą, aptarėme visa tai ir su kitais ekspertais, kurie taipogi buvo nusamdyti. Už viską buvo atsiskaityta ir visi liko patenkinti. Apskritai nelabai suprantu, kur čia yra problema – lyg politinė partija negali samdyti ekspertų“, – kalbėjo jis.

Panašiai kalbėjo ir L. Gudžinskas. „Atlikau vieną nedidelį darbelį, už kurį sumokėjo. Tai dariau atostogų metu“, – paaiškino politologas.

Tuo metu prof. G. Mažeikis sakė, kad ateityje galvotų, ar imtis tokio darbo.

„Konsultavau ir padėjau rengti (minimą medžiagą – DELFI). Tai LSDP reikalas, aš nesu jų partijos narys. Jie sudarė su manimi sutartį, ir pagal ją, manau, padariau darbų daugiau, negu man už tai sumokėjo: man teko važinėti į Vilnių, o nuo paminėtos 350 eurų sumos dar sumokėjau mokesčius. Antrą kartą ten kažin ar sutiksiu už tiek mažai dirbti“, – sakė mokslininkas.

„Šių asmenų atliktų darbų ataskaitų sekretoriate taip pat nėra“, – konstatavo Finansų komisijos atstovai.

Tarp tikrintų mokėjimų – ir 2,4 tūkst. eurų suma partijos narei politologei Jolantai Bielskienei už „Programinio dokumento projekto parengimą ir pristatymą kūrybinei grupei“.

„Taip, buvo toks darbas darytas. Buvau samdoma kaip ekspertė, mokslų daktarė. Mano darbas buvo parengti ir pateikti jiems. O ką jie su tuo daro – ne mano reikalas“, – DELFI kalbėjo J. Bielskienė, anksčiau ėjusi LSDP atsakingosios sekretorės pareigas.

Tarp abejonių sukėlusių dokumentų – ir praėjusios liepos pabaigoje sudaryta sutartis su Edvinu Menčikovu, kuris pagal individualios veiklos pažymą įsipareigojo skaityti pranešimus socialdemokratams. Bendra sutarties vertė – 1050 eurų. Skelbiama, kad už šią sumą buvo perskaityti 4 pranešimai, jų klausėsi 6 dalyviai.

DELFI su pranešimų autoriumi susisiekti nepavyko. LSDP Vilniaus skyriuje nurodė, kad E. Menčikovas savo narystę LSDP yra sustabdęs 2013 metais.

„Manipuliacijos sudarant sutartis neprideda skaidrumo naudojant partines lėšas ir praktikoje įtvirtina nekontroliuojamą finansų politiką“, – nurodoma ataskaitoje.

Užkliuvo atlyginimų nustatymo tvarka

Tikrintojai domėjosi, kaip nustatomas LSDP tarybos sekretoriato darbuotojų atlyginimas. Jie konstatavo, kad praėjusių metų gegužę LSDP prezidiumas nutarimu patvirtino partijos tarybos sekretoriato struktūrą ir darbuotojų pareigines funkcijas, tačiau atlyginimų nenustatė.

„Patikrinimu nustatyta, jog suformavus tarybos sekretoriatą, su visais darbuotojais sudarytos neterminuotos darbo sutartys, tačiau viršydamas savo įgaliojimus, atlyginimus darbuotojams nustatė partijos atsakingasis sekretorius L. Jonauskas.

Jam pačiam 2556 eurų (ant „popieriaus“) atlyginimą nustatė LSDP valdyba, nors tokios teisės ir neturi“, – remdamiesi partijos statutu, konstatavo partijos Finansų komisijos atstovai.

LSDP interneto svetainėje nurodoma, kad išlaidos partijos sekretoriato darbuotojų atlyginimams šiais metais per mėnesį siekia 19,4 tūkst. eurų. Mažiausi atlyginimai, siekiantys 160 eurų (į „rankas“), mokami veiklos organizatoriams, didžiausias, 1800 eurų, – partijos Infocentro vadovei.

Pozicija: viskas daroma teisėtai

Kaip DELFI teigė L. Jonauskas, partijos Finansų komisijos parengtos ataskaitos „nėra labai ką ir komentuoti“.

„Viskas yra daroma teisėtai, teisingai, pagal Lietuvos respublikos teisės aktus, pagal mūsų nustatytą tvarką. Visi viešieji pirkimai matomi mūsų interneto svetainėje. Nuolatos daromi patikrinimai. Dabar yra prasidėjusi viešųjų pirkimų procedūra nepriklausomam auditui už 2017 metų veiklą.

Nematau jokių problemų – Prezidiumas ataskaitą išklausė, rekomendacijas priėmė, į jas atsižvelgė, kas yra tobulintina – daroma. Daugiau nėra čia ko komentuoti“, – teigė jis.

Paklaustas, kokiu pagrindu buvo atliekamas šis LSDP finansinės veiklos patikrinimas, socialdemokratų atsakingas sekretorius teigė: „Nežinau“.

Pasak jo, partijos Finansų komisija, pagal savo įgaliojimus, turi pagrindą ir galimybes atlikti tokius patikrinimus. „Nematau čia jokių problemų“, – sakė L. Jonauskas.

Vyriausiajai rinkimų komisijai (VRK) praėjusių metų pavasarį pateiktoje LSDP finansavimo ataskaitoje už 2016 metus nurodoma, kad socialdemokratai gavo 1,15 mln. eurų valstybės dotacijos. Dar beveik 234 tūkst. eurų surinkta iš nario mokesčių, 215 tūkst. eurų partijai paaukojo gyventojai per 1 proc. Gyventojų pajamų mokesčio pervedimus. Iš viso LSDP turėjo 1,7 mln. eurų. Duomenys už 2017 metus dar neskelbiami.

Kaip DELFI sakė VRK pirmininkė Laura Matjošaitytė, ši institucija kontroliuoja, kaip partijos panaudoja valstybės biudžeto asignavimus.

„Mes stebime, kad šios lėšos nebūtų panaudojamos ne pagal paskirtį. Kitų lėšų panaudojimą partija kontroliuoja pati, laikydamasi savo Statuto. Taip pat, kiek žinau, ten buvo kilęs ginčas dėl ataskaitoje nurodomų mokėjimų teisėtumo – tarsi jie nebuvo patvirtinti partijos prezidiumo. Mes kreipėmės į partiją atsakymo. Iš pradžių partija pateikė ne tokią ataskaitą, kokios prašėme, vėliau pateikė, bet kol kas negalėčiau pasakyti, kas ten yra“, – aiškino ji.