Lietuvoje

2018.01.26 09:34

Abejonės dėl dar vieno B. Markausko patarėjo: iš verslo pasitraukė, bet ar nuo jo nutolo?

Žemės ūkio ministro Broniaus Markausko patarėjas Dalius Žilinskas išsižadėjo buvusios savo bendrovės „SP Consulting“, konsultuojančios ES paramos gavimo klausimais, tačiau į darbą ministerijoje rieda šiai bendrovei priklausančiu automobiliu. Žemės ūkio ministerijos (ŽŪM) atstovai teigia, kad nieko skandalingo čia nėra – tik dėl techninės klaidos ši mašina dar nėra patarėjo nuosavybė, o dėl galimo interesų konflikto D. Žilinskas konsultavosi prieš pradėdamas eiti pareigas ir viską deklaravo. Tačiau panagrinėjus giliau, kyla klausimų, ar patarėjo nusigręžimas nuo verslo – ne tik dėl akių. Iki tapdamas ministro patarėju D. Žilinskas buvo įmonės „SP Consulting“ akcininkas ir direktorius.

Prieš prisijungdamas prie ministro komandos buvęs verslininkas D. Žilinskas verslą pardavė, tačiau prie ŽŪM ir šiomis dienomis stovi šios bendrovės automobilis VOLVO S80 – su juo ministro patarėjas važiuoja į darbą.

Aiškindama, kieno automobiliu VOLVO S80 važinėja D. Žilinskas, ŽŪM Visuomenės informavimo skyriaus vyriausioji specialistė Danguolė Starkuvienė nurodė ir „SP Consulting“, ir lizingo bendrovę.

„Taip, ministro patarėjas Dalius Žilinskas į darbą važinėja jūsų minimu automobiliu, kuris priklauso bendrovei „SP Consulting““, – teigiama ŽŪM atstovės atsakyme.

Ji pabrėžė, kad prieš tapdamas ministro patarėju, D. Žilinskas dalyvavimo versle atsisakė, o verslo perleidimo naujiems akcininkams metu buvo sutarta, kad automobilis D. Žilinskui įsipareigojant mokėti nuomos mokestį, kuris padengs likusias lizingo įmokas, priklausys patarėjui.

„Šiuo metu automobilis nuosavybės teise priklauso lizingo bendrovei ir dėl techninių nesklandumų vis dar nėra D. Žilinsko asmeninė nuosavybė, nors visi įsipareigojimai tiek minimai įmonei, tiek lizingo bendrovei dėl jūsų minimo automobilio yra įvykdyti. Apie automobilio nuomą yra paskelbta ir patarėjo viešųjų interesų deklaracijoje“, – nurodė ji.

Nuo verslo nenutolo?

Tačiau, pagal viešai prieinamą informaciją galima susidaryti įspūdį, kad iš verslo D. Žilinskas visiškai nėra pasitraukęs.

Bendrovių duomenų bazėje rekvizitai.vz.lt jis vis dar nurodomas kaip kitos įmonės „DAG Grupė“ vadovas. Nors Vyriausiajai tarnybinės etikos komisijai (VTEK) jis deklaravęs, kad šios įmonės veikla sustabdyta, Registrų centras apie tai informacijos neturi.

Anot Registrų centro, juridinių asmenų registre D. Žilinskas nurodomas kaip įmonės vadovas ir vienintelis akcininkas. Tačiau ar įmonės veikla sustabdyta, duomenų bazėje informacijos nėra, joks tai suponuojantis teisinis statusas – bankrutuojantis, likviduojamas ar pan., nėra įregistruotas.

Tiesa, paskutinius dokumentus įmonė Registrų centrui pateikė tik 2015 metais, o finansinę ataskaitą – tik už 2010 metus, todėl šią įmonę Registrų centras yra pripažinęs finansinių ataskaitų piktybiškai neteikiančia įmone.

D. Žilinsko deklaracijoje nurodoma, kad jis „DAG Grupė“ direktoriumi buvo iki 2017 metų sausio 6 dienos ir skliausteliuose nurodė, kad įmonės veikla sustabdyta, tačiau kada tiksliai – nenurodė.

Tačiau panaršius internete galima įsitikinti, kad ir po šios datos D. Žilinskas veikė po „DAG Grupės“ vėliava. Raseinių rajono vietos veiklos grupės interneto svetainėje yra žinutė apie 2017 metų kovo 22 dieną vykusį Šiaulių apskrities vietos veiklos grupių vadovų susitikimą, kuriame, anot žinutės, dalyvavo „DAG Grupės“ konsultantai D. Žilinskas ir Agnė Abželtytė.

Registrų centro duomenimis, A. Abželtytė ir buvo asmuo, kuri nuo pernai liepos mėnesio tapo vienintele „SP Consulting“ akcininke, ji nurodoma ir kaip buvusios D. Žilinsko bendrovės vadovė.

VOLVO S80, kuriuo į darbą važinėja D. Žilinskas, 15min.lt skaitytojo nuotr.

Beje, savo privačių interesų deklaracijoje ministro patarėjas yra nurodęs, kad jo žmona yra vadovavusi VšĮ „Bonumsolutio“, kuri, anot aprašymo, yra sėkmingai veikianti renginių ir mokymų organizavimo įmonė, tačiau dabar VšĮ vadovė yra ta pati A. Abželtytė.

Bendrovė padeda gauti ES paramą

Bendrovės „SP Consulting“ veiklos aprašyme teigiama, kad ji konsultuoja ir teikia pagalbą gaunant ir įsisavinant ES ir kitų paramos fondų lėšas.

Kad nuo ES paramos klausimų dirbdamas ministro komandoje D. Žilinskas nėra nutolęs, galima susidaryti įspūdį ir iš ŽŪM pranešimo, kuriame D. Žilinskas yra aiškinęs apie ŽŪM planus keisti tvarką, kad kai kuriais atvejais nebūtų taikomos sankcijos už teisės aktų nuostatų pažeidimus įgyvendinant Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones.

Beje, paskelbti ministerijos planai leisti kai kuriais išskirtinais atvejais negrąžinti ES paramos gali sukelti šiokių tokių klausimų, mat tokiomis išimtinėmis aplinkybėmis laikoma, jei paramos gavėjas įrodys, jog dėl jų buvimo negalėjo laikytis prisiimtų įsipareigojimų, pavyzdžiui: liga; privalomoji karo tarnyba; gaisras, meteorologiniai reiškiniai, turėję didelį poveikį valdai; embargas; tiekėjų (rangovų) bankrotas, jų sutartinių įsipareigojimų nevykdymas; nuosavybės perėmimas visuomenės poreikiams ar netinkamas kompetentingų institucijų funkcijų vykdymas. „Šis išimtinių aplinkybių sąrašas nėra galutinis, jis bus pildomas pagal poreikį ir situaciją“, – pranešime cituojamas D. Žilinskas.

D. Žilinską ministras yra paskyręs į Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programinio laikotarpio valdymo komitetą.

D. Starkuvienės teigimu, D. Žilinskas, dalyvaudamas įvairiuose ministerijos komitetuose, jei, jos žodžiais, galimai kiltų galimas interesų konfliktas, dėl ankstesnės jo veiklos privačiame sektoriuje, nusišalina arba tuose komiteto posėdžiuose nedalyvauja.

„D. Žilinskas prieš pradėdamas darbą Žemės ūkio ministerijoje, dėl galimo interesų konflikto konsultavosi tiek su VTEK specialistais, tiek su ministerijos teisės departamento atstovais, o galimus interesų konfliktus deklaravo privačių interesų deklaracijoje. Pradėjęs darbą ministro patarėjo pareigose D. Žilinskas, tiek Jūsų minimoje įmonėje, tiek kituose verslo subjektuose asmeninių interesų neturi“, – teigė ji.

V. Kirsnickas atsistatydino, bet vis dar šalia

Prieš metus B. Markauskui galvą skaudėjo dėl kito jo patarėjo Virginijaus Kirsnicko, nes kilo abejonių dėl to, kaip su juo susijusios įmonės naudojo ES paramą.

Nors V. Kirsnickas prieš metus atsistatydino iš žemės ūkio ministro B. Markausko patarėjų, panašu, kad nuo ministerijos jis pernelyg nenutolo – verslininkas vis dar dalyvauja komitete, kuris svarsto į ES lėšas pretenduojančius projektus.

Įsakymas, kuriuo ministras sudarė Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014-2020 metų veiksmų programos priemonių projektų atrankos komitetą, paskutinį kartą keistas sausio 3 dieną. Šis komitetas patarinėja skirstant ES paramą žuvininkystės projektams.

Į šį komitetą nario stebėtojo statusu įrašytas V. Kirsnickas, kuris pernai vasarį atsistatydino iš ministro patarėjo pareigų.

Tai jis padarė po žiniasklaidos straipsnių, kuriuose teigta, jog Žemės ūkio ministerijai pavaldi Nacionalinė mokėjimo agentūra (NMA) tuomet buvo įpareigota iš vienos su V. Kirsnicku susijusios įmonės atgauti netinkamai panaudotus ES pinigus.

D. Starkuvienė 15min teigė, kad V. Kirsnickas yra verslininkas, aktyvus socialinis partneris, kuris dar iki B. Markausko paskyrimo ministru dalyvavo ES paramos projektų atrankos komitetuose.

„Iš ministro patarėjo pareigų V. Kirsnickas atsistatydino ne dėl padarytų nusižengimų, o dėl žiniasklaidos suformuotos neigiamos nuomonės, kuri jam būtų trukdžiusi produktyviai dirbti ministerijoje“, – paaiškino ji.

D. Starkuvienė pabrėžė, kad dėl to, ar V. Kirsnickas, siekdamas savo projektams ES paramos, padarė klaidų, dar spręs teismas: „Tačiau statistika rodo, kad iš beveik 900 Nacionalinės mokėjimo agentūros (NMA) pradėtų pažeidimo tyrimų pasitvirtina tik apie 40 proc., likusieji – žmogiškos klaidos, neatidumas, nesusikalbėjimas.“

Į komiteto sudėtį taip pat įrašytas asociacijos „Klaipėdos žuvininkystės regiono vietos veiklos grupė“ (KŽRVVG) vadovas Arvydas Žiogas. 15min rašė, kad rinkimų į Seimą metu B. Markauską aktyviai rėmusio A. Žiogo vadovaujamai asociacijai ŽŪM pernai liepą skyrė beveik 2,5 mln. eurų ES paramos, nors ji NMA sprendimu turi grąžinti dalį anksčiau gautos paramos.

ŽŪM atstovė spaudai 15min aiškino, kad minėta asociacija, kaip ir bet kuris kitas socialinis partneris, stebėtojo teisėmis gali dalyvauti Projektų atrankos komitete.

Ji minėjo, kad KŽRVV pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2007–2013 metų veiksmų programos priemonę „Žuvininkystės regionų plėtros strategijų įgyvendinimas“, buvo išmokėtas avansas, skirtas strategijos įgyvendinimui.

„Avansas išmokėtas atsižvelgiant į suplanuotas patirti išlaidas. Tačiau faktiškai strategija buvo įgyvendinta mažesne apimtimi nei buvo planuota, todėl dalį išmokėto avanso buvo paprašyta grąžinti. Toks sprendimas, pagal galiojančius ES ir Lietuvos teisės aktus nėra apribojimas asociacijai teikti paraiškas. Beje, paramos skyrimo bei projekto įgyvendinimo metu minimai ŽRVVG A. Žiogas nevadovavo“, – paaiškino ŽŪM.

Tačiau NMA yra nusprendusi susigrąžinti ir dalį paramos, kuri buvo išmokėta pagal „Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos“ ketvirtojo prioriteto „Užimtumo ir teritorinės sanglaudos didinimo“ priemonę.