Lietuvoje

2018.02.07 16:00

„Amerikos balso“ archyvai: K. Šaulys: būkime tikri – išmuš mums išlaisvinimo valanda

LRT RADIJO laida „Ryto garsai“, LRT.lt2018.02.07 16:00

Jei visų lietuvių ir lietuvių kilmės žmonių širdyse bus gyva tėvų žemės ir gimtojo krašto meilė, jei kiekvienos šeimos židinyje bus gaivinamos ir palaikomos tradicijos sąmonė, būkime tikri tikriausi – išmuš mums išlaisvinimo valanda. Taip 1957 m. „Amerikos balso“ radijui iš Šveicarijos sakė Vasario 16-osios Akto signataras prelatas Kazimieras Šaulys.

Brangūs ir mieli tautiečiai tėvynėje, tremtyje ir išeivijoje! Mielas Lietuvos jaunime! Kaip senesnės kartos lietuvis, džiaugiuosi galėdamas atsiliepti ir siųsti radijo bangomis sveikinimo žodį brangiems tautiečiams.

Mūsų tautinio gyvenimo tikslas šiuo momentu yra politinės laisvės atgavimas. Dėl to mums atrodo, kad visiems tautiečiams bendrai ir kiekvienam atskirai turėtų būti labai naudingas ir reikalingas dažnas savo tautinio gyvenimo kvotimas.

Tautinio savojo gyvenimo dažnas perkratinėjimas būtų naudingas visiems lietuviams, gyvenantiems šiandien nelaisvoje tėvynėje, ir išeiviams, tremtiniams, esantiems laisvame pasaulyje, laisvuose kraštuose, bet ne savuose – svetimuose.

Pilietinio ir politinio gyvenimo kvotimas palengvintų tautiečiui susivokti jo tautinių pareigų reikale.

Kvočiant pilietinę sąžinę, tenka duoti aiškų atsakymą, ar aš esu pakankamai įsisąmoninęs dabartinį tautos gyvenimo tikslą. Ar branginu vieningumo idėją. Ar ir kuriuos žygius darau tai idėjai gaivinti, palaikyti, stiprinti. Priešingai – ar kartais nedarau žygių, galinčių kenkti išlaisvinimo idėjai ir darbui.

Jei visų lietuvių ir lietuviškos kilmės žmonių širdyse bus gyva tėvų žemės ir gimtojo krašto meilė, jei kiekvienos šeimos židinyje bus gaivinama, palaikoma, branginama tautinių padavimų tradicijų sąmonė, būkime tikri tikriausi – išmuš mums išlaisvinimo valanda ir lietuvių tauta galės atlikti jai apvaizdos skirtąjį uždavinį pasaulio tautų tarpe.

Giliai įsisąmoninusi, susipratusi laisvę mylinti tauta yra galingas nenugalimas veiksnys kovoje dėl savo laisvės.

Lietuvos centrinio valstybės archyvo medžiaga. 

Mums svarbus tikslumas ir sklandi tekstų kalba. Jei pastebėjote klaidų, praneškite portalas@lrt.lt.