Lietuvoje

2018.01.18 22:31

Šiaulių gimnazijoje pagerbti ją baigę Vasario 16-osios akto signatarai

Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio proga prisimename ryškias istorines asmenybes, padėjusias pamatus modernios demokratinės valstybės kūrimui. Šiauliuose, Juliaus Janonio gimnazijoje atidaryta paroda apie 4 auklėtinius – Vasario 16-osios akto signatarus.

Šiaulių Juliaus Janonio gimnazijoje kasmet Vasario 16-osios proga keturis kartus nuskamba varpas – po vieną dūžį keturiems 1918 m. Nepriklausomybės Akto signatarams. Šioje buvusioje berniukų gimnazijoje mokėsi keturi signatarai – Mykolas Biržiška, Steponas Kairys, Jonas Vileišis ir Alfonsas Petrulis.

Parodoje  apžvelgiama jų veikla, susitikimas 1926 m., kai gimnazija šventė įkūrimo 75-metį, Stepono Kairio baigimo atestatas, signatarų išleisti senieji leidiniai, pavyzdžiui, M. Biržiškos „Anuo metu Viekšniuose ir Šiauliuose“.

„Jie ne kartu mokėsi, vėliausiai baigė Mykolas Biržiška – 1901 metais. Kiti baigė anksčiau – XIX a. pabaigoje, tačiau gimnazijos laikais daugiau teko bendrauti Mykolui Biržiškai ir Steponui Kairiui, jie mokėsi panašiu metu, netgi kurį laiką gyveno pas Šiaulių advokatą Juozą Šarkauskį, nuomojosi kambarį“, – sakė Šiaulių J. Janonio gimnazijos muziejaus vadovė Birutė Lukošiūtė.

Per iškilmes viso galėjo pasirašyti simbolinį Jubiliejinį Nepriklausomybės Atkūrimo Aktą. Vasario 15-ąją čia bus atidengtos dailininko Vaidoto Janulio sukurtos keturių signatarų atminimo lentos ir atidarytas jų vardu pavadintas kabinetas, o į gimnazijos tvorelę įkomponuotas meninis akcentas su signatarų parašais.