Lietuvoje

2018.01.10 11:18

ŠMM siūlo nuo liepos iš LEU atimti leidimą vykdyti studijas

Seimo Švietimo ir mokslo komitetui trečiadienį svarstant Lietuvos edukologijos (LEU), Vytauto Didžiojo (VDU) ir Aleksandro Stulginskio (ASU) universitetų sujungimą, švietimo ir mokslo ministrė Jurgita Petrauskienė paskelbė, kad ministerija siūlo iš LEU atimti leidimą vykdyti studijas nuo liepos 1 dienos. Jei penktadienį Seimas nepritars trijų universitetų reorganizacijai, LEU bus likviduojamas.

Gruodžio viduryje Studijų ir kokybės vertinimo centras (SKVC) pranešė, kad spalio mėnesį vizitavusi tarptautinė ekspertų grupė neigiamai įvertino dvi iš keturių LEU veiklos sritis. Tai sudaro prielaidas apskritai likviduoti šią aukštąją mokyklą.

J. Petrauskienė sakė, kad nuo sausio 16 dienos įsiteisės SKVC sprendimas, nes LEU jo neskundė, tad tai yra pagrindas atimti leidimą vykdyti studijas. Ministrės teigimu, po to studentai galėtų tęsti studijas VDU arba kokiame nors kitame universitete. Trečiadienio Seimo Švietimo ir mokslo komitete paaiškėjo, kad LEU ir ASU ir VDU tarybos pritarė, jog reorganizavimas būtų vykdomas prijungimo būdu. Anksčiau siūlyta prie VDU prijungti kitus du universitetus ir darinį vadinti VDU, tačiau Seimo Teisės departamentas šį siūlymą sukritikavo.

Siūlo, kad LEU turtą perimtų vyriausybė

Trečiadienį keli opozicijos Seimo nariai pasiūlė įpareigoti tris universitetus iki kovo 1 d. pateikti Seimui universitetų reorganizavimo planą ir reorganizavimo sąlygas. Anot ministrės J. Petrauskienės, Seimas turės apsispręsti dėl sąlygų, jeigu parlamentarai nepritars šioms sąlygoms, universitetai esą nebus jungiami.

Komitetas tam iš dalies pritarė ir nusprendė kreiptis į Seimo valdybą, kad būtų užsakyta nepriklausoma ekspertizė, kuri įvertintų universitetus ir jų būklę. Tie patys parlamentarai taip pat siūlo, kad reorganizacijos VDU studijas vykdo Kaune, o LEU patikėtas valstybės turtas perduodamas vyriausybei. Komitetas nepritarė konservatoriaus Andriaus Kubiliaus siūlymui, kuriuo siūloma nepritarti trijų universitetų jungimui, o LEU Tarybai ir vyriausybei apsvarstyti ir pateikti Seimui sprendimo dėl Lietuvos edukologijos universiteto likvidavimo projektą. Seimo narys taip pat siūlė vyriausybei pasirengti paskirti likvidatorių, patvirtinti likvidavimo projektą, kuriame taip pat būtų nustatyta, kaip toliau bus naudojamas šiuo metu LEU valdomas turtas.

„LEU yra likviduojamo universiteto stadijoje, taip su juo reikia ir tvarkytis. Liaudiškai tariant, tai yra bankrutuojantis universitetas. jei bankrutuojantį jungi su kuo nors kitu, reikia suprasti, ką mes darome“, – komitete kalbėjo A. Kubilius.

Jungti universitetus pasiūlė E. Jovaiša

E. Jovaiša gruodžio 15 dieną registravo projektą, pagal kurį VDU, LEU ir ASU būtų reorganizuojami sujungimo būdu į plačios aprėpties Vytauto Didžiojo universitetą. Tačiau šį pasiūlymą vertinęs Seimo Teisės departamentas pareiškė, kad toks reorganizavimo būdas, kai universitetai jungiami į vieną juridinį asmenį, kuris jau veikia šiuo metu, neatitinka Civilinio kodekso.

Anot departamento, sujungimas reiškia, kad turi atsirasti naujas juridinis asmuo, kuriam pereina visos reorganizuotų juridinių asmenų teisės ir pareigos. Tai reiškia, kad universitetai baigia gyvuoti ir kuriamas naujas juridinis asmuo, kuris negali vadintis vieno iš jį sudarančiųjų pavadinimu, nes tai tiesiog klaidintų visuomenę. Anot departamento, norint kad universitetas vadintųsi VDU, kitus universitetus reikia prie jo prijungti.

Taigi sujungimo atveju tektų kurti naują universitetą, o tai reiškia, rinkti naują jo vadovybę ir tikėtina, kad universitetai susitartų dėl lygiateisio dalyvavimo naujojoje aukštojoje mokykloje. Tai reiškia, kad VDU rektorius Juozas Augutis netektų pareigų ir niekas neduoda garantijų, kad jis būtų išrinktas iš naujo. Tuo metu LEU ir ASU prijungimas prie VDU gerokai sumažintų prijungiamų universitetų teises, tikėtina, kad jie veiktų kaip VDU padaliniai.